Siyaset Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Sosyolojisi

Books

Hruşçov'un Yalanları (SBKB(B) 20. Kongresinde Yapılan Suçlamalar Hakkında)
Grover Furr

SBKP(B) Genel Sekreteri N. S. Hruşçov'un (Kruşçev), Partinin Şubat 1956'da toplanan... 

Anarşizm Neyi Savunur?
Emma Goldman

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur'da anarşizmin sınırsızlığını tanımlıyor.

Gün... 

Türk Milliyetçiliği Gayrımüslimler Ve Ekonomik Dönüşüm
Ayhan Aktar

Ulus devletlerin kendi egemenlik tarifleri ve milliyetçilik projeleri ısrarlı bir mill&ici... 

Introduction To Cultural Policy İn Turkey
Serhan Ada

 
Faşizm ve Diktatörlük
Nicos Poulantzas

Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük’te III. Enternasyonal’in özellikle f... 

Eğreti Kamusallık - Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik
Ali Ekber Doğan

Kayseri örneğinde, "Millî Görüş" geleneğinden gelen siyasi kadroların yö... 

Oryantalizmin Kısa Tarihi
Yücel Bulut

Oryantalizmin inceleme nesnesi doğu olmakla birlikte, Batı'da doğu toplumlarını açıklamak ... 

Kesin İnançlılar
Eric Hoffer

Kesin inançlı" kendi siyasi, dini, felsefi inancının "mutlak gerçek" olduğuna... 

Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger

Maurice Duverger, Fransa'nın siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üz... 

Marxın Sosyolojisi
Jean-Pierre Durand

l960'lı yıllarda Henri Lefebvre, "Marx bir sosyolog değildi, ama Marx'ta bir sosyoloji vardır," d... 

Özgürlük Dersleri - Taraf Yazıları 2
Halil Berktay

Bu Türkiye'nin, çok yüksek dozda bir Voltaire-Mill tedavisine ihtiyacı var, hem ... 

Şarkiyatçılık - Batının Şark Anlayışları
Edward W. Said

YİRMİNCİ YÜZYILIN en sarsıcı, en etkili kitaplarından biri olan Şarkiy... 

Amerika'nın En İyi Saklanan Sırrı (İşçi Sınıfı Çoğunluktur)
Michael Zweig

"Biz % 99'uz!"

Wall Street'i İşgal Et eylemcileriyle aşina olduk bu slogana;
Mich... 

Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu - Küreselleşen Dünyada Gözetim, Toplumsal Denetim ve İktidar ...
Uğur Dolgun

Toplumsal ilişkilerde, uyum ve birlikteliği sağlayacak normlar ve mekanizmalar bir zorunluluk ola... 

Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik
Wendy Brown

Berlin Duvarı'nın yıkılışından sadece yirmi yıl sonra, neden birçok devlet sınırlarına duv... 

Marksizmden Post-Marksizme
Göran Therborn

Dünyanın önde gelen toplum kuramcılarından biri olan Göran Therborn, bu özl&u... 

Siyasal Antropoloji
Georges Balandier

Bütün insan toplumları siyaset üretir ve hepsi de tarihin akışından etkilenirler. ... 

Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek (Küresel İşçi Sınıfı Nasıl Oluştu?)
Paul Mason

1800’lerdeki ilk fabrika grevlerinden 1930’larda faşizm tarafından yok olmanın eşiğin... 

Balkanlarda Kimlik ve Egemenlik
Şule Kut

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. D... 

İktidarın Tarihi Cilt: 1 (Başlangıcından 1760'a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları)
Michael Mann

Bu kitap, iktidarın insan toplumlarındaki doğasını ele alan dört ciltlik bir çalışman... 

Yeni Bireycilik - Küreselleşmenin Duygusal Bedelleri
Anthony Elliott, Charles Lemert

İlk olarak 18. yüzyıl sonlarında, Amerikan ve Fransız devrimlerinin çağında, yeni pal... 

Kürtlerde Değişim ve Milliyetçilik
Naci Kutlay

Kimlik ve milliyetçilik kavramları ve bunlara ilişkin görüşler son elli yılın &c... 

Kıbrıs'ta Kimlik ve Değişim (Post Annan Sürecinde Ada)
Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için hazırladığı Kapsamlı Çözüm İçin... 

Toussaint L'Ouverture Haiti Devrimi

Özgürlüğümüzü kazanmak için tehlikeyle nasıl yüzleşeceğ... 

Modern Devletin Gelişimi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
Gianfranco Poggi

Poggi'nin kitabı devlet üzerine sosyolojik bir kuram oluşturmayı amaçlamasıyla devlet... 

Kamusal Alan
Meral Özbek

"'Kamusal alan' kavramı özellikle 1990 başl... 
Latin Amerika Yerlileri

Bu kitapta Latin Amerika'daki devrimci harmanlamanın tikel, ancak etkili bir yönü, yerl... 

AKP ve Gülen'i Kurtarma Planı (Made in CIA)
Serdar Özer Öztürk

Gerçeklerle yüzleşmek bazen çok acıdır. O nedenle, bu kitabı, AKP'lilerin ve "... 

Sömürgecinin Portresi Sömürgeleştirilenin Portresi
Albert Memmi

 Bir halkın nasıl öleceğine karar vermekten başka çaresi yoksa; bir halk kendisi... 

Sermayenin Adaleti (Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika)
Gamze Yücesan, Ali Murat Özdemir

Sermayenin Adaleti, bugünlerde, siyasette ve akademide pek de itibar görmeyen bir toplu... 

Page: 1/4 | Next »