Din-Mitoloji - Işık Kitabevi
Logo

Din-Mitoloji

Books

Şintoizm İzmler Serisi 8
Volkan Gümüş

Japonya’nın yerel dini olan Şinto (Şintoizm), tarih öncesi çağlardan kalm... 

Yunan Mitolojisinde Doğu Batı Bütünleşmesi
Turhan Yörükan

Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mitolojisin... 

Şamanların Erk Hayvanları
Gary Buffalo, Sherry Firedancer

Tarih boyunca hayvanlar insan için bedensel destek, ruhsal içgörü sağlaya... 

Yunan Mitolojisinde Aşk
Turhan Yörükan

Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâik... 

Buddhizm Sözlüğü
Korhan Kaya

Hindistan, Batı’yı masal edebiyatıyla, Doğu’yu ise Buddhizm yoluyla etkilemiştir.

Şamanizm İzmler Serisi 7
Volkan Gümüş

Şamanizmin başlangıçta Batılılarca çok tanrılı bi... 

Mitlerle Varoluş Yolculuğu
Aynur Koçak

Prof. Dr. Aynur Koçak, mitler, ritüeller, varoluş gizemi, tanrıça kült&uu... 

İslam'ın Sosyolojik Yorumu
Yümni Sezen

Profesör Sezen’in eseri, genelde sosyoloji, özelde de din sosyolojisinin ka... 

Eski Türk Mitolojisi
Jean-Paul Roux

Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir bir biçimde... 

Mitler Rüyalar ve Gizemler
Mircea Eliade

İnsanın evrendeki benzersiz varoluşunun sırrını açıklayabilecek iki farklı “ger&cced... 

Türk Mitolojisi Yeni Araştırmalar Işığında
Necati Gültepe

Türk Mitolojisi

 Batı toplumları, 17. yüzyıldan bu yana ödün&cc... 

Paganizm İzmler Serisi 6
Volkan Gümüş

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç bi&cced... 

Page: 1/1