İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

 • Medya ve İletişim Sözlüğü
  Daniel Chandler, Rod Munday
  İletişim Yayınları

  Medya ve İletişim Sözlüğü geleneksel medyadan yeni medyaya, televizyondan sinemaya... 

 • Halkla İlişkilere Giriş
  Metin Işık
  Eğiten Kitap

  Halkla ilişkiler ne zaman başlamıştır? Sorusuna verilebilecek en güzel cevap, "halkla ... 

 • Walter Benjamin ve Medya
  Jaeho Kang
  Kafka Yayınevi

  “Walter Benjamin’i pek çok farklı kılığıyla tanıyoruz: Başarısız olmuş bir aka... 

İletişim-Medya

Kitaplar

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar
Dan Laughey
Kalkedon Yayıncılık

Televizyon, İnternet, telefon, radyo, sinema, müzik, dergi ve gazetelerimiz var -bu, buzdağı... 

İletişimin ABC'si
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz haya... 

Temel Gazetecilik
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

"Temel Gazetecilik" kitabının ilk iki baskısı, ger... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara
Dipnot Yayınları

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Medya ve Demokrasi
John Keane
Ayrıntı Yayınları

Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

Etkili İletişim
Uğur Demiray
Pegem Akademi Yayınları

Etkili İletişim, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğret... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül
Dipnot Yayınları

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

İletişim Çalışmalarına Giriş
John Fiske
Pharmakon Kitap

"İletişim Çalışmalarına Giriş", ilk yayımlanışının üzerinden otuz yıl geç... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

Kitle İletişim Kuramları - Kavramlar Okullar Modeller
Burak Özçetin
İletişim Yayınları

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim Kura... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl
İmge Kitabevi Yayınları

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Siyasal iletişim kitabının gözden geçirilmiş; genişletilerek güncellenmiş bu 3. ... 

İletişim Tarihi (Teknoloji - Kültür - Toplum)
David Crowley, Paul Heyer
Siyasal Kitabevi

 

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojileri... 

Medya ve İletişim Sosyolojisi
Eric Maigret
İletişim Yayınları

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etki... 

İdeoloji ve Modern Kültür (Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum Kuramı)
John B. Thompson
Dipnot Yayınları

"Thompson'ın analizinin içerdiği muazzam kuramsal zenginliğin ve ileri sürdüğ&uu... 

Yakın Dönem Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz, Recep Yaşar
Nota Bene Yayınları

Son dönemde Türk basınında neler yaşandı?

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Tevfik Fikret Uçar
İnkılâp Kitabevi

İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller y... 

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki
Atilla Girgin
İnkılâp Kitabevi

Dr. Atilla Girgin bu çalışmasında, bugüne kadar bilinen, ancak gözardı edilmesi ... 

İletişim Etiği - Sorunlar ve Sorumluluklar
Ruhdan Uzun
Dipnot Yayınları

İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojile... 

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mutlu Binark
Ayrıntı Yayınları

Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları günüm&uu... 

Kitle İletişim Kuramları
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Sosyal bilimler alanında özgün eser üretmek, hem son derece yoğun bir çabay... 

Halkla İlişkiler (Kavram Strateji ve Uygulamaları)
Aydemir Okay, Ayla Okay
Der Yayınları

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya... 

Televizyon Öldüren Eğlence
Neil Postman
Ayrıntı Yayınları

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavrana... 

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gö... 

Gutenberg Galaksisi
Marshall Mcluhan
Yapı Kredi Yayınları

"... kesin olan bir şey var ki, o da, elektromanyetik keşiflerin, bütün insani ilişkile... 

Medya Okuryazarlığı Elkitabı
Kemal İnal
Ütopya Yayınevi

Medya okuryazarlığı artık yediden yetmişe herkesin gereksinimi olan bir eğitim haline gelmiş duru... 

Dijital : Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler
Nilüfer Timisi
Kalkedon Yayıncılık

Dijital iletişim, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamları dikkate... 

İletişim Kuramları Tarihi
Armand Mattelart, Michele Mattelart
İletişim Yayınları

Birçok disiplinin kesiştiği noktada yeralan iletişim süreçleri, felsefe, tarih... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
Anı Yayıncılık

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Kültür, Farklılık ve İletişim (Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları)
Asker Kartarı
İletişim Yayınları

Kültür ve iletişimden, farklılıklardan söz etmeyen yok. Gündelik dilde,... 

Reklamcılık
Gıyasettin Tayfur
Nobel Akademik Yayıncılık

Ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından reklam k... 

Eşikaltı Büyücüleri
Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi

Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

Hi&cce... 

Dil Kültür İletişim ve Medya
Şerife Yıldız
Sinemis Yayınları

Kültür, çok yönlü boyutu ile önemli ve etkin bir kavramı ifade etmektedir. Kültürün, tüm zamanlar... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

Sayfa: 1/11 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Gazetecilik
  Uğur Mumcu
  Umag Yayınları

  “…Uğur Mumcu daha ilk yazılarında, ince mizahı ve yazma tutkus... 

 • Dijital İmgeler Evreni
  Alev Fatoş Parsa, Elçin Akçora As
  Doruk Yayımcılık

  Bugün tüm yaşam ve yakın çevremiz hakkındaki kavrayışların... 

 • Pandemi Neoliberalizm Medya
  Yasemin Giritli İnceoğlu, Savaş Çoban
  Ayrıntı Yayınları

  Geleneksel medya mevcut güç yapılarına meydan okumuyor. Oysa me...