Siyaset Bilimi - Işık Kitabevi
Logo

 • Devlet Efsanesi
  Ernst Cassirer
  Say Yayınları

  Cassirer'in çalışmaları, özellikle söylence (mitos), dil, din, sanat, bilim, tek... 

 • Devlet Teorisi (Ciltli)
  Oktay Uygun
  Oniki Levha Yayıncılık

  Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda... 

 • Sosyalizm 101
  Kathleen Sears
  Say Yayınları

  Sosyalizmin tarihiyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta!

 • Adım Adım Siyaset
  Nihat Ergün
  Alfa Yayıncılık

  Nihat Ergün, "Madem siyaset yaptık bunca yıl, nasıl yaptığımız ve ne yaptığımı belli o... 

Siyaset Bilimi

Kitaplar

Siyasal Düşünceler Tarihi
Alaeddin Şenel
Bilim ve Sanat Yayınları

Siyasal düşünceler tarihi ile ilgili kitaplarda toplumun ve devletin ortaya çıkı... 

Politika Bilimine Giriş
Münci Kapani
Serbest Kitaplar

Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel konularını yeni... 

Siyaset Teorisine Giriş
Andrew Heywood
Küre Yayınları

Siyaset Teorisine Giriş, siyasi düşünceleri ve bunların siyasi uygulamalar ile ol... 

Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri
Jean Jacques Rousseau
Say Yayınları

Jean-Jacques Rousseau bir özgürlük filozofudur. Bu bağlamda sivil toplumun ç... 

Kamu Maliyesi
İsmail Türk
Turhan Kitabevi

Konu Başlıkları:

Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunlar... 

Türk Dış Politikası Cilt 3 (2001 - 2012) (Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar)...
Baskın Oran
İletişim Yayınları

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt,
bugüne değin yazılmış en h... 

Modern Siyasal İdeolojiler (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)
H. Birsen Örs
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçe... 

Sosyalizm 101
Kathleen Sears
Say Yayınları

Sosyalizmin tarihiyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta!

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
Jürgen Habermas
İletişim Yayınları

... Kitap, modern siyasetin ve toplum kuramının bu temel kavram ve ilişkilerini, tarihsel ortaya ... 

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev'den Emile'e,... 

Siyaset Bilimi
Ahmet Taner Kışlalı
İmge Kitabevi Yayınları

"Yalnız kendi dilimizde değil, yabancı dillerde de bu alanda bir öğretmeni tam anlamıyla doy... 

Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm
Eric Hobsbawn
Agora Kitaplığı

"Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi 'bağımsız teritoryal devlet'in değişim geçird... 

Siyasal Üzerine
Chantal Mouffe
İletişim Yayınları

“Evrensel düzeyde rasyonel bir mutabakatın mümkün olduğuna dair inancın demo... 

Siyasal Kavramı
Carl Schmitt
Metis Yayınları

1932 tarihli bir klasik olan Siyasal Kavramı, Alman düşünür ve hukukçu Carl... 

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti
Mithat Sancar
İletişim Yayınları

Çeteler, devletin ‘örtülü’ pratikleri ve insan hakları ihlaller... 

Tanık ve Arşiv (Auschwitz'den Artakalanlar )
Giorgio Agamben
Dipnot Yayınları

"Batının siyasal modeli Şehir değil Toplama Kampı'dır. Atina değil Auschwitz'dir." Bugüne de... 

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Alfa Yayıncılık

Toplum Sözleşmesi, bir anlamda toplum içinde yaşadığının bilincinde olan ve bunu sorg... 

Demokrasi Modelleri (Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları)
Arend Lijphart
İthaki Yayınları

Muhteşem… Günümüzde demokrasiyi konu alan en iyi araştırma kitabı.

Hükümdar
Niccolo Machiavelli
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar olan Machiavelli'nin, en ünlü yapıtı olan H&uu... 

Devlet Teorisi (Ciltli)
Oktay Uygun
Oniki Levha Yayıncılık

Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda... 

Cemaatler : Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı
Zygmunt Bauman
Say Yayınları

İnsanlar niçin bir cemaatin parçası olmak ister? Zygmunt Bauman bu soruya “hi... 

Hegemonya ve Sosyalist Strateji - Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau
İletişim Yayınları

İlk kez 1985'te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyas... 

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
John Holloway
İletişim Yayınları

Kapitalizmin kendini varetme koşulları aynı zamanda kendi mezar kazıcılarını da eğiten bir sü... 

Sokratesten Jakobenlere Batıda Siyasal Düşünceler
Kolektif
İletişim Yayınları

Antik Yunan kent-devletlerinin adı olan polis, Batı siyasal düşüncesinde, devletin izle... 

Siyaset Bilimi (Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler)
Atilla Aytekin, Gökhan Atılgan
Yordam Kitap

Siyaset Bilimi alanında nitelikli, kapsamlı ve güncel Türkçe giriş kitapları kon... 

İki Farklı Siyaset (Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori)...
Levent Köker
Dipnot Yayınları

Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal olgular ve sür... 

Sınıf Mücadeleleri
Dennis Dworkin
İletişim Yayınları

Düşünün, sınıf kavramı ne denli çok biçimde kullanılıyor. Bazen sını... 

Devlet Doktrinleri
İlhan F. Akın
Beta Yayınları

Devlet Doktrinleri, basit anlatım içeren bir seviyede yazılmış, bu konu hakkında araştırma... 

Tarihten Çıkan Siyaset
Wendy Brown
Metis Yayınları

Tarihten Çıkan Siyaset, bir kriz durumunun ve bu krizi gereğince kavrayıp değerlendirememe... 

Genel Devlet Kuramı
Karl Doehring
İnkılâp Kitabevi

"Bu kitabın ilk baskısının yayınlandığı tarihten itibaren devletler dünyasındaki gelişmeler ... 

Türkiyede Devlet Geleneği
Metin Heper
Doğu Batı Yayınları

Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper, Türkiye’... 

Ortadoğu'da Devlet ve İktidar
Erdem Demirtaş
Metis Yayınları

Ortadoğu devletleri nasıl oluyor da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi haline g... 

Siyasi Tarih Cilt II (1914-2014)
Rifat Uçarol
Der Yayınları

Bu çalışma, Osmanlı Arşivi belgeleri dahil, çeşitli kaynaklar... 

Kapitalizmin Tarihi 1500-2010
Michel Beaud
Yordam Kitap

Dünyaca tanınmış bir iktisat tarihçisi ve kuramcısı olan Michel Beaud, ç... 

Siyasalın Kıyısında
Jacques Ranciere
Metis Yayınları

Son dönem sol Fransız düşünürleri arasında öne çıkan isimlerden b... 

Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Darrow Schecter
Dipnot Yayınları

Kant, Hegel ve Spinoza'dan Marx'a ulaşan, Batı Marksizmi ve Frankfurt Okulu'nu kat ederek s... 

Sayfa: 1/6 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Devlet
  Franz Oppenheimer
  Legal Yayıncılık

  Bu inceleme, yalnızca tarihsel devleti ele almaktadır. Çalışmada ayr... 

 • Siyaset Psikolojisine Giriş
  Beth Dietz, Elena Mastors, Martha L. Cottam, Thomas Preston
  BB101

  Siyaset psikolojisi, siyasal davranışın pek çok psikolojik yönünü aç... 

 • Sosyalizm 101
  Kathleen Sears
  Say Yayınları

  Sosyalizmin tarihiyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta!

 • Demokratik Yönetim Sistemleri
  Rıza Arslan
  Dora Basım Yayın

  Parlamenter, Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Konkordanz Yönetim Sistemleri

  - Demok... 

 • Siyasal Kültür ve Yöntem
  Aytunç Altındal
  Destek Yayınları

  Türkiye’de politik çağdaşlaşmayı incelemek çağdaş unsurları olduğu kadar... 

 • 50 Politika Klasiği
  Butler Bowdon
  Pegasus Yayınları

  50 POLİTİKA KLASİĞİ, dünyada gerçek değişikliklere neden olan Abraham Lincoln’d... 

 • Devlet Teorisi (Ciltli)
  Oktay Uygun
  Oniki Levha Yayıncılık

  Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda...