Antropoloji - Işık Kitabevi
Logo

 • Ayın Öteki Yüzü
  Claude Levi-Strauss
  Everest Yayınları

  Antropolojinin en büyük isimlerinden Claude Lévi-Strauss’un, 1979-2001 arasında yazılmış, daha ön... 

 • Söylence Din ve Anaerki
  Johann Jakob Bachofen
  Payel Yayınları

  Bachofen'in aileyi toplumsal bir kurum olarak tarihsel gelişimi içinde bilimsel bir yaklaş... 

 • İnsan Çeşitliliği
  Barış Özener
  Evrensel Basım Yayın

  İnsanları ırklara ayırarak sınıflandırmak çok mu gerekli?
  Irk kavr... 

 • Babil Simyası ve Kozmolojisi
  Mircea Eliade
  Doğu Batı Yayınları

  Zihniyetler tarihine başlangıç niteliğinde olan bu çalışmada Eliade’nin odak ... 

 • İnsan Nasıl İnsan Oldu
  M. İlin, E. Segal
  Say Yayınları

  Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki hiç güçlük... 

 • Çin Halkının Zihniyeti
  Ku Houng-Ming
  Doğu Batı Yayınları

  Bir Çin aile yuvası minyatür bir gökyüzüdür diyor, kitabınyazarı ... 

 • Hüzünlü Dönenceler
  Claude Levi-Strauss
  Yapı Kredi Yayınları

  Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "T... 

 • Analar
  Robert Briffault
  Payel Yayınları

  Robert Briffault'nun, "Analar" adlı yapıtı 1927 yılında yayımlandığında, çok geniş kapsaml... 

 • Kültürel Antropoloji
  Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
  Doğu Batı Yayınları

  Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch... 

Antropoloji

Kitaplar

Küçük Yerler Büyük Meseleler (Sosyal ve Kültürel Antropoloji)
Thomas Hylland Eriksen
Birleşik Yayınevi

Antropoloji, insanlarla birlikte yapılan felsefedir.
-Tim Ingold-

Pasifik Adaları... 

Sosyal Antropoloji
E. Evans Pritchard
Birey Yayıncılık

İlkel insan konusunda yapılan spekülasyonlarda, aşırılıktan aşırılığa doğru bir gelgitin old... 

Kurmaca Mekan - Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası
Yael Navaro
Koç Üniversitesi Yayınları

Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası, Yael Navaro’nun Kuzey Kı... 

Kültürel Antropoloji Giriş
Mahmut Tezcan
Maya Akademi

Konu Başlıkları

&n... 

Hasta Toplumlar
Robert B. Edgerton
Buzdağı Yayınevi

Doğan Cüceloğlu'nun Ön Sözüyle Hasta Toplumlar Hasta Toplumlar kitabını... 

Kültürel Antropoloji
Bunny Mcbride, Dana Walrath, Herald E. L. Prins, William A. Haviland
Kaknüs Yayınları

Türkiye'de 1950'lerden itibaren yaygınlaşmaya başlayan antropoloji, ülkemizin kendi k&u... 

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler
Ümit Hassan
Doğu Batı Yayınları

Şamanlık inanç sistemi, kökeni ve temel özellikleriyle, tek tek kandaş toplulukl... 

İnsan Nasıl İnsan Oldu
M. İlin, E. Segal
Say Yayınları

Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki hiç güçlük... 

Okültizm Büyücülük ve Kültürel Modalar
Mircea Eliade
Doğu Batı Yayınları

Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilim... 

Irk Tarih ve Kültür
Claude Levi-Strauss
Metis Yayınları

İlk olarak 1952'de yayımlanan "Irk ve Tarih", 1971'de yayımlanan "Irk ve Kültür" ile L&... 

Antropoloji - İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış
Conrad Phillip Kottak
Ütopya Yayınevi

Günümüzde, Türkiye'de, antropolojiye ilgi artmaktadır; dahası, Türkiye'n... 

Homo Juridicus - Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine
Alain Supiot
Dost Kitabevi Yayınları

İnsanların bir arada yaşamasının ancak geniş tabanlı ve kalıcı bir uzlaşmayla mümkün ol... 

Din Hayattan Çıkar Antropolojik Denemeler
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

Ramazan ayı geldiğinde memleketin en çarpıcı motiflerinden birini, iftardan sonra cami minareleri... 

Çin İşi Japon İşi (Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler)
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

"'Erkeklik' en çok erkeği ezer."

Tayfun Atay'ın kitabındaki ilk yazısının başl... 

Antropolojiye Giriş
Michael G.Kenny Kirsten Smille
Dipnot Yayınları

"Savaşçı, kahraman veya ödlek fark etmez, bir erkeğin korkuları varlığımla ortaya &cc... 

Kültürel Antropoloji
Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
Doğu Batı Yayınları

Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch... 

İçimizdeki Maymun - Biz Neden Biziz
Frank De Waal
Metis Yayınları

"Savaştan, şiddetten muaf bir dünyada yaşamak istiyoruz," diyenlere, bunun "insan doğası"na ... 

Etnografik Hikayeler (Türkiye'de Alan Araştırmaları Deneyimleri)
Kolektif
Metis Yayınları

Antropologlar, alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri ark... 

Sınırlar, İmajlar ve Kültürler (Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme )...
Hande Birkalan Gedik
Dipnot Yayınları

Bozkurt Güvenç, Akile Gürsoy, Nedret Kuran-Burçoğlu, Belkıs Kümbetoğ... 

Yaban Düşünce
Claude Levi-Strauss
Yapı Kredi Yayınları

Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, a&c... 

İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler
Lucien Levy-Bruhl
Doğu Batı Yayınları

İlkellerdeki simgeler ve mistik deneyimi onların zihin­sel yapılarından yola çıkarak ... 

Ayın Öteki Yüzü
Claude Levi-Strauss
Everest Yayınları

Antropolojinin en büyük isimlerinden Claude Lévi-Strauss’un, 1979-2001 arasında yazılmış, daha ön... 

Hafızanın Sokakları İstanbul'da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik
Amy Mills
Koç Üniversitesi Yayınları

Kuzguncuk'un, tarihsel olarak farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşadığı, nostaljik... 

Antropoloji ve Modern Yaşam
Franz Boas
Doğu Batı Yayınları

Amerikan antropolojisinin kurucularından Franz Boas Antropoloji ve Modern Yaşam adlı eserin T&uum... 

Sosyal ve Kültürel Antropoloji
John Monaghan
Dost Kitabevi Yayınları

Endonezya ve Meksika'da yaptıkları araştırmalardan derledikleri verileri canlı bir biçimde... 

Psykhe - Yunanlarda Ruhlar Kültü ve Ölümsüzlük İnancı
Erwin Rohde
Pinhan Yayıncılık

Antik Yunan dünyası hakkında derin bir bilgiye sahip olan Rohde, Psykhe isimli bu başyapıtın... 

Antropoloji: Kuramlar / Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış)
Balkı Şafak, Sibel Özbudun
Dipnot Yayınları

"Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgis... 

Demirciler ve Simyacılar
Mircea Eliade
Doğu Batı Yayınları

Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü... 

İnsan Çeşitliliği
Barış Özener
Evrensel Basım Yayın

İnsanları ırklara ayırarak sınıflandırmak çok mu gerekli?
Irk kavr... 

İnsan Olmak
John Gribbin, Mary Gribbin
Alfa Yayıncılık

Hüzünlü Dönenceler
Claude Levi-Strauss
Yapı Kredi Yayınları

Saussure'ün "Genel Dilbilim Dersleri", Freud'un "Düşlerinin Yorumu", Wittgenstein'ın "T... 

Dünden Bugüne İnsan
Metin Özbek
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, ge&cc... 

Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Marshall Sahlins
Dipnot Yayınları

Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri ol... 

Erdemin Kökenleri
Matt Ridley
Yapı Kredi Yayınları

"Şayet Bencil Gen başlıklı kitabımın insanlara ayrılmış ikinci bir cildi olsaydı, sanırım aşağı y... 

İnsanlık Tanrı ve Ölümsüzlük - İnsan Gelişimi Üzerine Düşünceler
James George Frazer
Kanon Kitap

Antropoloji biliminin "kurucu babaları"ndan kabul edilen James George Frazer, medeniyetimizin ve ... 

Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
Marc Auge
Dipnot Yayınları

"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama ç... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Ölümün Kısa Bir Tarihi
  W.M. Spellman
  Can Yayınları

  Arkeologların ve paleoantropologların çalışmalarını kullanarak fiziksel kalıntıları yoruml... 

 • İnsan Ahlakının Doğal Tarihi
  Michael Tomasello
  Koç Üniversitesi Yayınları

  İnsan ahlakının evrimi iki adımda gerçekleşti. Başlangıçta doğa koşulları nedeniyle... 

 • Mefisto ile Erdişi
  Mircea Eliade
  Doğu Batı Yayınları

  Bütünüyle öteki” olanla karşılaşma, ister idrak edilsin ister edilmesin... 

 • Babil Simyası ve Kozmolojisi
  Mircea Eliade
  Doğu Batı Yayınları

  Zihniyetler tarihine başlangıç niteliğinde olan bu çalışmada Eliade’nin odak ... 

 • Mağaradaki Zihin
  James David Lewis-Williams
  Yapı Kredi Yayınları

  Antropolog ve kaya sanatı tarihçisi David Lewis-Williams Mağaradaki Zihin isimli ça...