Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Vergi Ceza Hukuku
  M. Kamil Mutluer, N. Nilay Dayanç Kuzeyli
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Vergi kayıplarının çok büyük boyutlara ulaşması, vergi su&... 

 • TMK – TBK İlgili Mevzuat
  Prof. Dr. Ahmet M. Kılıçoğlu, Arş. Gör. Gizem Görmez, Arş. Gör. T. Pelin Uzun
  Turhan Kitabevi

  TMK TBK İlgili Mevzuat Turhan Kitabevi

  Tapu Sicil Tüzüğü
  Tapu Kanunu

 • İdari Yargılama Hukukuna Giriş
  Gürsel Kaplan
  Ekin Basım Yayın

   

  Konu Başlıkları:

   

  Yönetim Hukuku
  A.Şeref Gözübüyük
  Turhan Kitabevi

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk basısı 1969 yılında yap... 

 • İş Hukuku Dersleri 2019
  Nuri Çelik, Nurşen Caniklioğlu, Talat Canbolat
  Beta Yayınları

  Kitabın asıl amacı öğrencilerin ders kitabı ihtiyacını karşılamak olmuş. Ancak kitap sadece ... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uluslararası Hukuk 2021
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2021
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

 

"Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku" adlı ... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2021
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2021
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

İdare Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lis... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Ticaret Kanunu 2022

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Ceza Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 

 

Türk Ceza Kanunu ile gerekli... 

Türk Medeni Kanunu 2022
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2021
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktad... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

Medeni Hukuk 2021
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

 

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'... 

Hukuka Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
İcra ve İflas Kanunu 2022
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2021
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

Ceza Muhakemesi Kanunu 2020
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş 2019
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2017
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı 2017yılı ülkemiz için kısa sayılacak bir sür... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Medeni Kanunu 2021
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Türk Medeni Kanunu, TMK Yürürlüğü, Uygulama Şekli gibi birçok ilg... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

İş Hukuku 2021
Sarper Süzek
Beta Yayınları

Bu baskıda da iş mevzuatındaki en son düzenlemelere ve yüksek mahkemenin yeni kararları... 

Eşya Hukuku 2021
Lale Sirmen
Yetkin Yayınları

Bu kitabın ana kaynağı, 2002 yılından beri çoğaltılarak öğrencinin yararlanmasına sunulan Eşya Hu... 

Medeni Kanun - Borçlar Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Medeni Kanun – Borçlar ... 

Kişiler Hukuku Cilt 1 (2018)
Derya Karaman, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek
Beta Yayınları

"Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku" isimli bu kitap,... 

Sayfa: 1/32 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
  Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
  Oniki Levha Yayıncılık

  Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak i... 

 • Sanat ve Ceza Hukuku Cilt 2
  Yener Ünver, Uwe Scheffler
  Seçkin Yayıncılık

  Bu kitapta, sanat ve ceza hukukunun güncel, sorunlu alanlarına değinil... 

 • Medeni Usul Hukukunda Islah
  Mehmet Akif Tutumlu
  Seçkin Yayıncılık

  Medeni usul hukukumuzda her dönemde yaygın uygulanma alanı bulan ıslah... 

 • Sanat ve Ceza Hukuku
  Yener Ünver, Uwe Scheffler
  Seçkin Yayıncılık

  Sanat ve ceza hukuku birçok yerde kesişir. Bu eserde, bir yandan san... 

 • İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabı 2022
  Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, M. Aytaç Özelçi, Elif Altınok Çalışkan, Sakine Nilüfer Bilgin, Serkan Seyhan
  Seçkin Yayıncılık

  İdari Yargı Pratik Çalışma Kitabının onbirinci baskısında; bir ö... 

 • İş Hukuku 2022
  Haluk Hadi Sümer
  Seçkin Yayıncılık

  İş Hukuku dersi, hukuk fakültelerinin yanı sıra, iktisadi ve idari bil... 

 • Tebligat Hukuku 2022
  Hakan Albayrak
  Seçkin Yayıncılık

  Tebligat hukukuna ilişkin mevzuatımızda önemli bazı değişiklikler olmu... 

 • İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2022
  Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Cemal Başar, Ezgi Dağlı Palas, Mehpare Çaptuğ
  Seçkin Yayıncılık

  İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı; idare hukuku temel bilgilerinin ...