Paganizm İzmler Serisi 6 - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Din-Mitoloji » Paganizm İzmler Serisi 6

Paganizm İzmler Serisi 6


 

50.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Volkan Gümüş / Siyah Beyaz Yayınları
Genre: Din-Mitoloji

Paganizm, kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine uzanan bir inanç biçimi ve bu dinlerin genel adıdır. Bu dinlere mensup kişilere pagan denir. Pagan sözcüğünün kullanımı birçok Batı dilinde çok eski zamanlardan beri var olsa da, paganizm sözcüğünün kullanımı daha yenidir. Örneğin İngilizcede pagan sözcüğüne 14. yüzyılda rastlanırken, paganizm sözcüğüne 17. yüzyıldan önce rastlanmamıştır.

Paganizm, insan, hayvan, bitki, taş, toprak ayırt etmeden yaşayan ve var olan her canlının ve “şey”in bir ruhu olduğuna ve bu ruhların her birisinin de kutsal olduğuna inanan, binlerce yıllık birikime sahip olan bir inanç sistemidir ve herhangi bir kurallar kitabına, metoda, sisteme bağlı değildir, yalnızca doğayla uyum içinde yaşamayı esas alır.

 
2. Hamur, karton, 128 pages, 2020
ISBN: 9786257961905