İlköğretimde Rehberlik - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Akademik » Eğitim » İlköğretimde Rehberlik

İlköğretimde Rehberlik


 

96.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Yıldız Kuzgun / Nobel Akademik Yayıncılık
Genre: Eğitim

Yaklaşık elli yıldır eğitim sistemimizde rehberlik hizmetlerine yer verilmesi gereği hissedilmekte ve otuz yıl önce okullarımızda rehberlik bürolarının kurulmasına başlanmış olmakla birlikte halen bu alanda arzuladığımız düzeyin çok gerisinde bulunmaktayız. Bunun önemli nedenlerinden biri rehberlik hizmetlerinde öğretmenlerin rolüne gereken önemin verilmemesi ve bu alanda eğitiminin ihmal edilmesidir. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, geniş bir yelpaze içinde, farklı düzeylerdeki görevleri üstlenen elemanların eşgüdümle çalışması halinde amacına ulaşabilir. Bu elemanlar içinde, öğrenci ile yakın ilişkisi olan öğretmenlerin ayrı ve özel bir yeri vardır. Rehberlik hizmetlerinin okullarımızda yerleşip gelişmesi için, her şeyden önce, öğretmenlerin bu çalışmalara daha etkin olarak katılımını sağlamak, bunun için de rehberlik alanındaki bilgi ve becerileri düzeylerini yükseltmek gerekir.

 
1. Hamur, karton, 266 pages, 2006
ISBN: 975-591-090-5