Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Şiir » Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri

Yunus Emre Hayatı ve Bütün Şiirleri


 

38.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Abdülbaki Gölpınarlı / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Genre: Şiir , Series:Klasik

Yunus Emre: Hayatın ve halkın dili ile gür bir lirizmi kaynaştırarak, tasavvuf şiirinin kurucularından biri olmayı başaran unutulmaz bir 13. yüzyıl sonu - 14. yüzyıl başı ozanıdır. Elinizdeki kitaptaysa, Yunus Emre'nin 1307-8 yıllarında yazdığı bilinen küçük mesnevîsi Risâletü'n-Nushiyye'nin (Öğüt Kitabı) yanısıra, Gölpınarlı'nın 1930'lardan 1981'e dek sürdürdüğü çalışmalarla, ozana ait olduğu kesinleşmiş "Bütün Şiirleri" yer almaktadır.

Abdülbâki Gölpınarlı (1900-1982); 20. yüzyılda ülkemizin yetiştirdiği en önemli edebiyat tarihçilerinden ve (şarkiyat) doğubilimcilerindendir. Hasan Âli yücel'in Bakanlık Klasiklerinden 1980'lere, dîvan, tasavvuf ve halk edebiyatımızdan ve Farsça yaptığı temel yapıt çevirileri ve incelemeleriyle de kültür hayatımızda unutulmaz bir iz bırakan Gölpınarlı'nın sayısız eseri arasında, Mevlâna Külliyatı, Fuzulî, Nedim ve Yunus Emre'nin dîvanları da vardır.

 
1. Hamur, karton, 522 pages, 2018
ISBN: 9789754588040