Türk Reklam Mevzuatı - Işık Kitabevi
Logo
Türler » Hukuk » Türk Reklam Mevzuatı

Türk Reklam Mevzuatı


 

55.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Dilek Şahinci / Beta Yayınları
Tür: Hukuk

Avukatlık Kanunu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu
Bankacılık Kanunu
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun
Belediye Kanunu
Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu
Belediye Kanunu
Yeni Türk Borçlar Kanunu
Büyükşehir Belediyesi Kanunu
Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında Hükmünde Kararname Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
Elektronik Haberleşme Kanunu
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanun Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun
Hayvanları Koruma Kanunu
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
Karayolları Trafik Kanunu
Kozmetik Kanunu
Küçük Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu
Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu
Limanlar Kanunu
Lisanslı Harita Kadasro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Menkl Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Milli Eğitim Temel Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Noterlik Kanunu
Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
Optisyenlik Hakkında Kanun
Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakşi Hakkında Kanun
Organik Tarım Kanunu
Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun
Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Petrol Piyasası Kanunu
Posta Kanunu
Ptt Genel Müdürlüğü Ana Statüsü
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun
Serbest Muhasebecilik, Serbets Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu
Sermaye Piyasası Kanunu
Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu Sigortacılık Kanunu
Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun
Sosyal Hizmetler Kanunu
Spor Genel Müdürlülüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tababet ve Şubatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun
Tohumculuk Kanunu
Truzmi Teşvik Kanunu
Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Türk Bayrağı Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
Türk Sivil Havacılık Kanunu
Türk Tabipleri Birliği Kanunu
Türk Ticaret Kanunu
Yeni Türk Ticaret Kanunu
Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu
Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun
Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odaların Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

 
2. Hamur, karton, 675 sayfa, 2012
ISBN: 9786053777168 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Beyelin Yas Tutanları
  Gulam Hüseyin Saedi
  Totem Yayınları

  Beyel'in Yas Tutanları, Saedi'nin en önemli eserlerindendir. Toplu öykü formatında... 

 • Genç Bir Şaire Öğütler
  Max Jacob
  Sel Yayıncılık

  Sırasında bir Roma imparatoru sırasında bir Yahudi peygamberi, sırasında da zingirdek bir ç... 

 • Zazie Metroda
  Raymond Queneau
  Sel Yayıncılık

  Raymond Queneau yirminci yüzyıl Fransız yazınının en ilginç ozan ve romancılarından b... 

 • Kışın Kahverengi Çocuğu
  Gökhan Arslan
  İthaki Yayınları

  Annemi Sorarsanız İyi, Topuklarına Kadar Mavi
  Kendini İkinci Bir Dile Hazırlıyor
  Sı...