Belediyeler ve Hizmet Kusuru Yüksek Mahkeme Kararları Haczedilmezlik Belediye Vekili - Uygulama ve Örneklerle (Konulara - Işık Kitabevi
Logo

 • Peter Pan
  J. M. Barrie
  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

  Büyülü Peter Pan, Darling ailesinin çocukları Wendy, John ve Michael´... 

 • Bale Stüdyosu
  Tan Sağtürk
  Doğan Egmont

  Çocukların rüyalarını süsleyen pırıltılı bir dünyadır bale... Işıklar... 

Türler » Hukuk » Belediyeler ve Hizmet Kusuru Yüksek Mahkeme Kararları Haczedilmezlik Belediye Vekili - Uygulama ve Örneklerle (Konulara

Belediyeler ve Hizmet Kusuru Yüksek Mahkeme Kararları Haczedilmezlik Belediye Vekili - Uygulama ve Örneklerle (Konulara


 

98.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Filiz Berberoğlu Yenipınar / Aristo Hukuk Yayınevi
Tür: Hukuk

Belediyeler ve Hizmet Kusuru

 

Bu çalışma, uygulamaya yönelik olarak hazırlanmış olup okuyucuya pratikte kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Belediyenin taraf olduğu adli ve idari yargı davalarında, usül ve yargılama esasları, Yüksek Mahkeme Kararlarıyla araştırılmıştır.

Belediyenin hizmet kusurunda görev, yetki, ihtiyati haciz ile belediye avukatının ücreti vekalet hakkı incelenmiştir.

Uygulama ve örnekler kısmında, belediye vekilinin davacı ve davalı sıfatı ile dosyalara sunmuş olduğu dilekçeler; ceza yargılaması, hukuk yargılaması, Temyiz ile İstinaf dilekçelerinden derlenmiştir, “belediye hukuk rehberi” olarak çalışmayı özetlemek mümkündür.

Haksız fiil, bir kimsenin hukuka aykırı ve kusurlu bir davranışla diğer bir kimseye zarar vermesidir. Bu tanıma göre haksız fiilinin unsurları; fiil (davranış), zarar, kusur, fiil ile zarar arasında illiyet bağı ve hukuka aykırılıktır. Bir fiilin tazminat borcu doğurabilmesi için en önemli unsur zarardır. Haksız fiilden kaynaklanan tazminat davalarında kural olarak gerçek zarar ilkesi geçerli olup, olay tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 42. maddesi gereğince; zararın kanıtlanması davacı tarafa, hükmedilecek tazminatın miktarının belirlenmesi ise hakime aittir.

Anayasanın 125. maddesinde, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu belirtildikten sonra, son fıkrasında, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmış; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2/1-b maddesinde ise, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davaları, idari dava türleri arasında sayılmıştır.

 
2. Hamur, karton, 496 sayfa, 2018
ISBN: 9786052332313 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Hukuk Felsefesi
  Yıldırım Torun
  Hukuk Yayınları

  Hukuk felsefesi, felsefi düşünce içerisinde, hukukun ideal... 

 • Hukuk
  Frederic Bastiat
  Liberus Yayınları

  Hukuk adalettir. İşte açık, sade, mükemmel biçimde tanım...