İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

İletişim-Medya

Books

Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri (Ödüllü Örnek Uygulamalar)
Gül Coşkun, Nilay Başok Yurdakul

Günümüzde kurumların çoğu kültür, sanat, spor, sağlık, eğit... 

Barış Gazeteciliği El Kitabı
Sevda Alankuş

Barışa her zamankinden çok ihtiyaç var, barış gazeteciliğine de. Haber medyası tek ... 

Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Modelleri
Bilgehan Gültekin

Ülkemizde sayıları 168'e ulaşan üniversitelerimiz, toplumda öncü roller... 

Özgür ve Bedava - İnternet Çağında Bilgi
Cory Dostorow

Günümüzde bir sanatçının geçimini yapıtlarıyla sağlaması mümk&u... 

Medya Ne Ki Her Şey Yalan (Kent Yoksullarının Günlük Yaşamında Medya)
Hakan Ergül, Emre Gökalp, İncilay Cangöz

“Televizyon sabah erkenden açılır, gece yatana kadar açık kalır. Hiç k... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Bab-ı Ali'nin Dikenleri
Kübra Demir, Özlem Kılıç

Mayınlı arazinin ardından, dikenli tellerle çevrili bölgeye ulaşmaktan başka bir şey ... 

Toplumsal Cinsiyet ve Medya
Huriye Kuruoğlu, Bermal Aydın

Günümüzde virüs gibi yayılan ve bu yaygın virüsten en çok payı al... 

Etkileşimli Televizyon
Ali Murat Kırık

Uygarlığımızın son 60 yılına damgasını vuran ve kitleleri kendisine bağımlı halde getiren bir ile... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

Reklam Kültür Toplum
Banu Dağtaş

Türkiye'de 1980'li yıllarda başlayıp, 1990'lı yıllarda çeşitlenen ve yaygınlığı artan... 

Twitterdan Sonra Bir Tarih Kaldı Mı
Evgeny Morozov

Batılı karar mekanizmaları büyük oranda internetten bahsederken yerel ve küresel s... 

Örgütsel İletişim
Aysel Aziz, Ülkü Dicle

Günümüzde iletişim pek çok konunun kapsamı içerisinde bulunmakta, ne... 

Bedelli Gazetecilik
Umur Talu

Şu dünyanın hâkim ve güçlü eğilimleri...
Genelgeçer d&uu... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

Yeni Medya Araştırmaları 1 - Güncel Tartışmalar Ekseninde
Kolektif

-Yeni İletişim Teknolojilerinin Ortak Özellikleri
-Yeni Medyada Haber
-Televizyo... 

Televizyon ve...
Bülent Küçükerdoğan

Başdöndürücü bir gelişme içinde olan "Televizyon" ailemiz için ... 

Cesur Yeni Medya - Teknolojiler ve Hayran Kültürü
Henry Jenkins

Henry Jenkins yeni bir medya çağına girdiğimizi iddia ediyor. Bu yeni çağda, medya ... 

Reklamda Görsel Tasarım
Müge Elden, Özen Okat Özdem

Görsel tasarım, görülebilen unsurları birbirlerinden ayıran, farklı kılan en... 

Yerel Gazetecilik
Atilla Girgin

"Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik" olgusu incelenirken ele alınan ilk konu "Osmanlı B... 

Soru Sorma Sanatı
Sedef Kabaş

Soru sormak bir sanattır. Doğru yanıtlara giden yol, soru sormanın
inceliklerini bilmekten ... 

12 Eylül ve Andıçlanan Gazetecilik
Oral Çalışlar

Basın içerisindeki duruşuyla, ilkeli gazeteceliğin en önemli örneklerinden birin... 

Gazetecinin El Kitabı
Christopher Browne

İletişim için yaratıldığınızı, iletişim dışında herhangi bir meslekte var olamayacağınızı ... 

Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz

Türk basınının, 19. yüzyılda başlayan ve Avrupa'nın hiçbir ülkesinde rastla... 

Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım
Ünsal Oskay

Yıkanmak İstemeyen Çocuklar Olalım

 "Yazma eylemi, Melville'in dediği gibi '... 

Kırılan Kalıplar 2 - Kültürlerarası İletişim Çokkültürlülük
Can Bilgili, Zeynep Karahan Uslu

İçinde yaşadığımız çağ, pek çok adlandırmanın yanı sıra, tüm toplumsal ... 

İnternet Çağında Kurumsal İletişim
Ebru Uzunoğlu, Ferah Onat, Özlem Aşman Alikılıç, Sinem Yevgel Çakır

Sanal dünya, bilgiyi hızla ve yaratıcı bir içerikle dikkat çekici olarak geniş... 

İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri
Jacgues Perriault

İletişim bilimleri alanına ilişkin düşüncelerimizin genel bir ekolojisini tasarlama idd... 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım
A. Rıdvan Bülbül

Halkla ilişkiler uygulamalarının içinde tanıma ve tanıtmanın önemli bir yer tuttuğu h... 

Page: 1/11 | Next »