İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

İletişim-Medya

Books

İktidar Yumağı - Medya Sermaye Devlet
A. Raşit Kaya

Medya alanında 1980'li yıllardan sonra çok hızlı ve köklü değişimler yaşandı. He... 

Kim Korkar Soruşturmacı Gazeteciden
Haluk Şahin

Soruşturmacı gazeteci Nedim Şener yıllar önce Soruşturmacı Gazetecilik dersime konuk konuşma... 

Örgütsel İletişim - İletişim Doyumu ve Kurumsal Bağlılık
Özlem Güllüoğlu

Çalışma hayatı yeniden şekilleniyor. İletişim, ekonomide, siyasette, toplumsal hayatta ve ... 

Medya Söylem Demokrasi
Fatma Gürses

Fatma Gürses bu kitabında, medyanın siyasal eksende ürettiği söylem biçimle... 

Halkla İlişkiler İçin Okumalar
Aylin Pira

Örgütsel çevreden bilgi alma ve yayma ekseninde ilgili hedef kitleler ile iletiş... 

Yeni Medya - Kullanıcının Yükselişi
Himmet Hülür

 
Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000
Özden Cankaya

TRT Cumhuriyet tarihinin hem önemli bir yapı taşı hem de yakın tanığı olan bir kurumdur.

Yeni Reklamcılık
Atilla Aksoy

Reklamcılık birinci yüzyılını geride bıraktı. Ne var ki, geçtiğimiz yüzyılla bir... 

Medya ve Yalanlar
Kolektif

Medya, siyasal mücadele alanı ve ideolojik bir aygıt olarak kapitalist sistemin üretim ... 

Medya Analizleri
Ahmet Bülend Göksel

Medya Analizleri adlı kitapta, günümüz medyasında belirleyici konumda olan temel t... 

Demokrasiye Kitakse - İletişim Özgürlük ve Medya Yazıları
Orhan Erinç

Deneyimli gazetecinin tanıklığı!

Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Orhan Erin&cced... 

Yeni Medya Araştırmaları
Kolektif

Tarihsel süreçte endüstri ekonomisi ve hiyerarşik örgütlenme modelinde... 

Medya Planlamasında Kullanılan Araştırmalar ve Veriler
İ. Hayri Cem

Elinizdeki kitap bir medya planlama kitabı değildir.
Bir reklam ve medya araştırmaları kita... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Vatandaşlar Ayaklanıyor
David Hoffman

Sovyetler Birliği’nin yıkılışından bugün çatışmaların halen sürdüğ&uu... 

Birini Asacaklar
Selcan Taşçı

Bu kitapta söyleşilerini aslen dertleşmelerini- okuyacağınız insanlar; gazeteciler, ya... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı - Kuramsal Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Mine Gencel Bek, Mutlu Binark

Eleştirel pedagoji, medya üzerine medya dolayımı ile çalışılan iletişim fakültel... 

Yeni Medya Ve
Deniz Yengin

Teknolojik gelişmelerle birlikte artık medya, yeni medya olarak dönüşüm evresinden... 

Belediyelerimiz ve Halkla İlişikiler
Selçuk Yalçındağ

Yapıt, halkın belki de en fazla yüz yüze geldiği belediyeleri ve onların halkla ilişkilerini ele ... 

Kırılan Kalıplar 2 - Kültürlerarası İletişim Çokkültürlülük
Can Bilgili, Zeynep Karahan Uslu

İçinde yaşadığımız çağ, pek çok adlandırmanın yanı sıra, tüm toplumsal ... 

Gazeteciliğe Başlarken - Okuldan Haber Odasına
Kolektif

Gazeteciliğe Başlarken, IPS İletişim Vakfı Yayınları'nın 14. kitabı. Bağımsız İletişim Ağı'nın 20... 

İnteraktif Media Tasarımında Temel Adımlar
Oğuzcan Özcan

Oğuzhan Özcan'ın Türkçe olarak yayınlanmış ilk eseri olan İnteraktif Media Tasar... 

Reklam Hafızası
Duygu Aydın

Hafızamız varlığımızdır. İnsanlarla, nesnelerle, olaylarla, özetle yaşamda varolan her... 

Çıplak Kralın Terzileri
Miha Muhabirleri

İletişim Fakültesi muhabirleri tarafından yapılan birbirinden ilginç ve çarpıc... 

Sonsuz Dikkat Dağınıklığı
Dominic Pettman

 Sosyal medyaya öylesine odaklanmış haldeyiz ki dikkatimizi başka bir şeye yoğunlaştırm... 

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

İletişim ve Etik
A. Rıdvan Bülbül

İçindekiler:-Yazılı ve Elektronik Basında-Halkla ilişkilerde-Reklamcılıkta-Dünya'da v... 

Otoriter Demagoji - Farklı Ol, Benim Gibi Ol
Kürşat Bumin

Kürşat Bumin bu kitapta yer alan yazılarında Türkiye'nin son dönemini, "Türkl... 

Ateş Altında Gazetecilik - Savaş ve Savaş Haberciliği
Mete Çubukçu

Ülkemizde gazetecilik ve habercilik, Özellikle savaş muhabirliği alanında uzun yıllar dış kaynakl... 

Reklam Ustaları 1
Müge Elden, Uğur Bakır

Reklam Ustaları 1, reklamcılığı reklamı yaratanlar ve bu yaratım sürecini yöneten... 

Page: 1/11 | Next »