İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

İletişim-Medya

Books

Reklamı Okumak
Banu Dağtaş

"Reklamı Okumak", reklam metinlerine ait yazılı ve görsel söylemlerin eleştirel bir bak... 

İletişim ve Yabancılaşma - Yazılı Kültürümüzde İlkler
İsmail Doğan

Bu çalışma, alanın önde gelen yazı ve değerlendirmelerin yanı sıra, yazılı kült&... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Bir Kitle İletişim Kurumunun Tarihi TRT 1927-2000
Özden Cankaya

TRT Cumhuriyet tarihinin hem önemli bir yapı taşı hem de yakın tanığı olan bir kurumdur.

Otonom Medya Direniş ve Muhalefeti Canlandırmak
Andrea Langlois

““Langlois ve Dubois, güncel küresel adalet/alternatif küreselleşme ha... 

Filler ve Çimenler - Medya ve Finans Sektöründe Doğan Anti-Doğan Savaşı
Mustafa Sönmez

Türkiye medyası, 2001 krizi ile birlikte önemli bir kabuk değişimi yaşadı, yaşıyor. Med... 

İletişim ve Etik
A. Rıdvan Bülbül

İçindekiler:-Yazılı ve Elektronik Basında-Halkla ilişkilerde-Reklamcılıkta-Dünya'da v... 

İkinci Meşrutiyet Basınında İmge ve Emperyalizm 1908-1911
Palmira Brummett

Palmira Brummett, bu kitapta yakın tarihimizin en ilginç dönemlerinden birine, "H&uum... 

Uluslararası Medya
Yasemin G. İnceoğlu

"Uluslararası Medya" adlı kitabım, yıllardır M.Ü. İletişim Fakültesi'nde lisans seviyes... 

Medya Analizleri
Ahmet Bülend Göksel

Medya Analizleri adlı kitapta, günümüz medyasında belirleyici konumda olan temel t... 

Fili Tarif Etmek - Özel Televizyona Beş Kala
Bülent Çaplı

 
Örgütsel İletişim
Zeyyat Sabuncuoğlu, Murat Gümüş

Bu yapıtta; kişinin önce kendisiyle, sonra başkalarıyla kurduğu bireysel iletişimin başarı s... 

Medya ve Hukuk
Sevil Yıldız

Toplumsal ve bireysel amaçlara ulaşmak için kitle iletişim faaliyetlerinin hu... 

Sanaldan Sokağa Toplumsal Hareketler
Gülcan Işık

Toplumsal hareketleri ele almak bizi öncelikle bu hareketlerin neden önemsendiği sorusu... 

İmparatorluk ve İletişim Araçları
Harold A. Innis

Innis "İmparatorluk ve İletişim Araçları"nda tarihin çeşitli dönemlerinde başa... 

Televizyonda Haberin Magazinleşmesi
Hakan Ergül

Genel anlamda kitle iletişim araçlarının işlevleri ve etkinliği denildiğinde kuşkusuz ilk ... 

İletişim Araştırmaları ve Kuramları
Ruhdan Uzun, Şermin Tekinalp

Toplumbilim ve Disiplinlerarası İlişkiler

İletişim... 

İletişim Egemenlik Mücadeleye Giriş
İrfan Erdoğan

... İletişim, egemenlik ve mücadele: Kendisinin günlük yaşam içindeki yerin... 

İktidar Yumağı - Medya Sermaye Devlet
A. Raşit Kaya

Medya alanında 1980'li yıllardan sonra çok hızlı ve köklü değişimler yaşandı. He... 

Dijital Çağın Mesleği Nasıl Influencer Olunur?
Ahmet Erten, Hilal Meriç Bor

Kim bu influencer’lar?
Ünlü influencer’lardan tavsiyeler
Markalar... 

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
Özkan Tikveş

Bu kitabımızda '' Halkla İlişkiler'' ve '' Reklamcılık'' adı verilen bilim, sanat ve meslek alanı... 

Teoriden Pratiğe Halkla İlişkiler Projeleri (Ödüllü Örnek Uygulamalar)
Gül Coşkun, Nilay Başok Yurdakul

Günümüzde kurumların çoğu kültür, sanat, spor, sağlık, eğit... 

Reklam Kültür Toplum
Banu Dağtaş

Türkiye'de 1980'li yıllarda başlayıp, 1990'lı yıllarda çeşitlenen ve yaygınlığı artan... 

Dijitalizm
Said Ercan

Bu kitap aslında bir buluşmayı temsil ediyor. Gerçek hayatta başlayan ve sanala taşınan, s... 

Medya Çalışmalarında İdeoloji
Şerife Çam

Medya çalışmalarında, temelde üç grup altında toplanabilecek olan epistemoloji... 

Gazetecilik Bilimi ve Kuramları
Füsun Alver

Türkiye'de okur, gazeteciliğe tarihsel ve sistematik bir bakış açısıyla yaklaşılmasın... 

Farklılıklar Arasında Köprü Kurmak (Gruplararası Etkili İletişim)
William B. Gudykunts

Batı'nın Kültür kavrayışı tarihin epey bir bölümünde son derece et... 

Stratejik İletişim Yönetimi
İnci Çınarlı

1.Bölüm:Stratejik İletişim Yönetimi:Tanımlama ve Kapsam
2.Bölüm:St... 

İnternet Çağında Kurumsal İletişim
Ebru Uzunoğlu, Ferah Onat, Özlem Aşman Alikılıç, Sinem Yevgel Çakır

Sanal dünya, bilgiyi hızla ve yaratıcı bir içerikle dikkat çekici olarak geniş... 

Page: 1/11 | Next »