Siyaset Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Sosyolojisi

Books

Neden Sosyalizm? (Marksizmde Örgüt Sorunu: Leninist Parti Burjuva Modelinde Bir Örgüttür)
Mehmet Ali Aybar

Aybar'ın 1979 ve 1987'de yayımladığı, içerikleri itibarıyla bir bütün oluşturan ... 

Gıdıklanan Özne - Politik Ontolojinin Yok Merkezi
Slavoj Zizek

...

"Gıdıklanan Özne"de düşünürler arasındaki geçişlerle, e... 

Kıbrıs'ta Kimlik ve Değişim (Post Annan Sürecinde Ada)
Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için hazırladığı Kapsamlı Çözüm İçin... 

Modern Kriz
Murray Bookchın

Murray Bookchin’in Modern Kriz kitabı, çağımızın içinde bulunduğu büy&uu... 

Batılılaşma ve Düzenin Yabancılaşması
İdris Küçükömer

Toplumların kültür hayatında, değişik tarihi kategoriler ile özdeşleşen, o dö... 

Faşizm ve Diktatörlük
Nicos Poulantzas

Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük’te III. Enternasyonal’in özellikle f... 

Özgürlük Dersleri - Taraf Yazıları 2
Halil Berktay

Bu Türkiye'nin, çok yüksek dozda bir Voltaire-Mill tedavisine ihtiyacı var, hem ... 

Tarihin Sonları
Gregory Elliott

Yirminci yüzyılın son on yılları, "tarihin sonuna" veya belirli bir tarihin sonuna ve bir ba... 

Sosyal Politika
Aysen Tokol, Yusuf Tokol

-Sosyal Politika Kavramı Tarihsel Gelişimi ve Türkiyede Sosyal Politika
-Sosyal Politik... 

Devlet
Reanud Denoix De Saint Marc

Kalıcı bir organizasyon, toprak, anayurt, nüfus, hükümran yetke türünden... 

Kutsal İnsan - Egemen İktidar ve Çıplak Hayat
Giorgia Agamben

Kutsal İnsan, İtalyan sitüasyonizminin önde gelen isimlerinden Giorgio Agamben'in siyas... 

Siyaset Sosyolojisi: Temel Yaklaşımlar - Yeni Tartışmalar
Feride Acar, Hasan Faruk Uslu

Siyaset sosyolojisinin “siyasal gruplaşma ve parti sistemlerinin toplumsal tabanları”... 

Sosyal ve Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset
Michael A. Milburn

Kamuoyunun psikolojik temelleri...
Tutumlar ve kamuoyu....
Toplumdal etmenler ve kamuoy... 

Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm
Mehmet İnanç Turan

Sovyetler Birliği ve benzeri ülkelerin tarih sahnesinden silinmesinden sonra, Marx'ın sosyal... 

Zaman Lekesi
Ayşe Kadıoğlu

Liberal kuramın öne çıktığı, bireyin yüceltildiği ortamlarda, bireyci anarşizm v... 

Sermayenin Adaleti (Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika)
Gamze Yücesan, Ali Murat Özdemir

Sermayenin Adaleti, bugünlerde, siyasette ve akademide pek de itibar görmeyen bir toplu... 

Balkanlarda Kimlik ve Egemenlik
Şule Kut

İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi ve Uluslararası İlişkiler uzmanı Prof. D... 

Kent - Komün - Ekoloji
Metin Yeğin

Neoliberalizmin mekâna, kente ve topyekûn coğrafyaya hücumu, "mekân-... 

Eğreti Kamusallık - Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik
Ali Ekber Doğan

Kayseri örneğinde, "Millî Görüş" geleneğinden gelen siyasi kadroların yö... 

Türk Milliyetçiliği Gayrımüslimler Ve Ekonomik Dönüşüm
Ayhan Aktar

Ulus devletlerin kendi egemenlik tarifleri ve milliyetçilik projeleri ısrarlı bir mill&ici... 

Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak - Siyaset Kuramı Yazıları
Jürgen Habermas

Jürgen Habermas'ın 1996 yılında yayımladığı siyaset kuramı yazılarından seçilerek olu... 

Toussaint L'Ouverture Haiti Devrimi

Özgürlüğümüzü kazanmak için tehlikeyle nasıl yüzleşeceğ... 

Militarizmin Cinsiyetçi Suretleri (Devlet, Ordu ve Toplumsal Cinsiyet)
Çiğdem Akgül

"Modern erkek-vatandaş ordularının genç yaşta her erkeği 'askere alıp' asker yapma-erkek y... 

Gelecek (Geleceği Sorgulamayan Toplumların Geleceği)
Doğan Kuban

Çağdaş teknolojiyi kullanan, fakat aklı geçmiş toplum modellerinde kalmış olan bir ... 

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923)
Erden Akbulut, Mete Tunçay

“TBMM’nin açılışından Cumhuriyet’in ilânına kadar geçen &uu... 

Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu
Jean Baudrillard

İş görebilen tek gönderenin adı yine sessiz çoğunluktur. Bütün gü... 

Bugüne Bakmak (1980 Sonrasında Türkiye'de Yaşanan Toplumsal Dönüşüm Süreçleri)
Erkin Başer, Mustafa Öziş, Nihat Koçyiğit

Türkiye'de bugün yaşananların etraflıca anlaşılabilmesi, ancak yakın tarihte yaşanan d&... 

Anarşizm Neyi Savunur?
Emma Goldman

Emma Goldman, Anarşizm Neyi Savunur'da anarşizmin sınırsızlığını tanımlıyor.

Gün... 

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori
Anthony Giddens

Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori&rsqu... 

Tarihin Sonu mu
Francis Fukuyama

Körfez Savaşı'nı izleyen zamanlarda dünyamız yoğun bir "Yeni Dünya Düzeni" s&... 

Page: 1/4 | Next »