Siyaset Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Sosyolojisi

Books

Kutsal Aile ya da Eleştirel Eleştirinin Eleştirisi
Friedrich Engels, Karl Marx

Marx ve Engels'in Kutsal Aile'de, bir süredir biçimlenmeye başlayan tarihsel materyal... 

Latin Amerika Yerlileri

Bu kitapta Latin Amerika'daki devrimci harmanlamanın tikel, ancak etkili bir yönü, yerl... 

İktidarın Tarihi Cilt: 1 (Başlangıcından 1760'a Kadar Toplumsal İktidarın Kaynakları)
Michael Mann

Bu kitap, iktidarın insan toplumlarındaki doğasını ele alan dört ciltlik bir çalışman... 

Medeniyetler Çatışması
Samuel P. Huntington

Medeniyetler savaşı, her şeyden önce, içinde yaşadığımız çağın kendine öz... 

Sınırlar ve Kardeşler - İran ve Azerbaycanlı Kimliği
Brenda Shaffer

Farklı kültürler arasındaki ideolojik hareketlilik, karşıtlık ve uzlaşma merkezi konumu... 

Sosyal ve Psikolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset
Michael A. Milburn

Kamuoyunun psikolojik temelleri...
Tutumlar ve kamuoyu....
Toplumdal etmenler ve kamuoy... 

Kamusal Alan
Meral Özbek

"'Kamusal alan' kavramı özellikle 1990 başl... 
Kıbrıs'ta Kimlik ve Değişim (Post Annan Sürecinde Ada)
Mehmet Hasgüler, Murat Özkaleli

Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs için hazırladığı Kapsamlı Çözüm İçin... 

Kent - Komün - Ekoloji
Metin Yeğin

Neoliberalizmin mekâna, kente ve topyekûn coğrafyaya hücumu, "mekân-... 

Havana Bildirileri
Fidel Castro

Devrim gül bahçesi değildir. Devrim geçmiş ve gelecek arasındaki mücadele... 

Ulusalcılık (İdeolojik Önderlik ve Takipçileri)
Doğan Gürpınar

Bu kitap 28 Şubat sürecinden başlayarak özellikle AKP'nin iktidara gelmesinin ardından ... 

Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları
M. Çağatay Okutan

Cumhuriyet kurulurken temel sorun; toplumunun yeniden inşası ve bu süreç içind... 

Güleryüzlü Frankoculuğun Dramı
Osman Can

"Bu kitapta yer alan yazılar, bir bakıma hem tarihe tanıklık eden, hem de tarihyazımının bizatihi... 

Toplumsal Sınıfların İlişkisel Gerçekliği (Sosyo-Tarihsel Teorinin Sınıf'la İmtihanı)
Güney Çeğin, Vefa Saygın Öğütle

Günümüz Türkiye'sinin akademik alanına egemen olan illusio (bilim insanının k... 

AKP ve Gülen'i Kurtarma Planı (Made in CIA)
Serdar Özer Öztürk

Gerçeklerle yüzleşmek bazen çok acıdır. O nedenle, bu kitabı, AKP'lilerin ve "... 

Sermayenin Adaleti (Türkiye'de Emek ve Sosyal Politika)
Gamze Yücesan, Ali Murat Özdemir

Sermayenin Adaleti, bugünlerde, siyasette ve akademide pek de itibar görmeyen bir toplu... 

Demokrasi Mücadelesi Radikalizm Şiddet ve Terör
Arno Gruen

Şiddet, insan ruhunun en karanlık köşelerinden biri. Hem bireyin kendisine hem de çev... 

Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm
Mehmet İnanç Turan

Sovyetler Birliği ve benzeri ülkelerin tarih sahnesinden silinmesinden sonra, Marx'ın sosyal... 

Özgürlük Dersleri - Taraf Yazıları 2
Halil Berktay

Bu Türkiye'nin, çok yüksek dozda bir Voltaire-Mill tedavisine ihtiyacı var, hem ... 

Tarihin Sonları
Gregory Elliott

Yirminci yüzyılın son on yılları, "tarihin sonuna" veya belirli bir tarihin sonuna ve bir ba... 

Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger

Maurice Duverger, Fransa'nın siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üz... 

Kültür ve İktidar (Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi)
David Swartz

Bourdieu'nün sosyolojik araştırmasının temelinde, toplumsal eşitsizlik biçimlerinin n... 

Şarkiyatçılık - Batının Şark Anlayışları
Edward W. Said

Yirminci yüzyılın en sarsıcı, en etkili kitaplarından biri olan Şarkiyatçılık'ta, "Ba... 

Faşizm ve Diktatörlük
Nicos Poulantzas

Poulantzas, Faşizm ve Diktatörlük’te III. Enternasyonal’in özellikle f... 

Weimar Türkiyesi (Taraf Yazıları, Kasım 2007 - Haziran 2008)
Halil Berktay

... belki karamsar değil kızgın demek daha doğru olur(du). Bunu daha kolay kabul ederim. Evet, so... 

Kentin Mültecileri (Neoliberalizm Koşullarında Zorunlu Göç ve Kentleşme)
Sevilay Kaygalak

Genç yaşta yitirdiğimiz Sevilay Kaygalak bu çalışmasında, Türkiye'de 1990-1996... 

Introduction To Cultural Policy İn Turkey
Serhan Ada

 
Tartışılan Laiklik (Fransa ve Türkiye'de İlkeler ve Algılamalar)
Samim Akgönül

Samim Akgönül tarafından hazırlanan Tartışılan Laiklik, Fransız Ulusal Bilimsel Araştır... 

Siyasetin Sosyolojisi (Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar)
Nur Vergin

İktidar, meşruluk, siyasal sistem nedir? Toplum seçkinlerinin iktidarı mı, otoritesi mi va... 

Kürtlerde Değişim ve Milliyetçilik
Naci Kutlay

Kimlik ve milliyetçilik kavramları ve bunlara ilişkin görüşler son elli yılın &c... 

Page: 1/4 | Next »