Siyaset Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Sosyolojisi

Books

İnsan Deposu (Kitlesel Şiddet Halklara Ne Yapar?)
Ana Arzoumanian

Hayatları dil, din, ulus, hafıza, kimlik gibi kavramlar tarafından işgal edilen ve arada kalan bi... 

Tarihin Sonları
Gregory Elliott

Yirminci yüzyılın son on yılları, "tarihin sonuna" veya belirli bir tarihin sonuna ve bir ba... 

Latin Amerika Yerlileri

Bu kitapta Latin Amerika'daki devrimci harmanlamanın tikel, ancak etkili bir yönü, yerl... 

Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (1920-1923)
Erden Akbulut, Mete Tunçay

“TBMM’nin açılışından Cumhuriyet’in ilânına kadar geçen &uu... 

Komplolar ve Karşı Komplolar Tarihi
Niccolo Machiavelli

Machiavelli'nin ölümünden önceki son temel eseri, Floransa'da bozuk yurttaşlık düzeni hakkında ku... 

İzler
Ernst Bloch

"Evet, siz yağmur yağdığını düşünün sadece. Bunu hisseden ve ânîden bu... 

Öteki Olmak Ötekiyle Yaşamak - Siyaset Kuramı Yazıları
Jürgen Habermas

Jürgen Habermas'ın 1996 yılında yayımladığı siyaset kuramı yazılarından seçilerek olu... 

Sıra Dışı İnsanlar Direniş İsyan ve Caz
Eric Hobsbawn

Bu kitapta derlenmiş olan 26 makale, emek tarihine ilişkin öncü çalışmalardır.

Modern Devletin Gelişimi - Sosyolojik Bir Yaklaşım
Gianfranco Poggi

Poggi'nin kitabı devlet üzerine sosyolojik bir kuram oluşturmayı amaçlamasıyla devlet... 

Yurttaşlık ve Toplumsal Sınıflar
T. H. Marshall

Geçtiğimiz yüzyılın önemli sosyologlarından biri olan T.H. Marshall'ın yarım y&u... 

Politik Sosyoloji
Ali Yaşar Sarıbay

Bu kitapta politika olgusu kültürelleştirel bir bakışla; (adı konmamış Rortygil bir dur... 

Çağdaş Siyaset Sosyolojisi
Kate Nash

"Siyasetin günümüzdeki halinin Kate Nash'ın Çağdaş Siyasal Sosyolojisinden ... 

Birleşik Avrupa'nın Türk Öncüleri
Kayhan Karaca

Avrupa'nın Türk Kurucu Babaları.

Türkiye, Avrupa Birliği'ne girmeye ç... 

Eğreti Kamusallık - Kayseri Örneğinde İslamcı Belediyecilik
Ali Ekber Doğan

Kayseri örneğinde, "Millî Görüş" geleneğinden gelen siyasi kadroların yö... 

Yeni Bireycilik - Küreselleşmenin Duygusal Bedelleri
Anthony Elliott, Charles Lemert

İlk olarak 18. yüzyıl sonlarında, Amerikan ve Fransız devrimlerinin çağında, yeni pal... 

Çalışarak Yaşamak ya da Savaşarak Ölmek (Küresel İşçi Sınıfı Nasıl Oluştu?)
Paul Mason

1800’lerdeki ilk fabrika grevlerinden 1930’larda faşizm tarafından yok olmanın eşiğin... 

Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori
Anthony Giddens

Yaşayan en etkili toplumsal kuramcılardan Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori&rsqu... 

Kötülüğün Sıradanlığı
Hannah Arendt

Yahudi soykırımı nasıl oldu? Neden oldu? Neden Yahudiler? Neden Almanlar? Diğer devletlerin rol&u... 

Hemşehrilik ve Şehirde Siyaset - Keçiören Örneği
Ayça Kurtoğlu

Yerel siyaset: "Büyük" "ulusal" siyasetin gölgesinde kalan ama milyonlarca insanın... 

Kültür ve İktidar (Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi)
David Swartz

Bourdieu'nün sosyolojik araştırmasının temelinde, toplumsal eşitsizlik biçimlerinin n... 

Mühendisler ve İdeoloji (Öncü Devrimcilerden Yenilikçi Seçkinlere)
Nilüfer Göle

"Mühendisler ve İdeoloji"nin ilk basımı 1986 yılında yapılmıştı. Bu tarihten günüm... 

Tek Parti Döneminde Azınlık Politikaları
M. Çağatay Okutan

Cumhuriyet kurulurken temel sorun; toplumunun yeniden inşası ve bu süreç içind... 

Kent - Komün - Ekoloji
Metin Yeğin

Neoliberalizmin mekâna, kente ve topyekûn coğrafyaya hücumu, "mekân-... 

Büyük Erdemler Risalesi
Andre Comte-Sponville

Daha önce İletişim Yayınları'ndan Kapitalizm Ahlaki midir? adlı
kitabı çıkan And... 

Marksizmden Post-Marksizme
Göran Therborn

Dünyanın önde gelen toplum kuramcılarından biri olan Göran Therborn, bu özl&u... 

Sömürgecinin Portresi Sömürgeleştirilenin Portresi
Albert Memmi

Okurun bu kitabı skandal yaratacak içeriği nedeniyle ya da ayaklanmaya kalıcı bir kışkırtm... 

Ütopik Sosyalizmi Aşmış Marksizm
Mehmet İnanç Turan

Sovyetler Birliği ve benzeri ülkelerin tarih sahnesinden silinmesinden sonra, Marx'ın sosyal... 

Tartışılan Laiklik (Fransa ve Türkiye'de İlkeler ve Algılamalar)
Samim Akgönül

Samim Akgönül tarafından hazırlanan Tartışılan Laiklik, Fransız Ulusal Bilimsel Araştır... 

Sessiz Yığınların Gölgesinde Toplumsalın Sonu
Jean Baudrillard

İş görebilen tek gönderenin adı yine sessiz çoğunluktur. Bütün gü... 

Siyaset Sosyolojisi
Maurice Duverger

Maurice Duverger, Fransa'nın siyaset biliminde olduğu kadar sosyoloji tarihi ve sorunları üz... 

Page: 1/4 | Next »