Siyaset Bilimi - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset Bilimi

Books

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Atilla Yayla

Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, içerikte ekonomik davranma kaygısıyla temel unsurları v... 

1920'den Günümüze Türkiyede Toplumsal Yapı ve Değişim
Bülent Duru, Faruk Alpkaya

İçindekiler;

Toplumsal Yapı ve Toplumsal Değişme

Umut İlkesi Cilt 1
Ernst Bloch

Ernst Bloch, tutkulu, angaje, ancak ortodoksi ve dogmatizmle her zaman kavgalı çizgisiyle ... 

Özgür Toplumun İlkeleri
Nigel Ashford

Her toplum problemlerle ve meydan okumalarla karşılaşır. Bunlara nasıl karşılık vermek gerekir? T... 

Siyasal Kavramı
Carl Schmitt

1932 tarihli bir klasik olan Siyasal Kavramı, Alman düşünür ve hukukçu Carl... 

Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm
Eric Hobsbawn

"Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi 'bağımsız teritoryal devlet'in değişim geçird... 

Ne İçin Mücadele Ediyoruz : Radikal Bir Kolektif Manifesto
Kolektif


YAZARLAR: Christian Marazzi, Michael Albert, Ann Pettifor, Milford Bateman, Shaun Cha... 

Hükümdar
Niccolo Machiavelli

Siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar olan Machiavelli'nin, en ünlü yapıtı olan H&uu... 

Barolar ve Siyaset (Türkiyede Barolar Ve Devlet Kurumları)
İdil Elveriş

Türkiye, neredeyse her gün yargının verdiği bir kararı konuşan, tartışan veya her... 

Aydınlar Sosyalizmi
Jan Waclaw Makhayski

Sosyalizm özgürlük için bir adım mı? Yoksa halkı kontrol altında tutmak i&c... 

Kamu Maliyesi
İsmail Türk

Konu Başlıkları:

Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunlar... 

Ortadoğu'da Devlet ve İktidar
Erdem Demirtaş

Ortadoğu devletleri nasıl oluyor da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi haline g... 

Küreselleşme Avrupalılaşma ve Türkiyede Vatandaşlık
Ahmet İçduygu, E. Fuat Keyman

E. Fuat Keyman ve Ahmet İçduygu tarafından derlenen ve konusunda uzman akademisyenlerin ya... 

Genel Devlet Kuramı
Karl Doehring

"Bu kitabın ilk baskısının yayınlandığı tarihten itibaren devletler dünyasındaki gelişmeler ... 

Otoriter Rejimler Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye
Ergun Özbudun

Profesör Ergun Özbudun, bu kitabında, çağdaş siyaset biliminin önemli konul... 

Anarşizmin Tarihi
Peter Marshall

Devletsiz, efendisiz, patronsuz ve tanrısız "saf toplum ideali", insanlık tarihi kadar eski bir z... 

İktidarda Sosyal Demokrasi
Alexander Petring, Christian Henkes, Christoph Egle, Wolfgang Merkel

İktidarda Sosyal Demokrasi, yönetimde bulunan sosyal demokrat partilerin yönetim bi&cce... 

Siyaset Bilimine Giriş
Ali Öztekin

Giriş niteliğinde bir ders kitabı olan yayın, üniversite birinci sınıf öğrenciler... 

Jeopolitik (Kültür Kitaplığı 027)
Alexandre Defay


İlk kez ondokunuzcu yüzyılın sonuna doğru İsveç'li bilimadamı Rudolf Kjel... 

Otorite Kavramı
Alexandre Kojeve

Nazi işgali altındaki Fransa’da 1940’lı yıllarda yazılan Otorit... 

Demokratik Yönetim Sistemleri
Rıza Arslan

Parlamenter, Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Konkordanz Yönetim Sistemleri

- Demok... 

Siyaset Psikolojisi (Durumlar - Bireyler - Olaylar)
David Patrick Houghton

Günümüzde siyasetin algılar üzerinden yapılmakta olduğu gerçeğinden ha... 

Siyaset Bilimi
Ahmet Taner Kışlalı

"Yalnız kendi dilimizde değil, yabancı dillerde de bu alanda bir öğretmeni tam anlamıyla doy... 

Siyaset
Andrew Heywood

Canlı, ilgi çekici tarzı, güvenilir ve kapsamlı içeriğiyle bu son derece başar... 

Avrasyacılık (Mukayeseli Bir Okuma - Türkiye ve Rusya Örneği)
Meşdi İsmayılov

"Avrasyacılık, tarihsel olarak sorunlu iki ulusal coğrafyayı (Rusya ve Türkiye) belli bir de... 

Devrime Doğru (Petrograd Bolşevikleri ve 1917 Temmuz Ayaklanması)
Alexander Rabinowitch

Alexander Rabinowitch, uzun yıllarını 1917 Sovyet Devrimi'ni incelemeye adamış ABD'li bir t... 

Siyaset Bilimine Giriş
Esat Çam

"Siyaset Bilimine Giriş" adlı bu kitapta siyaset biliminin içeriğine giren konular, bir b&... 

Batıda Siyasal Düşünceler Tarihi 1 - Eski ve Orta Çağlar
Mete Tunçay

İlk baskısı 1969'da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları arasında &... 

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
John Holloway

Kapitalizmin kendini varetme koşulları aynı zamanda kendi mezar kazıcılarını da eğiten bir sü... 

Küresel Güneyde Sosyal Demokrasi
Judith Teichman, Marc Edelman, Patrick Heller, Richard Sandbrook

Küresel Güney'de Sosyal Demokrasi, küresel ölçekte merkez olarak kabul... 

Page: 1/7 | Next »