Eleştiri-Kuram - Işık Kitabevi
Logo

Eleştiri-Kuram

Books

Düşünme Korkusu
Zehra İpşiroğlu

Düşünme korkusu, içinde yaşadığımız şu çalkantılı dönemin belki de e... 

Sanatın Boyutları
Sıtkı M. Erinç

Çevreyi, çevremizdekileri övmek ya da yermek için değil, kendimizi &oum... 

Sanatın Felsefesi Felsefenin Sanatı
Mehmet Yılmaz

Bu kitap, sanatın ne'liği üzerine kafa yoran filozof, düşünür ve sanatç... 

Rönesans ve Barok
Heinrich Wölfflin

 
Sanat Eğitimi Kuramları
İnci San

Sanatlar eğitiminde ve sanatlar eğitimbilimi alanında, öğretilecek olan sanatın kendisi mi, ... 

Başka Bir Estetik - Sanatlar İçin Küçük Bir Kılavuz
Alain Badiou

Badiou'nün "başka bir estetiği" araştıran bu kılavuzu, estetiği felsefenin bir alt disiplini... 

Sanatın Sonundan Sonra
Arthur C. Danto

1984te sanat eleştirmeni ve düşünür Arthur C. Danto altmışlı yıllarda sanatın bitt... 

Marx'ın Kayıp Estetiği (Karl Marx ve Görsel Sanatlar)
Margaret A. Rose

Sanat faaliyetlerinin devlet himayesinde ve baskısı altında gerçekleştirildiği bir d... 

Sırdaş Görüntüler
Mehmet Ergüven

''Temel eğitimini sahne yönetmenliği dalında görmüş bir kişinin bunca ısrarlı şeki... 

Sürrealizm Mimarlık Mekan Sanatı
Nur Altınyıldız Artun

Sürrealizm rüya aleminden ve bilinçdışından beslenen; aklın hükmü... 

Modern Hayatın Ressamı
Charles Baudelaire

İster hayatta, ister sanatta olsun, modernliği keşfe çıkanların pusulası ne zamandır Baude... 

Estetik 1
Georg Lukacs

Georg Lukacs, "yaşamının yapıtı" diye nitelendirdiği "Estetik" üzerinde yarım yüzyıldan... 

Çağdaş Sanat Nedir (Modernlik Sonrasında Sanat)
Ali Artun, Nursu Örge

Tarihsizliği ifade eden "çağdaş sanat"ın ne anlama geldiği konusunda tarihçiler yıl... 

Sanatta ve Edebiyatta Eleştiri - Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı
Walter Benjamin

“Alman Romantizminde Sanat Eleştirisi Kavramı”, Benjamin’in 1919’da Bern ... 

Gerçeğin Geri Dönüşü
Hal Foster

Hal Foster'ın, yirminci yüzyılı derinden etkilemiş avangard sanatı ve onun yorumcularını tem... 

Toplumda Sanat
Ken Baynes

Sanat yapıtını toplumdan ve toplumun işleyişinden ayrı, yalıtılmış bir ürün olarak değe... 

Avangard Kuramı
Peter Bürger

Avangardın davası, sanatı ve hayatı buluşturmaktır. Sanatın içinden toplumu dönü... 

Sanatla Direniş
John Berger

Öyle bir adam düşünün ki çok güzel olsun… Güzelliği; ... 

Sanat ve Devrim
John Berger

''Elinizdeki kitaba bir göz atar atmaz benim neden tam bir yılımı, Rusya dışında hemen hemen... 

Kültür Endüstrisi - Kültür Yönetimi
Theodor W. Adorno

Adorno "Kültür Endüstrisi" kavramını Nazizm sona ererken ortaya atar (1944). Yılla... 

Eleştiriyi Çalmak
Ali Şimşek

Bu kitap, 2015'de yayınladığım Kriz ve Kritik kitabının devamı niteliğindeki yazılardan oluşuyor.... 

Resmi Anlamak
Özkan Eroğlu

2013 yılında ?Bir Resme Nasıl Bakmalıyız?" isimli bir kitap yayınlamıştık ve kitabımız okur taraf... 

Heykelde Beden İmgeleri (Türkiye'de Toplumsal Dönüşüm ve Sanat 1923-2007)
Kolektif

Türkiye'de hazırlanan anıt dışı heykeller incelendiğinde sanatçıların, dönemin t... 

Arkabahçe - Backyard
Bedri Baykam

Dünyaca ünlü ressam Bedri Baykam'ın, son dönemde Türk resmine yatırım ya... 

Sanat / Siyaset - Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika
Ali Artun

Sanat siyaseti içerir mi, dışında mı bırakır? Yoksa sanatınki büsbütün başk... 

Bu Bir Pipo Değildir
Michel Foucault

Michel Foucault, Magritte'in tedirgin edici resimlerinden birkaçına aklını takmıştı. Hem b... 

Deleuze ve Sanat
Anne Sauvagnargues

Ah imgesel ve simgesel olanın yoksulluğu, daima yarına ertelenmiş olan gerçek. [Sanat] ne ... 

Korkunun Güçleri - İğrençlik Üzerine Deneme
Julia Kristeva

Dehşet, iğrençlik, pislik... Uzakta tutulmaya çalışılan, dışlanan, bastırılan ama g... 

Estetik 2
Georg Lukacs

Georg Lukacs, "Estetik" adlı dört ciltlik büyük yapıtının bu ikinci cildinde, mime... 

Sanatta Anlamın Görüntüsü - İmgelerin Toplumsal İşlevi
Richard Leppert

Bugün kendimiz ve yakın çevremiz hakkındaki kavrayışlarımızın çerçevesi... 

Page: 1/2 | Next »