Kültür Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Kültür Sosyolojisi

Books

Kültür Üzerine
Emre Kongar

EMRE KONGAR´ın “Kültür Üzerine“ adlı kitabı, Türkiye´... 

Bir Dünyanın Eşiğinde
Cemil Meriç

İlk telif eseri olan Bir Dünyanın Eşiğinde, o zamana kadar "coğrafyasında tek kıta, kafasınd... 

Çağdaş Söylenler
Roland Barthes

"Çağdaş Söylenler", günümüz kültürüne karşı yazılmış bi... 

Kültür Politikaları ve Yönetimi KPY Yıllık 2009

2010 yılında İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması ve bu anlamda taşıdığı misyon, b... 

Popüler Kültürler Rock ve Sporda Haz Politikası
David Rowe

Yüzyılın bitimine ramak kala geç kapitalizmin kendisini yeniden üretmesinin ince... 

İslam Göç ve Entegrasyon - Güvenlikleştirme Çağı
Ayhan Kaya

Uzun yıllar boyunca Batı için bir mutluluk kaynağı olan göç, artık istikrarsız... 

Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim
A. Selami Sargut

Türkiye'nin kimliği gerek siyasal gerekse toplumsal açıdan tartışılagelmiştir. İki y&... 

Enformasyon Çağı Ekonomi Toplum ve Kültür 1. Cilt - Ağ Toplumunun Yükselişi
Manuel Castells

Günümüzün yaşayan en önemli toplumbilimcilerinden biri sayılan Manuel Ca... 

Özel Hayatın Tarihi 2 - Feodal Avrupadan Rönesansa
Georges Duby, Philippe Aries

Her zaman devingen olan "özel"i incelemeyi yeğleyen Georges Duby ve Philippe Ariês gib... 

Türkiyede Alevilik
Murat Okan

Ülkemizde gerek resmi görüş, gerekse sünni kesim tek bir islami duruş olduğu ... 

Postmodernist Kültür - Çağdaş Olanın Kuramlarına Bir Giriş
Steven Connor

"Geri dönülen 'geçmiş'in modernizm 'geleneği' olması durumunda (postmodernist gi... 

Gülme
Henri Bergson

Gün boyu üstünde düşünmeden yaptığımız edimlerden biridir gülmek. P... 

İstanbul Küresel ile Yerel Arasında
Çağlar Keyder

Dünyanın en eski ve en büyük şehirlerinden biri olan İstanbul bağlamında küre... 

Türk Modernleşmesi
Şerif Mardin

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin... 

Özel Hayatın Tarihi 4 - Fransız Devriminden Büyük Savaşaa
Georges Duby, Philippe Aries

Her zaman devingen olan "özel"i incelemeyi yeğleyen Georges Duby ve Philippe Ariès gi... 

Uygar Barbarlık
Stepan G. Mestrovic

 20. yüzyılın sonuyla (fin de sicle) milenyumun sonunun (fin de millennium) kesiştiği, ... 

Postmodernite ile Modernite Arasında Türkiye
Hasan B. Kahraman

Türkiye 1980'lerden başlayarak postmodernite konusunu tartışıyor. Fakat şu ana değin kavramı... 

Likör Hikayeleri
Reyhan Yaman

Reyhan Yaman’ın hazırladığı Likör Hikâyeleri, Türkiye’de giderek unut... 

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu
Şerif Mardin

Şerif Mardin bu kitabında, Türkler arasında modern siyasi fikirlerin öncülerini, T... 

Yalancılar ve Sahtekarlar Ansiklopedisi
Roelf Bolt

Kimse kandırılmak istemez ve kimse sahtekarlık hikayelerine hayır demez. Sebebi ister sahte... 

Kahkahanın Zaferi - Yıkıcı Tarih Olarak Gülme
Barry Sanders

Sözcükler tanımlamakta zorlansa da, hah hah ha´yı hepimiz tanıyoruz: İnsani davra... 

Harem ve Kuzenler
Germaine Tillion

Geleneksel Akdeniz toplumlarının ortak özelliği olan akraba evliliği, kan davası, namus cina... 

Pasajlar
Walter Benjamin

... Çalışmanın bütününe yakın bölümünde kendine özg&uum... 

Kış Ruhu
Edward W. Said

Bu seçki, Edward Said'in sürgün, göçmenlik, sömürgenin tem... 

Bir Hayat Tarzı Eleştirisi İslamcılık
Cihan Aktaş

Bu kitapta yer alan yazıların ortak teması, özellikle altmışlı yıllardan itibaren gelişmeye ... 

Parçalanmış Zamanlar
Eric Hobsbawn

Eric Hobsbawm ölmeden önce yayına hazırladığı son kitabı olan bu eserde, sanatlar... 

Barok
Victor-Lucien Tapie

Barok, temel olarak, floransa çıkışlı rönesans kavrayışıyla roma rönesansı'nın k... 

Kent İmgesi
Kevin Lynch

Kevin Lynch, şehir planlamacılığının çehresini değiştiren ve bu alanda temel kaynaklardan ... 

Fransız Devrimi
William Doyle

İnsanlık tarihinin başat olgularından biri hakkında kaleme alınan bu özlü soruştu... 

Kitle Kültürü Kitlelerin Afyonu
Hasan Bülent Kahraman

Türkiye hop oturup pop kalkıyor; yazarından şarkıcısına, valisinden kuaförüne herk... 

Page: 1/11 | Next »