Kültür Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Kültür Sosyolojisi

Books

Fransız Devrimi
William Doyle

İnsanlık tarihinin başat olgularından biri hakkında kaleme alınan bu özlü soruştu... 

Rüya Körleşmesi
Nurdoğan Rigel

Gelmiş geçmiş en büyük dahilerden biri olan Leonardo da Vinci, "ortalama insanın... 

Tarihten Güncelliğe
Murat Belge

Tarihten Güncelliğe, Murat Belge'nin 1970'li yıllarda ağırlakla gündelik hayat üze... 

Kentler ve Göç (Türkiye İtalya İspanya Örnekleri)
Ahmet İçduygu

Verimli Akdeniz Havzası, tarih boyunca çeşitli uluslararası göç hareketlerine ... 

Beyazlar Kirli
Hasan B. Kahraman

Hasan Bülent Kahraman yaklaşık on beş yıldır yazıyor. Caydırıcı her çeşit baskının et... 

İstanbulun Tarihi ve Doğal Miras Değerleri Potansiyeller, Riskler ve Koruma Sorunları
İclal Dinçer, Senem Kozaman Som, Yiğit Evren, Zeynep Enlil

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler D... 

Yerel Bilgi
Clifford Geertz

Kanonik sanat yapıtlarından uluslararası hukuk dizgelerine kadar birçok "kompleks" yapının... 

Kimlik Yanılsaması
Jean-François Bayart

Bugün Eski Yugoslavya'dan Orta Afrika'ya, Hindistan'dan Türkiye ya da Cezayir'e dü... 

Jurnal 1. Cilt
Cemil Meriç

Cemil Meriç’in düşünce ve duygu dünyasının “mahremi”... Y... 

Cinsel Normalliğin Kuruluşu - Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Heteronormatiflik ve İstikrarsızlıkları...
Ezgi Sarıtaş

Osmanlı döneminde cinsel yaşamın bugünkünden farklı olduğunu biliriz. Okuduğumuz m... 

Likör Hikayeleri
Reyhan Yaman

Reyhan Yaman’ın hazırladığı Likör Hikâyeleri, Türkiye’de giderek unut... 

Ortadoğu Mutfak Kültürleri
Sami Zubaida, Richard Tapper

Varsıl ile yoksulun, farklı etnik kümelerin, kent ile kır sakinlerinin, kadın ile erkeğin, y... 

Sünnet (Sünnetle İlgili Yalanlar ve Gerçekler)
Nil Gün

Sünnet Sadece Doğaya Değil Tıp Tarihine de Aykırıdır

Sevgili okurum,

B... 

Kent Aile Tarih
Alan Duben

Elinizdeki kitap, Alan Duben'in son otuz yılda yazdığı makalelerin bir kısmını biraraya getiriyor... 

Kültür Dünyamızdan Manzaralar
Dursun Gürlek

"Kültür tarihçimiz Dursun Gürlek bu yeni kitabında Osmanlı medeniyetinden, ... 

Kentleşme Politikası
Ruşen Keleş

Bu kitapta, Üçüncü Dünya ve Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu k... 

Demokrasi ve Kültür
Emre Kongar

Türkiye´de ve dünyada “Demokrasi“ tartışmaları özellikle Sovyetl... 

Bir Hayat Tarzı Eleştirisi İslamcılık
Cihan Aktaş

Bu kitapta yer alan yazıların ortak teması, özellikle altmışlı yıllardan itibaren gelişmeye ... 

Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak
Ziya Gökalp

"Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak", adından da anlaşılacağı üzere, Gökalp'in ... 

Tarih Boyunca Yemek Kültürü
Murat Belge

Yemek yemek de başlı başına bir kültür, bir yaşam biçimi aslında. Hani “Ba... 

Cehenneme Övgü - Gündelik Hayatta Totalitarizm
Gündüz Vassaf

Totalitarizmin kendi kendini yeniden üretmesi, yalnızca baskıcı güçlerin değil, ... 

Cennetin Dibi - Modern Zamanlarda Eğlencelik Hayat
Gündüz Vassaf

Cehenneme Övgü’de “bu dünya”yı sorgulayan Gündüz Vassa... 

Türkiyede Alevilik
Murat Okan

Ülkemizde gerek resmi görüş, gerekse sünni kesim tek bir islami duruş olduğu ... 

Popüler Kültür ve Yüksek Kültür
Herbert J. Gans

Popüler kültür, kültürel eşitlik, sınıf ayrımı ve kent kültür&... 

Türk Modernleşmesi
Şerif Mardin

Türkiye’nin modernleşme/Batılılaşma eksenindeki müzmin tartışma konularına Mardin... 

Postmodernliğin Durumu (Kültürel Değişimin Kökenleri)
David Harvey

Son yıllarda günümüz dünyasını betimlemede kullanılan "postmodern durum" &uum... 

Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk (Çocuğun İyi Olma Halini Anlamak)
Abdullah Karatay, Pınar Uyan Semerci, Serra Müderrisoğlu

Bu kitap yayına hazırlanırken, yukarıdaki haber çalışma dosyamızın ilk sayfasında yer alıy... 

Rum Olmak, Rum Kalmak
Hakan Yücel

Kimlik, sabit değildir; akışkandır, değişkendir, ‘öteki’yle birlikte kurulduğund... 

Açık Yaranın Sesi - Bir Politik Anlatı Olarak Ahmet Kaya Şarkıları
İlkay Kara

Ahmet Kaya’nınki 1957’de Malatya’da başlayıp 2000 yılında Paris’te sü... 

Türkiyede Toplum ve Siyaset
Şerif Mardin

Şerif Mardin'in yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayımlanmış Türkçe ve İngilizce ... 

Page: 1/11 | Next »