Kültür Sosyolojisi - Işık Kitabevi
Logo

Kültür Sosyolojisi

Books

Çok Kültürlülük
Celalettin Vatandaş

Kanada'dan hareketle, küreselleşme sürecinde yoğun bir biçimde açığa &cce... 

Kültür Denen Şey - Antropolojik Yaklaşımlar
Ayfer Bartu Candan

Kültür denen şey, sabit bir öz mü, yoksa ele geçiremediğimiz, sür... 

Tespih - Parmak Uçlarındaki Huzur
Deniz Gürsoy

Aradan kırk, elli yıl geçmiştir. Şimdi, onları tutan eller toprağa karıştı. Hatta o necefl... 

Tüketim Toplumu
Jean Baudrillard

Tüketim, doğal ihtiyaçların rasyonel olarak tatmin edilmesi midir? Daha çok t&... 

Yaralı Bilinç (Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni)
Daryush Shayegan

Yaralı Bilinç, tarihte geride kalmış ve değişimler şenliğine katılmamış uygarlıklardaki zi... 

Eğlence İncelemeleri (Kitle Kültürüne Eleştirel Yaklaşımlar)
Tania Modleski

Kitle kültürü üzerine incelemeler, özellikle 1950'li yıllardan bu yana, ... 

İstanbul ve Anadoludan Sınıf Profilleri
Korkut Boratav

Bu kitap, 1991-1992 tarihleri arasında İstanbul'un halk semtlerinden ve Anadolu köylerinden ... 

Mediated İdentities
Karen Ross

This book explores the critical concepts in identity theories... In recent years, identity constr... 

Ortaköy ve Museviler (Zaman Tünelinden Bir Bakış)
Aaron Kohen

(...) Kaleme aldığım o eski müzisyenler, duahanlar, zanaat ve meslek sahipleri, örneğin... 

Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu
Şerif Mardin

Şerif Mardin bu kitabında, Türkler arasında modern siyasi fikirlerin öncülerini, T... 

Avrupada Aile
Jack Goody

Jack Goody, bu kitabında, Antik çağdan günümüze, Avrupa'da ailenin; aile &u... 

Kent Araştırmaları Bibliyografyası
Kolektif

Bu kitap, Tarih Vakfı tarafından Rockefeller Vakfı'nın desteğiyle yürütülen Yerel ... 

Enformasyon Çağı Ekonomi Toplum ve Kültür 2.Cilt - Kimliğin Gücü
Manuel Castells

Günümüzün yaşayan en önemli sosyolog ve araştırmacılarından biri sayılan... 

Yozlaşmadan Uzlaşmak
Hüsrev Hatemi

Batılılaşma akımlarından itibaren "Türk Kültürü"nün kim ve ne olduğu, ay... 

Barok
Victor-Lucien Tapie

Barok, temel olarak, floransa çıkışlı rönesans kavrayışıyla roma rönesansı'nın k... 

Tüfek Mikrop ve Çelik (Ciltli)
Jared Diamond

Kapitalizmin Taşrası - 16. Yüzyıldan 19. Yüzyıla Bursa'da Toplumsal Süreçler ve Mekansal Değişim...
Sevilay Kaygalak

Bursa'nın Osmanlı iktisadî tarihi içinde istisnai sayılabilecek bir yeri vardır. Hem... 

Bu Maçı Alıcaz - Türkiye'de Futbol
Can Kozanoğlu

Futbol, Türkiye'nin en istikrarlı aşkı. Kökü yüz yıl öncesine giden ve u... 

Kültürel Bellek - Eski Yüksek Kültürlerde Yazı Hatırlama ve Politik Kimlik
Jan Assmann

Toplumların belleğini, kendi geçmişlerini hatırlama biçimlerini kimlik sorunuyla il... 

Ankaranın Kamusal Yüzleri
Güven Arif Sargın

Ankara'nın, "başkent" kimliğini ve ondan öte Cumhuriyet'i, ulus-devleti simgeleyen ü&cc... 

Küreselleşme ve Kültür
John Tomlinson

Günümüzün en önemli tartışmalarından birine konu olan küreselleşme ... 

Ortadoğu Mutfak Kültürleri
Sami Zubaida, Richard Tapper

Varsıl ile yoksulun, farklı etnik kümelerin, kent ile kır sakinlerinin, kadın ile erkeğin, y... 

Akdeniz Dünyası - Düşünce, Tarih, Görünüm
Eyüp Özveren

Kendine özgü bir kültür havzası, dahası bir uygarlık beşiği olarak Akdeniz...... 

Deli Dumrulun Bilinci (Türk-İslam Ruhu Üzerine Bir Kültür Psikolojisi Denemesi)
M. Bilgin Saydam

Türklerin tarihindeki en önemli dönüm noktasının İslamiyet'in kabulü old... 

Kültür Kuramı
Richard Münch, Neil J. Smelser

Bremen konferansını planla yanlar bunun temasını belirlemek için ilk kez toplandıkla... 

Bireyselleşmiş Toplum
Zygmunt Bauman

Bizi eyleme geçiren korkularımız, endişelerimizdir; ama genelde eylemimiz, endişemizin ark... 

Kültür Fragmanları
Ayşe Saktanber, Deniz Kandiyoti

Türkiye toplumu son yirmi, yirmi beş yıldır çok hızlı bir değişim içinde. Bu h... 

Kahkahanın Zaferi - Yıkıcı Tarih Olarak Gülme
Barry Sanders

Sözcükler tanımlamakta zorlansa da, hah hah ha´yı hepimiz tanıyoruz: İnsani davra... 

Likör Hikayeleri
Reyhan Yaman

Reyhan Yaman’ın hazırladığı Likör Hikâyeleri, Türkiye’de giderek unut... 

Gösteri Toplumu - Zamanın Ruhu İçinde
Ferman Salmış

Yüzyıllardır insanın beğenisi ve memnuniyeti içinde olmayan gelişmeler, kararlar, s&u... 

Page: 1/11 | Next »