Türkiye Tarihi - Işık Kitabevi
Logo

Türkiye Tarihi

Books

Yakın Dönem Türk Politik Tarihi
Ercan Haytoğlu, Süleyman İnan

Bu çalışma, günümüz Türkiye’sinin konularını ve sorunlarını &oum... 

Cumhuriyet Kurulurken Hayaller ve Umutlar
Fatmagül Demirel

Cumhuriyet’in ilk yıllarında yeni rejimin uygulamalarının ve topluma benimsetilmeye ç... 

Devletin Gizli Sahipleri Heyet
Halil Yaşar Kollu

Bugüne kadar okuduklarınızı unutun…
16 Türk Devletini, yine 16 Türk De... 

Anafartalar Savaşları
Mustafa Kemal

"Bu esnada Conkbayırı'nın cenubundaki 261 rakımlı tepeden sahilin tarassut ve teminine memuren or... 

6/7 Eylül Olayları
M. Hulusi Dosdoğru

6/7 Eylül 1955 Olayları, ne bir komünist kışkırtması, ne de nasırına Kıbrıs olayları do... 

Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce Cilt 2 - Kemalizm (Ciltli)
Kolektif

Toplumun büyük bölümünün paylaştığı bir ulusal modernleşme id... 

Umumi Müfettişlikler (1927-1952)
Cemil Koçak

Umûmî Müfettişlikler, Osmanlı siyâsî/idârî zihniyetinin ... 

Bir Devlet Operasyonu - 19 Mayıs (Ciltli)
Murat Bardakçı

 

Biri kadın üçü çocuk 79 yolcu, altı adet ... 

Kutsal Barış 4 (Ulusal Kurtuluş Savaşı Sonrasının Gerçek Hikayesi)
Hasan İzzettin Dinamo

- Hatay Cumhurbaşkanlığına uygun gördüğünüz bay Tayfur Sökmen, Ankara'da... 

Cumhuriyetin Harcı - 2 Köktenci Modernitenin Ekonomik Politikasının Gelişimi
İlhan Tekeli, Selim İlkin

İlhan Tekeli ile Selim İlkin Türk sosyal bilimler dünyasının en tanınmış isimleri. Yakl... 

Mustafa Kemal Atatürkün Meclis Konuşmaları (1920-1938)
Kurtuluş Güran

Elinizdeki kitapta Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Büyük Millet Meclisi... 

Tanzimattan Cihan Harbine Osmanlının Öteki Tarihi
Ayşe Hür

Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. yüzyılda başlayan modernleşme süreci, 1839 Tanzimat... 

Yakın Tarihimizi Sorgulamak
Sina Akşin

Tanınmış tarihçilerimizden Prof. Dr. Sina Akşin, bu kez yakın tarihimizi sorguluyor.

İmparatorluktan Cumhuriyete
Halil İnalcık

Tarih alanında dünyanın tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Halil İnalcık&... 

Türkiye'de Milli Şef Dönemi Cilt 2 (1938-1945)
Cemil Koçak

Cumhuriyet tarihinin bütününü kavrayabilmek için bir temel kaynak nite... 

Darbeler Tarihi
Cemil Koçak

15 Temmuz darbesi, Türkiye'de darbeler târihini hatırlamamıza bir kez daha vesile oldu... 

Seyit Rızaya Yardıma Giderken Yakılan Kürdistan Fedaisi Muşlu Hilmi Yıldırım
Sedat Ulugana

Kuşkusuz Hilmi Yıldırım döneminin mağdurlardan biri idi. Kaleme aldıkları, aslında 1925-1935... 

Casustur Casus - Milli Mücadelede Mustafa Kemal Paşa'ya Karşı İngiliz Ajanları ve İşbirlikçileri...
Sabahattin Özel

Mustafa Kemal Paşa'ya Milli Mücadele yıllarında düzenlenen suikast girişimlerinden biri... 

Türkiye Çerkesleri - Osmanlıdan Türkiyeye Savaş Şiddet Milliyetçilik
Caner Yelbaşı

“Erken Cumhuriyet dönemi idarecileri için Çerkeslik hatırlanmak istenmey... 

CHP İktidarının Sonu - Türkiyede İki Partili Siyasi Sistemin Kuruluş Yılları (1945-1950) Cilt 6...
Cemil Koçak

Türkiye’de tek-parti rejiminin sona ermesi, genellikle demokrasiye ya da çok-pa... 

Adil Hafızanın Işığında Osmanlının Son Savaşı
Altay Cengizer

Bu ülke, 1914 Ağustosu’nda bir mukadderat anına varmış olarak, kaçınamayacağı b... 

Türk Devrim Tarihi 3 (İkinci Bölüm) (Yeni Türkiye'nin Oluşumu 1923-1938)
Şerafettin Turan

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana yetmiş üç yıl geçti, ama 'Ye... 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk
İlber Ortaylı

“Tarihin akışını değiştiren, ona mührünü vuran veya büyük tehlikel... 

Nutuk (Ciltli-Kutulu)
Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk'ün yakın tarihimiz açısından büyük önem taşıyan ünl&... 

Baş Döndürenler - İmparatorların Savaşından Türklerin Ulusal Bağımsızlık Mücadelesine
Osman Pamukoğlu

Karanlık, ümitsiz ve çaresizlik dolu günlerdi… Senelerce sürüp... 

Söz Konusu Vatan İse
Rahmi Turan

Bu kitap bir devre tutulan aynadır. Sözler uçar, yazılar kalır! İleride genç k... 

Türk Aydınlanması Ve Laiklik
Özdemir İnce

Türk aydınlanmasının öncülerinden Mahmut Esat Bozkurt'a göre: "Dinle devlet b... 

Sultan'dan Atatürk'e Türkiye
Andrew Mango

İstanbul doğumlu İngiliz yazar Andrew Mango'dan Türk tarihi ile ilgili bir başyapıt!

Türklerin Öteki Tarihi
Ayşe Hür

"Türk" kavramını "boy, kavim" anlamında ilk kullananlar Ççinliler, İranlılar v... 

Rüyalarımızdaki Atatürk
Ergun Candan

Bir yolcunun yolda yürüyebilmesi için ufku görmesi yeterli değildir...

Page: 1/16 | Next »