Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Cumhurbaşkanının İşlemleri Hukuki Niteliği Normlar Hiyerarşisindeki Yeri ve Denetimi
Egemen Esen, Oktay Uygun

Elinizdeki çalışma, Kamu Hukukçuları Platformu'nun 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde İst... 

İdari İşlemin Yetki Unsuru
Güher Ulu

İncelemekte olduğunuz bu kitapta, idarî işlemin beş unsurundan biri o... 

Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap
Hüseyin Pazarcı

Uluslararası kişilik kavramı; devletler; uluslararası hukukta devletin kurucu öğeleri,... 

Themis İcra ve İflas Hukuku
İsmail Ercan

İcra ve iflas hukuku, özel hukuk ilişkisinden doğan ve yükümlüsü t... 

Adli Dilbilim
Selma Elyıldırım, İ. Hamit Hancı

Adli Dilbilim suç işlemede dilin rolü ve suçluları belir... 

Roma Eşya Hukuku
Belgin Erdoğmuş

Bugün Roma denildiği zaman hemen Borçlar Hukuku akla gelmektedir. Gerçekten mo... 

T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat 2022
Celal Ülgen

İçindekiler:

*Türk Ceza Kanunu
*TCK’nın Yürürlü... 

Aile Hukuku
Ömer Uğur Gençcan

Genel Hükümler
Aile Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
Evlilik Hukuku (TMK m. ... 

Anayasalarda İnsan Hak ve Özgürlüklerinin Tanınması Sorunu
Leyla Şenel

 

Günümüzde sürekli gelişim halinde olan bilim ... 

Adli Psikolojiye Giriş 2022
Oğuz Polat

Adli psikoloji son dönemde çok yaygınlaşan ve herkesin merak et... 

Tıbbi Uygulamadan Doğan İdari Yargı (Tam Yargı) Davaları
Fidan Ermumcu, Serkan Çınarlı

 Bu kitap, 2013 yılında Serkan ÇINARLI tarafından yazılmış ve Orion Yayınlarınca bası... 

Kıymetli Evrak Hukuku
Şaban Kayıhan

TKitap, gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 8. baskısını yapmıştır.
Ça... 

Hukuk Sosyolojisi
Umut Koloş, Yasemin Işıktaç

  Modern sosyolojik düşüncence, bireyin toplumsal koşullar icinde biçimlene... 

Kıymetli Evrak Hukuku 2013
Ali Bozer, Celal Göle

Kıymetli evrakın bir türü olarak kabul edilen menkul kıymetlere ilişkin çok sayı... 

Kripto Para Birimleri ve Türk Hukukunda Düzenlenmesi
Deniz Alp İmamoğlu

 

Kripto Varlık Mı? O da Ne?

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt 4 - Uluslararası Ceza Hukuku - Devletlerarası Ceza Hukuku
Sulhi Dönmezer, Sahir Erman

Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku Cilt 4 - Uluslararası Ceza Hukuku - Devletlerarası Ceza Hukuku Kita... 

Uygulamacılar İçin Medeni Usul Hukuku El Kitabı
İsmail Ercan

Uygulamacılar için Medeni Usul Hukuku El Kitabı" adlı bu yapıtımız tamamen uygulayıcılar (... 

Temel Hukuk Bilgisi 2021
Muhammet Özekes

Kitabın temel sistemi, konuların soru-cevap esasına dayanarak açıklanmasıdır. Bu sistemi b... 

Türk Vergi Sistemi
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek

Kitap, 2014 yılı Eylül ayı başından itibaren geçerli mevzuat hükümler... 

Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Zararlarda İdarenin Sorumluluğunu Azaltan veya Ortadan Kaldıran Ha...
Fidan Ermumcu

 
Türk İş Hukukunda İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimi
Fuat Bayram

İnsan yaşamı, hukuk normunun koruduğu en değerli varlıktır. Yaşam ve sağlık hakkının korunmasını ... 

Eşya Hukukundan Doğan Davalar Seri 4
Hasan Özkan

 
Yeni Vakıflar Hukuku
Ömer Aykul

Kitap, sayıları hızla artan yeni vakıfların kurucuları, yöneticileri, ... 

Açıklamalı İdari Yargılama Usulü Kanunu
Turgut Candan

Hukukçu, hukuk uygulamacısı sıfatıyla dış dünyada gerçek... 

Türk İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Bahtiyar Akyılmaz, Murat Sezginer, Cemil Kaya

Türk İdari Yargılama Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

İçindekiler

Bi... 

40 Soruda Yapı Kullanma İzni (İskan Belgesi)
İlker Hasan Duman

Yapı kullanma izninin dört işlevi bulunmaktadır:

1. Yapı imar planı, imar y&oum... 

Sendikaların Kuruluşu ve Organları
Ali Çöldemli

Hukuk devletlerinde sendikacılığın gelişmesi ve güçlenebilmesi sendikal demokrasinin ... 

Uğur Alacakaptana Armağan 2.Cilt

Akademik yaşamına 1955'te mezunu olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde başlaya... 

Türk Milletlerarası Özel Hukuku
Gülin Güngör

 
Hukuk ve Devrim - Batı Hukuk Geleneğinin Oluşumu
Harold J. Berman

“Bu kitapta anlatılan hikâyenin ayrı ayrı parçalarını uz... 

Page: 1/38 | Next »