Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Çocuk Hakları
Ercüment Erbay

Çocuk haklarının amacı; çocukların toplumda mutlu, refah içinde ve sorunları... 

Anayasa Hukukunun Temel Metinleri
Necmi Yüzbaşıoğlu

Anayasa hukukunun temel kaynağı kuşkusuz anayasa kurallarıdır. Bu kurallar, çoğunlukla yaz... 

Ceza Muhakemesi Hukuku Pratik Çalışma Kitabı
Hamide Zafer, Nur Centel

Şemalarla Ceza Muhakemesinin Yürüyüşü
Pratik Çalışma Dersleri İ&... 

Akademik Metinler Nasıl Yazılır - Hukukçular İçin Rehber
Eugene Volokh

İyi bir öğrenci makalesi size yüksek bir not, iyi bir hukuk dergisinde editörl&uum... 

Hukuk Sosyolojisi Yazıları
Mehmet Yüksel

Bu kitap, Prof. Dr. Mehmet Yüksel'in hukuk ve sosyoloji kaynaklarından beslenen ve yıl... 

Anayasa Mahkemesi Kararlarının ve Türlerinin Nitelikleri
İsmail Köküsarı

 
Elveda Anayasa
Kemal Gözler

Hükûmet sistemimizi baştan sona değiştiren bir Anayasa değişikliği halkoylamasına sunu... 

İdari Yargı Mevzuatı

İdari Yargı’ya dair ilgili tüm kanunların yer aldığı kitaba ilgili harç tarifel... 

Tüketicinin Korunması Hukuku
Çağlar Özel

Tüketicinin korunması ihtiyacı çokça sözleşme tarzındaki hukuki ilişkiler... 

Hukuk Sosyolojisine Giriş
Ülker Gürkan

Günümüzde hukukçunun fonksiyonları çok artmıştır. Ondan geleneksel h... 

Ceza Hukuku Felsefesine Katkı - Radbruch Formülü
Sevtap Metin, Altan Heper

"Emir, emirdir" ve "yasa, yasadır". Bu iki maksim vasıtasıyla Nasyonal Sosyalizm kendine ta... 

Teori ve Yargı Kararları Işığında İdarenin Sorumluluğu ve Tazminat Davaları (Ciltli)
Ender Ethem Atay, Hasan Odabaşı

İdarenin sorumluluğu konusu, idare hukukunun temel özelliklerinden olan içtihadi huku... 

İdare Hukukunda Haklı Beklentinin Korunması
Selman Sacit Boz

Hukuk devleti ilkesinin 1970'li yıllarda fark edilmiş unsuru olan haklı beklentinin korunma... 

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri 2019
Şaban Kayıhan, Mustafa Ünlütepe

Medeni Hukuka Giriş ve Türk Medeni Kanunu'nun Başlangıç Hükümleri isimli &c... 

İcra ve İflas Kanunu
Mutlu Dinç, Çilem Bahadır, Ezel Üner

LİBRA Mevzuat serimizin 5. Kitabı olan İcra ve İflas Kanunu, klasik bir derlemede yer alan kanun,... 

Milletlerarası Özel Hukuk 2019
Vahit Doğan

MMilletlerarası Özel Hukuk isimli kitabın bu basısında önceki basılarda ele alı... 

İş Hukuku
Mehtap Yücel Bodur, Aydın Başbuğ

 

Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı
Yusuf Karakoç

Bu metin, Genel Vergi Hukuku başta olmak üzere, Vergi Ceza Hukuku, Kamu İcra Hukuku ve Vergi... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2020
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem

Covid-19 salgını nedeniyle gerek hukuk öğrenimi ve gerekse pratiği dünyada ve T&u... 

Bilişim - İletişim Mevzuatı

İlgili Kanun ve Yönetmeliklerin eklendiği kitap, özellikle Bilişim – İletişimle a... 

Kitle İletişim Hukuku (Basın-Radyo-Televizyon-Sinema-Video-İnternet)
Yener Ünver, Kayıhan İçel

Bilindiği üzere, son yıllarda Türkiye'de bir "kodifikasyon seli" yaşanmaktadır. Öy... 

Tıp Hukuku
Hakan Hakeri

Bu kitap tıbbi müdahalenin hukukunu incelemektedir. Böylece değişik tıbbi mü... 

Devletler Hukuku
İlyas Doğan

 
İş Kanunları

Konu Başlıkları İş Kanunu (4857)
İş Kanunu (1475) (Md. 14: Kıdem Tazminatı)
İş Sağlığ... 

Hukuk Felsefesine Kısa Bir Giriş
Raymond Wacks

Bu kitabın, klasik hukuk felsefesine giriş kitaplarından farklı olarak doğrudan akademik bi... 

Hukuk Metodolojisinin Sorunları
Ertuğrul Uzun

Hukuki bilgi nasıl olanaklıdır? Hukuki çıkarımı, hem hukuki hem de çıkarım yapan ne... 

Burası Mahkeme - Yeni Türkiye'de Yargı Rejimi
Canan Coşkun

“Yaşanılan bazı şeyler, verilen bazı kararlar anlamsız, insafsız, boş ve ‘cezalandırm... 

Kişiler Hukuku Cilt 1 (2019)
Derya Ateş, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek

Bu basıda 19.10.2017 tarihli ve 7039 sayılı yasa ile Nüfus Hizmetleri Kanununda yapı¬lan... 

Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışmalar 2019
Mustafa Ruhan Erdem, Efser Erden Tütüncü

Ceza Hukuku Özel Hükümler dersinin ara sınav, yılsonu sınavı, bütü... 

Ceza Hukuku Genel Hükümler 2020
Timur Demirbaş

14.4.2020 tarih ve 7242 sayılı "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı ... 

Page: 1/32 | Next »