Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı (2020)
Hakan Pekcanıtez, Meral Sungurtekin Özkan, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay

 
Türk Anayasa Hukukuna Giriş
Kemal Gözler

İçindekiler:

Türk anayasa hukukunun bilgi kaynakları
Osmanlı anayasal gel... 

Pratik Çalışma Kitabı 2 (2018) Ceza Muhakemesi Hukuku
Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, Serkan Meraklı,

Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Muhakemesi Hukuku" başlı... 

Ceza Muhakemesi Hukuku
Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu

İçindekiler:

Giriş
Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları
Ceza Muhake... 

Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler
İlker Tepe, Koray Doğan, Mehmet Nihat Kanbur, Pınar Bacaksız, Veli Özer Özbek

"Ceza Muhakemesi Hukuku Temel Bilgiler" adlı eser, özellikle Adalet Meslek Yüksekokulla... 

Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler İç Tahkim ve Milletlerarası Tahkim
Turgut Turhan

 
Avrupa Birliği Kamu Hukuku
Işıl Özkan

 
Modern Toplum ve Hukuk Devleti
Mehmet Tevfik Özcan

Hukuk devleti toplumsal iktidar sisteminin ağırlığının siyasetten çok hukuka dayandı... 

Türk Miras Hukuku
Fikret Eren, İpek Yücer Aktürk

Miras hukuku adlı bu ortak eser, Türk-İsviçre hukukundaki en son bilimsel gör&uu... 

İdare Hukuku Cilt 1 Genel Esaslar
A. Şeref Gözübüyük, Turgut Tan

İdarenin faaliyet alanının çeşitliliği ve yaygınlığı yanında, mevzuattaki değişikliklerin ... 

Bilişim Suçları ve Adli Bilişim
Mesut Orta

 
Ceza Muhakemesi Hukuku 2018
Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur,

 
Ticaret Hukuku Bilgisi
Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı

Ticaret Hukuk Bilgisi isimli çalışmanın, 2018 yılında Türk Ticaret Kanunu hük&uu... 

Temel Hukuk Bilgisi
Muhammet Özekes

Kitabın temel sistemi, konuların soru-cevap esasına dayanarak açıklanmasıdır. Bu sistemi b... 

Ortaklıklar Hukuku 2020
Mehmet Bahtiyar

Bu bası, 13. baskıdan sonra mevzuatta yapılan değişiklikler ve yeni bazı Ya... 

Bilişim Hukuku
Ali Haydar Doğu

 
Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği Sorunu
Mehtap Demirörs

Anayasa Mahkemesinin Anayasaya uygunluk denetimi sonucunda vermiş olduğu iptal kararlarının geriy... 

Miras Hukuku (2 Cilt)
Hasan Özkan

 
Türk Ticaret Kanunu 2018 Eylül
Celal Ülgen

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
<... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Örnek Sözleşme Metinleri (Cd Ekli)
Ahmet Cemal Ruhi

Biçimsel ve içerik olarak hukuka uygun yapılmamış bir sözleşme istediğiniz son... 

Deniz Ticareti Hukuku – II Müşterek Avaryalar - Çatmalar - Kurtarma - Gemi Alacaklısı Hakkı
Bülent Sözer

Deniz Ticareti Hukuku – II

 

Bu kitab ile, Deniz Ticareti Hukuku&rsquo... 

Mahkemede Tek Başına
İdil ElveriGalma Jahiç, İdil Elveriş, Seda Kalemş

Gözaltına alınan, tutuklanan ve genel olarak yargılanan sanıklara yönelik olarak verile... 

Özgürlükler Düzeni Olarak Anayasa : Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı
Osman Can | Ülkü Azrak | Otto Depenheuer Michael Sachs Yavuz Sabuncu

Fazıl Sağlam 65. Yaş Armağanı

23.02.1940 tarihinde Trabzon`da doğdu. Orta Okul ve Lise... 

Ortaklıklar Hukuku (Ocak 2019)
Mehmet Bahtiyar

Bu bası, 12. baskıdan sonra mevzuatta yapılan değişiklikler ve yeni bazı Yargıtay kararları işlen... 

Hukuka Giriş
Selahattin Keyman

Hukuka Giriş'in yapılan bu 5. baskısında, Anayasa ve yasa değişikliklerinin gerektirdiği gün... 

Türk Medeni Hukuku
Dilşad Keskin, İhsan Erdoğan

Türk Medeni Hukuku

 

Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hük&u... 

Uluslararası Güvenlik
Hasret Çomak Caner Sancaktar Sertif Demir

 
İnsan Hakları Hukuku 2020
Kemal Gözler

İnsan Hakları Hukuku başlıklı bu kitap, hukuk öğrencileri için ... 

Sınai Haklarla Karşılaştırmalı Fikri Haklar
Ahmet M. Kılıçoğlu

Fikri mülkiyet, kişilerin fikri çabaları sonucu ortaya çıkan yaratımlarına ili... 

Page: 1/28 | Next »