Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

Hukuk

Books

Avrupa Birliği Maddi Hukuku - İç Pazar
İlke Göçmen

"Avrupa Birliği Maddi Hukuku: İç Pazar" kitabı, hem lisans hem de lisansüstü &ou... 

Deniz Ticaret Hukuku 1
Tahir Çağa

 
İdare Hukuku Pratik Çalışma Kitabı 2018
Oğuz Sancakdar, Lale Burcu Önüt, Cemal Başar, Ezgi Dağlı Palas, Mehpare Çaptuğ

İdare Hukuku (Pratik Çalışma Kitabı); İdare Hukuku temel bilgilerinin sınanmasına, pratik ... 

Savaşın ve Barışın Hukuku - Modern Dönemin Etik İkilemleri
Erdem İlker Mutlu

Bu çalışma, yazarının bilgi kuramına bakışı ile özdeş bir anlayış çerçe... 

Ceza Hukuku Genel Hükümler Temel Bilgiler
Veli Özer Özbek, Pınar Bacaksız, Koray Doğan,

Ceza Genel Hukuku - Temel Bilgiler" kitabı, öncelikle meslek yüksekokulları ve müf... 

An Introduction to Law
Rona Aybay

Başlıktan da anlaşılacağı üzere bu kitap, her ne kadar hukuk teorisi ve felsefesini i&... 

Türk Vergi Sistemi
Doğan Şenyüz, Mehmet Yüce, Adnan Gerçek

Kitap, 2014 yılı Eylül ayı başından itibaren geçerli mevzuat hükümler... 

Ceza Muhakemesi Hukuku
Hakan Karakehya

 
Ceza Hukuku Genel Hükümler Uygulamalı Çalışmaları 2020
Timuçin Köprülü

 
İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı
Oğuz Sancakdar, Eser Us, Mine Kasapoğlu Turhan, Lale Burcu Önüt, Serkan Seyhan

İdare Hukuku Teorik Çalışma kitabının amacı; İdare Hukukunun genel esaslarını oluştu... 

Medeni Hukuk Temel Bilgiler
Aydın Zevkliler, Ayşe Havutçu, Şeref Ertaş, Damla Gürpınar

Giriş Ve Baslangiç Hükümleri - Gerçek Kisiler - Tüzel Kisiler - Aile... 

Pratik Çalışma Kitabı 1 - Ceza Hukuku Genel Hükümler
Veli Özer Özbek, Mehmet Nihat Kanbur, Koray Doğan, Pınar Bacaksız, İlker Tepe

Açıklamalı – Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Genel Hukuku" başl... 

Kriminoloji
Timur Demirbaş

İnsanlar tarihin her döneminde suça karşı ilgi göstermişlerdir. Bu ilgi, d... 

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi İçtihatları Cilt 2
Osman Doğru

Kitabin ilk cildinde, Insan Haklari Avrupa Sozlesmesi'nin ("Sozlesme") 2-7. maddeleri aciklanmis ... 

KKTC Sağlık Hukuku
Şölen Külahçı

KKTC Sağlık Hukuku adlı bu eserde, KKTC Sağlık Sistemi, Hasta Hakları ve Yükümlül&... 

İdare Hukuku Dersleri
Kemal Gözler

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lis... 

Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
Şeref Gözübüyük

Bu kitap, hukuk öğrenimi görmemiş olanlara, hukuk ve hukukun bazı kavramları hakkında b... 

Hukuk Sosyolojisine Giriş
Ülker Gürkan

Günümüzde hukukçunun fonksiyonları çok artmıştır. Ondan geleneksel h... 

Markanın Hükümsüzlüğü ve İptali
Zeynep Bahadır

Kanun, kendisinden önceki düzenleme olan 556 sayılı KHK'dan farklı olarak, markaların h... 

İnsan Haklarının Uluslarası Boyutları
Münci Kapani

... Kendisinin kamu hukuku, siyasal bilim ve insan hakları konularında yayımlanmış kitapları ve i... 

Medeni Usul Hukuku Altın Seri - 2020
Mehmet Kodakoğlu

Medeni Usul Hukuku

 

Geniş Konu Anlatımlı
Önemli Veriler, Şemalar ... 

Miras Hukuku Şerhi Cilt 1
Sezer Çabri

Miras Hukuku Şerhi Cilt 1

 

Miras Hukuku, bir kişinin ölümünd... 

Ceza Muhakemesi Hukuku El Kitabı 2020
Nur Centel, Hamide Zafer

 

Olağanüstü Hal Kapsamında yürürlüğe konu... 

İdari Yargı
Ahmet Nohutçu

 
Dış Ticaret Hukuku El Kitabı
Nuray Ekşi

Milletlerarası Ticari Sözleşmeler

Milletlerar... 

Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Kanunlar

 
Göç Hukuku Avrupa Birliği Politikaları ve Düzenlemeleri Kapsamında
Kutluhan Bozkurt

Göç Hukuku

 

İÇİNDEKİLER
Birinci Bölüm

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları
A. Nadi GÜNAL , Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR

 
Temel Adli Bilimler Kavram – Teori – Uygulama
Mustafa Kaygısız

Görevi gereği, uzun yıllar Adli Bilimler konularında sahada ve laboratuarlarda çalışa... 

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar 2019
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının onsekizinci basısı tükenmiş olduğund... 

Page: 1/26 | Next »