Ekonomi - Işık Kitabevi
Logo

Ekonomi

Books

Dünya Eşitsizlik Raporu
Emmanuel Saez

“Ekonomik eşitsizlik yaygındır ve bir ölçüde kaçınılmazdır. Yine de... 

Makroekonomi
Kemal Yıldırım, Doğan Karaman, Murat Taşdemir

Kitabımızda, makroekonominin temel kavramları ve analiz araçları tanıtıldıktan sonra ö... 

Erken Cumhuriyet Döneminde Ekonominin Türkleştirilmesi
Murat Koraltürk

Erken Cumhuriyet döneminde iktisadi alanın milli olana açılması, yerli sermaye biriki... 

Küresel Ekonomik ve Finansal Kriz
Murat Çetinkaya

Küresel ekonomik krizi diğer krizlerden ayıran temel özellik, bir ülkenin fi... 

Mali İktisatta Konular ve Güncel Yaklaşımlar
A. Niyazi Özker

-Cari işlemler açığı nedir ve niçin önemlidir ?
-Milli gelir neyi ifade e... 

Bizim İçin Ağlama İMF
Masis Kürkçügil

IMF, Uluslararası Para Fonu; on yıllardır hayatımıza girip de çıkmak bilmeyen, adını &cced... 

Türev Piyasalar
Nurgül Chambers

Dünyada finansal piyasaların etkinliği son yıllarda büyük bir artış göstermey... 

Hazine
Mahfi Eğilmez

Dr. Mahfi Eğilmez, çoğumuz için bir "bilmece" olan Hazine'nin yapısını, işleyişini ... 

İktisatta Davranışsal Yaklaşımlar
Kolektif

Gerek tüketici gerek üretici şapkasıyla iktisadı oyuncuların davranışlarına atfedilen v... 

İktisat Söyleşileri Görüşler Sorunlar Çözümler
Ercan Uygur

 
Mikro İktisat
Seymur Ağazade

Bu kitap lisans düzeyinde Mikro İktisat dersini alan öğrencilerin ve mezuniyet so... 

Kapitalizmin Çöküü
Richard A. Posner

Sadece örtmeceden yana zengin kısır bir kelime dağarcığı, ekonominin başına gelenleri "ekono... 

Ekonomi Rehberi : Ekonomi Hakkında Size Söylenenler ve Söylenmeyenler
Ha-Joon Chang

Ekonomi Rehberi para ve piyasa gibi basit kavramlardan başlayıp yatırım bankacılığı ve likidite k... 

Karl Marx'da İktisadi Büyüme (Marx'ın Görüşleri ve Harrod'la Karşılaştırma)
Sencer Divitçioğlu

Sencer Divitçioğlu kitabın önsözünde şöyle demektedir: "Marx'ta toplum... 

Cebinde Mucize Yarat
Özlem Denizmen

"Parasını doğru yöneten insanlar, hayatlarını da doğru yönetirler. Parayı yönetmek... 

Kuramsal Ekonomi Politikasının Temelleri
Theodor Putz

Kitabın adı olan "Ekonomi Politikası" bir "bilim disiplini olarak ekonomi politikası" anlamındadı... 

21. Yüzyılda Karl Polanyi'yi Okumak (Bir Siyasal Proje Olarak Piyasa Ekonomisi)
Ayşe Buğra, Kaan Ağartan,

Polanyi'nin ilkel ve antik ekonomiler üzerine yapılmış antropolojik araştırmaların bulguları... 

Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları 1
John Perkins

ABD’de tam 24 yayınevinin yayınlamaya korktuğu, yazarın 5 kez yazmaya karar verip, her sefe... 

Neoliberalizmin Gerçek 100'ü
Hayri Kozanoğlu, Nurullah Gür, Barış Alp Özden

Özelleştirme, yönetişim, Formula 1, Dubai, özel güvenlik, seks ticareti, dev ... 

Finansal Krizin Gizli Doğası - Maça Kızı Efekti
Hakan Osmanoğlu

İçindekiler;

Öngörülemeyen Finansal Kriz Doğuyor

Fina... 

Ekonomi
Ahmet Tayfun, Kurban Ünlüönen

Ekonomi kitabının hazırlık aşamasında; mesleki ve teknik eğitimin karakteristik özellikleri ... 

Keynes Hayek - Modern Ekonomiyi Tanımlayan Çatışma
Nicholas Wapshott

20. yüzyıl iktisadi düşüncesinin iki büyük kutbu olan Keynes ile Hayek a... 

Küresel Minotauros (Amerika, Avrupa ve Küresel Ekonominin Geleceği)
Yanis Varufakis

Syriza Hükümeti'nin Maliye Bakanı Yanis Varufakis'ten... 

"... 

Türev Piyasalar ve Yapılandırılmış Ürünler Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Perspektifiyle...
Güneş Kasap, Mehmet Kasap, M. Barış Akçay, Taner Doğuç

Kitap Açıklaması


Finans Mühendisli... 
Eviews ile Temel Ekonometri (CD'li)
Burak Güriş, Ebru Çağlayan, Selahattin Güriş

Ekonometri son yıllarda hızlı gelişme gösteren dallardan biridir. Ekonometrinin hızla gelişm... 

Küresel Ekonomi Düzeni - Kurumlar ve Kurallar
Ahmet Söylemezoğlu

Küresel ekonomiyi düzenleyen kurumlara toplu bir bakış...

Yılda 26,5 triyo... 

Mikroekonomiye Giriş
Tümay Ertek

Ekonomi teorisi genellikle mikroekonomi ve makroekonomi olmak üzere iki ana başlık altında i... 

Türkiye İktisat Tarihi
Niyazi Berkes

Niyazi Berkes Türkiye İktisat Tarihi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun gücünün ve... 

Popüler Ekonomi Masalları
Şafak Altun

Popüler Ekonomi Masalları, pratik bir ihtiyaca yanıt verir. Günlük hayatımızı, pop... 

Modern Bankacılık Teori ve Uygulama
İlker Parasız

Modern Bankacılık - Teori ve Uygulama adını verdiğimiz kitabımızın 2. baskısında önemli deği... 

Page: 1/12 | Next »