Ekonomi - Işık Kitabevi
Logo

Ekonomi

Books

Dijital Ekonominin Vergilendirilmesi
Tamer Budak

Kendi ekonomisini, sosyal hayatını ve kültürünü üreten dijitalleşme olgu... 

Kayırma Ekonomisi
Esra Çeviker Gürakar

“2001 krizi öncesinde ve içinde Türkiye ekonomisinin yönetimini ü... 

Mikro İktisat
Ercan Eren

Kitap, oyun kuramı, sermaye piyasasındaki gelişmeler, belirsizlik ve haber alma kuramlarındaki ge... 

Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları
Vedat Sarıkovanlık

Finans Biliminde Ekonometri Uygulamaları, Kavram, Uygulama, Analiz - Vedat Sar... 

Ekonominin Temelleri
Mahfi Eğilmez

Dr. Mahfi Eğilmez bu kitapta, ekonominin temellerini oluşturan kavramları, hipotezleri, yaklaşıml... 

Tek Derste İktisat
Henry Hazlitt

Hazlitt'in kısa ve özlü bir anlatımla kaleme aldığı eğitici metni günümü... 

Açık Pozisyon - Türkiye'de Piyasa Neslinin Doğuşu (1992-2000
Yusuf Goz

Onlarca ekrandan yayılan rengârenk ışıkların içinden yayılan haberler, fiyatlar, ini... 

Ekonomik Doktrinler Tarihi (2 Cilt Takım)
Henri Denis

...Şunu belirtmek gerekir ki, bu eser, sadece bir ekonomik doktrinler tarihi değildir: Toplumsal ... 

Türev Piyasalar ve Yapılandırılmış Ürünler Finans Mühendisliği ve Risk Yönetimi Perspektifiyle...
Güneş Kasap, Mehmet Kasap, M. Barış Akçay, Taner Doğuç

Kitap Açıklaması


Finans Mühendisli... 
İktisat
David Begg, Rudiger Dornbusch, Stanley Fischer

David Begg, Stanley Fischer ve Rudiger Dornbusch'un ortaklaşa yazdığı Economics, yıllardır yurtdı... 

Sermaye Birikirken Osmanlı, Türkiye, Dünya
Oya Köymen

Bu kitap, kapitalist sistemin can damarı olan sermayenin birikim süreçlerine yoğunlaş... 

Ekonomi Sözlüğü (İngilizce-Türkçe) (Türkçe-İngilizce)
Orhan Şener

 
Ekonomi Kitabı
Kolektif

(Büyük Fikirleri Kolayca Anlayın)

 Ekonomi resesyona girerse ne olur? Para ... 

Finansallaşma, Borç Krizi ve Çöküş (Küresel Kapitalizmin Geleceği)
Ali Rıza Güngen, Ümit Akçay

Dünya tarihinin hızlandığı bir dönemden geçiyoruz. ABD'de ve İngiltere'de ... 

Paranın İmparatorları Rothschild'lerin Küresel Gücü
İsmail Tokalak

Binlerce yıllık süreçte belli bir bilgi birikimi ve ilişki ağları içinde oluşt... 

Avrasya Mucizesi
Jack Goody

Avrupa'nın üstünlüğü görüşü, 19. yüzyılda ortaya atılan i... 

100 Soruda Ekonomi Elkitabı (Türkiye Ekonomisinden Örneklerle)
Sadun Aren

Kökü 16. yüzyıla dayanan iktisat biliminin Türkiye'ye gelmesi 19. yüzyıl... 

Keynes Hayek - Modern Ekonomiyi Tanımlayan Çatışma
Nicholas Wapshott

20. yüzyıl iktisadi düşüncesinin iki büyük kutbu olan Keynes ile Hayek a... 

Makro İktisat
Erdal M. Ünsal

Bu kitap, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde ve diğer üniversitele... 

Yeni Ekonominin Yararları (Küresel Ekonomik Krizlerin Ortak Sorumluluk Yoluyla Çözümlenmesi)
Michael Laitman

Ekonomik krizlerin dünyanın en iyi ekonomistlerinin tüm çabalarına rağmen neden ... 

Keynes
Roger E. Backhouse

John Maynard Keynes XX. yüzyılın en tanınmış ve en etkili iktisatçılarından biri olar... 

21. Yüzyıl Kapitalizmi
Ümit Erol | Reşat Sinanoğlu

Global Finans Krizinin Kuramsal Ekonomi ve İşletme Yönetimi Açısından Yapısal Analizi... 

Karl Marx'da İktisadi Büyüme (Marx'ın Görüşleri ve Harrod'la Karşılaştırma)
Sencer Divitçioğlu

Sencer Divitçioğlu kitabın önsözünde şöyle demektedir: "Marx'ta toplum... 

Çağdaş Tarım Sorunu
Zülküf Aydın

Türkiye’de istihdamın yüzde 21’i tarımda gerçekleşiyor ve köyl&... 

Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi
Mehmet Baha Karan

Marjinal Ekonomi Teorileri
Cahit Kayra

Bu kitabı şu amaçla yazdık: Ekonomi alanında değerli bilginlerimiz var. Ciddi &ccedi... 

Temel Ekonomi İçin Alıştırmalar
Tümay Ertek

1.Giriş
2.Piyasa Ekonomisine Genel Bir Bakış
3. Fiyat Mekanizması
4. Esneklikle... 

Ulusların Zenginliği-Seçmeler
Adam Smith

Arka Kapak Yazısı (Tanıtım Bülteninden)18. yüzyılın önde... 

Görünmeyen Ekonomist
Tim Harford

Mutlaka Okunmalı... Ekonominin Gücünü Hayata Taşıyor.
Steven D. Levıtt Freako... 

İktisatta Yöntem Tartışmaları
Ömer Demir

Kitap, Ömer Demir, Ahmet Kara, Robert Heilbroner, Alan Musgrave ve Bruce J. Caldwell'in yazı... 

Page: 1/11 | Next »