Siyaset - Işık Kitabevi
Logo

Siyaset

Books

Eskiçağ Mezopotamyası’nda Liderler Krallar Kahramanlar
Ercüment Yıldırım

Yaşamın medeniyete dönüşümünün gerçekleştiği Mezopotamya, ilk şeh... 

Marx Engels Marksizm
Vladimir İlyiç Lenin

Karl Marx üzerine, şimdi ayrı bir basım olarak çıkan bu makale, (anımsayabildiğim kad... 

Uyanın Artık
Muazzez İlmiye Çığ

Şimdiye kadar hoşgörü, demokrasi diyerek yolu açanlar tehlikeyi ne yazık k... 

İslamiyet ve Demokrasi
John L. Esposito, John O. Voll

İslamiyet ve demokrasi birbiriyle çatışmakta mı? İslami hareketler "korsan demokrasiler" p... 

Siyaset Teorisinde Mükemmelliyetçilik
Zekeriya Tüysüz

Devletin insan hayatına müdahalesinin sınırları üzerindeki tartışmalar, son kırk yıldan... 

Türkiye Seçim Atlası 1950-2009
Murat Güvenç

İlhan Tekeli'nin önsözünü yazdığı kitap,1950'den günümüze dek ... 

Sosyalizm ve Savaş
Vladimir İlyiç Lenin

'Emperyalizm, kapitalizmin, gelişiminde ancak 20. yüzyılda ulaştığı en yüksek aşamadır.... 

Diktatörlük ve Demokrasinin Ekonomik Kökenleri
Daron Acemoğlu, James A. Robinson

Bu kitap, demokrasinin oluşumu ile konsolidasyonuna yönelik bir çerçeve gelişt... 

Liberalizm
Atilla Yayla

Liberalizm, yüzyılımızın son yıllarının en gözde sosyal akımı haline gelmiş bulunmaktad... 

Asker Doğmayanlar
Pınar Öğünç

Onlar, 'asker doğulan' bir ülkede asker olmayı reddedenler. İsimleri sivil olarak askeri mah... 

Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik
Alfredo Saad- Filho

"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx'ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital'i, çağda... 

Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Hafifliği
Ahmet Taner Kışlalı

"Kışlalı'nın tahlillerine katılmamak mümkün değil... Yazıları, Atatürk'ün ve ... 

Lenin ve Halk Eğitimi
Nadezhda Krupskaya

Elinizde tuttuğunuz bu kitap N. K. Krupskaya tarafından halk eğitimi ve politeknik eğitim konular... 

Diasporada Türk-Kürt Sorunu (Almanya ve İsveç'te İkinci Kuşak Göçmenler)
Bahar Başer

İsveç ve Almanya, Kürt diasporasının Türkiye ve Kürdistan'daki gelişmelere ... 

1 Mayıs 1977 (İşçi Bayramı Neden ve Nasıl Kana Bulandı?)
Korhan Atay

1 Mayıs 1977'de, Taksim'de DİSK'in düzenlediği işçi bayramı kutlamaları saldırıya uğr... 

Kıyamet Makinesi : Dünyanın En Pahalı Yakıtı Nükleer Enerjinin Ağır Bedeli
Martin Cohen Andrew Mckillop

Teknoloji karşıtı çevreciler, sıkıntı yaratan reaktörler, cahil halk, dar gör&uu... 

Popülizm Dalgası Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası
Taner Timur

Popülizm Dalgası, Sivil Darbeler ve Osmanlı Hülyası, dünyada ve Türkiye&rsquo... 

Ortak Zenginlik
A. Negri, M. Hardt

İmparatorluk 2000 yılında ilk yayımlandığında, küreselleşme çağının politik ve ekonom... 

Sovyetler Birliğinde Sosyalizmin Çözülüşü
Yalçın Küçük

Sovyetler Birliği'nde Sosyalizmin Çözülüşünün yirmi yıl aradan so... 

İmralı Günlerinde Yılmaz Güney
Kolektif

"Yetemiyoruz... Hiçbir konuda ve alanda yetemiyoruz. Ama yeteceğiz. Yetmek zorundayı... 

Direnmenin Estetiği
Peter Weiss

Almanya'da politik tiyatronun bir altbaşlığı olarak alınabilecek
"belgesel tiyatro"nun &oum... 

Meraklısı için Entrikalar Kitabı
Murat Yetkin

“Sır tek kişiliktir. Mahrem iki kişi arasındadır. Üç kişi kalabalıktır. Kural b... 

Türkiyede Devletçilik
Korkut Boratav

Türkiye'nin yirmi birinci yüzyıl iktisat tarihini inceleyecek olan geleceğin araştırıcı... 

Devletin Antropolojisi
Marc Abeles

Toplumlarımızda uygulandığı haliyle bir siyasal antropoloji mümkün müdür? B&o... 

Lenin'in Devlet ve Devrim Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım Marx ve Engels'te Barışçı Devrim ve Demokra...
Tetsuzo Fuwa

Devlet ve Devrim, Marksist devlet ve devrim teorisini yeniden değerlendirmek ve Karl Kautsky ve d... 

Mor Ötesi
Samim Kocagöz

On yılda bir askeri darbelerle kesintiye uğrayan Türkiye demokrasisi, belki de en büy&u... 

Paramazlar - Beyazıt'ta 20 Darağacı
Kolektif

Ermeni sosyalist liderlerinden Paramaz'la 19 arkadaşının idam sürecine ve sonrasına ta... 

Sol İlahiyat (Dini Soldan Okumak)
Derviş Aydın Akkoç, Kazım Özdoğan

"Her ütopyada, sol ilahiyatın izleri vardır. Gizlidir bu. Dünyevidir. İyilikçidi... 

Geçmişten Günümüze Türkiye'de Kadın Emeği
Kolektif, Gülay Toksöz

Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın; ihmal edilen, üze... 

Sosyalizmin Geleceği
Fikret Başkaya

Giderek daha müreffeh bir toplum yarattığı iddia edilen kapitalizm, üzerinde yaşa... 

Page: 1/58 | Next »