Mitoloji - Işık Kitabevi
Logo

Mitoloji

Books

Mısır'ın Ölüler Kitabı
Peter le Page Renouf

"Horus'un gözleri insanları ve eşyayı yaratmıştır. Semavi yüzün gözleri... 

Eski Çin’de Dinler
H. A. Giles

“Evrene dair meseleler Çinli filozoflar için hiçbir zaman zorluk teşki... 

Eski Yunanda Mit Ve Toplum
Jean-Pierre Vernant

Vernant bu kez Yunan toplumu ve kurumları ile mitler arasındaki etkileşimi inceliyor. Kitap sınıf... 

Merhaba Anadolu
Halikarnas Balıkçısı (Cevat Şakir Kabaağaçlı)

Anadolu... Evrenselliğin eşsiz simgesi... Ve Halikarnas Balıkçısı... Gerçek bir Ana... 

İlyada
Homeros

"İlyada ve Odysseia", Egeli bir ozan olan "Homeros"un yarattığı iki büyük destandır. "H... 

Türk Mitolojik Sistemi 2 (Kutsal Dişi – Mitolojik Ana Umay Paradigmasında İlkel Mitolojik Kategorile...
Fuzuli Bayat

Yazar birinci ciltte kurduğu temellerin üzerine mitolojimizin figürlerden, kategorilerd... 

Uçan Spagetti Canavarının Kutsal Kitabı
Boby Henderson

Pastafaryanların ve doğal olarak pastafaryanizmin kutsal kitabı en nihayet ülkemiz topraklar... 

Aradia - Cadıların İncili
Charles G. Leland

Cadıların icra ettiği sanat ve öğretileri aileden gelmekte ve nesillere aktarılmaktadır. Yav... 

Mitolojiden Masallar
Müzehher Erim

Bu kitabın kahramanları tanrılar ve tanrıçalar. Onlar Anadolu topraklarından doğup ön... 

Mısır Mitolojisi-Eski Mısır Tanrıları Tanrıçaları ve Mitleri
Geraldine Pinch

Yunan ve Roma Mitolojisi
William Hansen

Troya Savaşı, Oidipus'un yazgısından kaçışı, İason'un altın postu arayışı, Theseus'un Giri... 

Torunuma Yunan Mitleri - Evren Tanrılar İnsanlar
Jean-Pierre Vernant

9 Ocak 2007'de doksan üç yaşında ölen Jean-Pierre Vernant, XX. yüzyılın yet... 

Hanok’un Gizemleri Baruh’un Kıyameti
Kolektif

Okuyacağınız "Hanok'un Gizemleri" adlı bu eser, Moskova Tarih Müzesi'nde koruma altına alına... 

İnsanoğlunun Yaratılış Öyküleri
Richard Erdoes, Alfonso Ortiz

Burada yazılı 166 efsane Kuzey Amerika yerlilerinin yürek ve ruhlarından çağlamaktadı... 

Oğuz Destan Dünyası
Fuzuli Bayat

Oğuz Destanı mevcut varyantları, bazı Orta Çağ tarihi ve coğrafî eserlerde korunan b... 

Upanishadlar
Kolektif

Upanishadlar İÖ 600 yıllarında ortaya çıkmıştır. Eski Hintlilerin evreni, tanrıyı, ya... 

Roland Destanı

Roland Destanı, ya da Türküsü, Frank imparatoru Büyük Kari (Şarlman) bağ... 

Umberto Arte ile Sanat Sanatçılar-Akımlar-Resimler-Mitoloji
Umberto Arte

Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, Raffaello Sanzio, Vladimir Tatlin, Pieter Bruegel, Hans Holb... 

İlyada
Homeros

Şair Homerosun yazdığı varsayılan büyük bir destandır. Yine bir başka Homeros des... 

Yunan Mitleri Seti - Kutulu 2 Kitap Takım
Robert Graves

Anadolu, Girit, Mezopotamya, Fenike ve Mısır’daki sözlü geleneklerin ürü... 

Mezopotamya Mitolojisi
Jean Bottero, Samuel Noah Kramer

Mezopotamya Mitolojisi’nin yazarları Jean Bottéro ve Samuel Noah Kramer Antik Yakın ... 

Evren Yaratılış ve Köken Mitleri
Mahir Şanlı

"Artık elinde mitolojinin anahtarı var. Ruhun tüm kapılarını açmakta özgürs... 

Ortadoğu Mitolojisi
Samuel Henry Hooke

Ortadoğu Mitolojisi, bir yandan Klasik Yunan, Roma öte yandan Ortaçağ Batı mitolojisi... 

Viking Ruhu Nors Mitolojisi ve Dinine Giriş
Daniel McCoy

Odin, Thor, Freya, devler, cüceler, valkürler, Hel, Valhalla, Ragnarok…

Mitoloji 101 (Eski Yunan ve Roma Mitolojisi)
Kathleen Sears

Sizi tıpkı Odysseus gibi maceralarla dolu bir yolculuğa çıkaracak olan bu kitapta Tr... 

Kelt Mitolojisi
Bill Price

Bu çalışma kuzeybatı Avrupa'nın Atlantik kıyılarının toplu olarak Keltler diye bilinen -İr... 

Japon Mitolojisi
Michael Ashkenazi

Japonların, bağırsaklarının diğer insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna ve bu sebeple diğer ır... 

Yunanlar Kendi Mitlerine İnanmışlar Mıydı
Paul Veyne

Yunanlar mitlerine inanmışlar mıydı? Yunanların, bize aklı anlatan bu bilge ataların, titanlara, ... 

Tanrılık Halleri
Evren Şar İşbilen, Gamze İnan Kaya

Olympos’un sakinleri aramızda

‘Panik atak’ nereden geliyor? Kadın-er... 

Troya Savaşı ve İlyada Destanı
Bilgin Adalı

İlyada Destanı Çanakkale yöresinde, Hisarlık'taki çok eski, çok gö... 

Page: 1/5 | Next »