Felsefe-Düşünce - Işık Kitabevi
Logo

Felsefe-Düşünce

Books

Dostluk Üzerine
Marcus Tullius Cicero

Cicero (MÖ 106 - MÖ 43): Romalı büyük devlet adamı, hatip ve düşün&... 

Kızıl Dünyalar (Marksizm ve Bilimkurgu)
China Mieville , Mark Bould

Kızıl Dünyalar, zengin bir literatür üzerinden Marksizm-Bilim Kurgu ilişkisini ird... 

Kavramların Evrimi - Filozof ve Düşünürlerin Tanıklıklarıyla
Nejat Bozkurt

Düşünce dizgelerinin olduğu gibi, onların temellerinde yer alan kavramların da bir evri... 

Kapital'i Sahnelemek (Birinci Cilt Üzerine Bir Yorumlama)
Fredric Jameson

Her kriz, küresel kapitalizmin yapısının, ona yön verdiğini iddia edenlerin de kavrayış... 

Cehennem Acı Çektiğimiz Yer Değil Acı Çektiğimizi Kimsenin Bilmediği Yerdir
Hallacı Mansur

Cehennem Acı Çektiğimiz Yer Değil Acı Çektiğimizi Kimsenin Bilmediği Yerdir

<... 
Yeni Başlayanlar İçin Varoluşçuluk
Thomas E. Wartenberg

Varoluşçuluk, bugün tüm modern kültüre yayılmış, hatta modern insanı a... 

Bergson
Henry Bergson

Yaşadığı dönemde, hem Fransa'da hem Fransa dışında haklı bir üne kavuşmuş olan Bergson,... 

Tarih Felsefesi
Mustafa Çevik

Tarihi olay ve tarihi belge, tarihçi tarihinin bir ürünü olduğu halde... 

Yeni Atlantis
Francis Bacon

F. Bacon (1561-1626) soylu bir İngiliz ailesinin oğlu olarak Londra'da doğar. Önce Trinity C... 

Ben ve Sen
Martin Buber

Diyalog Felsefesi Kuramcısı Martin Buber diyor ki; “Bir insanın hayatı, sadece gayeye-y&oum... 

Anlatı Yerlemleri
Tahsin Yücel

Yapısalcı eleştiri ve göstergebilimin Türkiye’deki en önemli isimlerinden Ta... 

Nietzsche Perspektivizm Güç İstenci Doğruluk
Soner Soysal

Nietzsche’nin doğruluk ve bilgi hakkındaki görüşleri onun felsefesinin en fazla karan... 

Kapitalizm-Çizgibilim
Dan Cryan , Sharron Shatil

Kapitalizm neden tarih, felsefe ve politikanın en büyük, ama aynı zamanda en tartışmalı... 

Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi
Doğan Özlem

 
Bilim Felsefesi
Doğan Özlem

Bu kitap, yazarın "bilim felsefesi" derslerinde çeyrek yüzyıla yakın bir süredir... 

Eğitimci Olarak Schopenhauer
Friedrich Nietzsche

Pek çok ülkeyi ve ulusu ve birkaç kıtayı görmüş olan bir gezgine, t&... 

Varoluşçuluğun Tarihçesi
Jean Wahl

Varoluşçuluk, insanın dünyadaki varoluşunu somutluğuna ve sorunluluğuna ağırlık verer... 

Gündelik Hayatın Eleştirisi 2 (Gündelik Hayat Sosyolojisinin Temelleri )
Henri Lefebvre

Henri Lefebvre iktidar ilişkilerinin, meta fetişizminin ve yabancılaşmanın her gün yeniden &... 

Tanık Özne Şankara ile Diyalog
Ahmet Soysal

Şankara, M.S. 8. yüzyılın başında yaşamış büyük Hint düşünürüd... 

Batı Felsefesi Tarihi Cilt 2
Bertrand Russell

Bu kitap baştan sona meziyetlerle dolu. Russell'ın büyük ustası olduğu güzel ve ış... 

Postmodernlik ve Hoşnutsuzlukları
Zygmunt Bauman

Bizde felsefe yapmak hep uçuk ve soyut şeylerden söz etmek anlamına gelmiştir. Eliniz... 

Türk Tefekkürü Tarihi
Hilmi Ziya Ülken

"Mekteplerimizde bir edebiyat tarihi okutulmaktadır. Fakat onunla muvazi (paralel) olarak giden f... 

Aforizmalar
Friedrich Nietzsche

Ben her türlü ahlaki hüküm vermeye, övmeye ve mahkum etmeye karşı derin ... 

Özgürlük Ahlakı
Joseph Raz

Bu kitap, ahlak ve siyasetteki merkezi meseleler üzerinen özgürlük ve otorite... 

İnsanlık Durumu
Hannah Arendt

Arendt’in Seçme Eserler’inden ilk kitap. Modern zamanların en önemli siya... 

Aşkın Ontolojisi
Sevinç Türkmen

Sevinç Türkmen Aşkın Ontolojisi: Spinoza’yla Bir Yürüyüş’t... 

Foucault'yu Unutmak
Jean Baudrillard

Baudrillard'a göre Foucault'nun söylevi iş işten geçtikten sonra ortaya ç... 

Algı Kapıları
Aldous Huxley

Yayınlandığı günden itibaren tüm dünyada olağanüstü bir ilgi gören ... 

Eleştirel Aydınlanma ve Sanat
Onur Bilge Kula

Eleştiri-özeleştiri kavram çifti, bütün tarihsel-toplumsal-kültür... 

Çin Felsefesi Tarihi
Daisetz Teitaro Suzuki

"Eğer dünya tümüyle insan tabiatına dayalı bir ahlak, insanı insanlığından eden he... 

Page: 1/53 | Next »