Tarih-İnceleme - Işık Kitabevi
Logo

Tarih-İnceleme

Books

Doğuya Yolculuğun Yükselişi - Osmanlı İmparatorluğu'nun İngiliz Konukları (1580-1720)
Gerald Maclean

Doğuya Yolculuğun Yükselişi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı'ya doğru genişlemesini hâl... 

İlk Dönem Türk Hikayelerinde Anlatıcılar Tipolojisi
Yavuz Demir

Roman, hikâye gibi anlatma esasına dayalı metinlerin katılımcılarından birisi de “anl... 

Kan ve İman
Matthew Carr

1609 yılında İspanya kralı III. Philip, İspanya’nın Müslüman sakinle¬ri... 

Osmanlı Döneminde İstanbul Hammalları
Nejdet Ertuğ

Yerleşim tarihi milattan önce dört binli yıllara uzanan İstanbul şehri, Fetih'le birlik... 

Mutluluğun En Güzel Tarihi
Andre Comte-Sponville, Arlette Farge, Jean Delumeau

Mutluluk nedir? Mutlu olmak için yüzde yüz garantili yollar, reçeteler va... 

İkinci Dünya Savaşı Türkiyesi 1. Cilt
İlhan Tekeli, Selim İlkin

İkinci Dünya Savaşı, tam anlamıyla bir topyekûn savaş olarak, bütün dün... 

Saraybosna 1941-1945 Hitler Avrupası'nda Müslümanlar Hıristiyanlar ve Yahudiler
Emily Greble

Emily Greble II. Dünya Savaşı sırasında, kentin gelenekleri ve sadakat duygusu bö... 

Osmanlı Tarihi Kayı 8 - Islahat Darbe ve Devlet
Ahmet Şimşirgil

Bâğ-ı âlem içre gerçi pek safâdır saltanat
Vakf etsen bir k... 

Ortadoğu Tarihi (Dini, Siyasi, Kültürel ve Ekonomik Perspektiften)
Youssef M. Choueiri

Bütün dünyada alanının önde gelen uzmanları tarafından hazırlanan bu ç... 

Hadımların Dünyası (Çağlar Boyunca Hadımlık)
Olivier De Marliave

Kimi zaman aşağılanan, kimi zaman korkulan, kimi zaman da saygı duyulan hadımların trajik h... 

İngiliz Ordusunda Katırcılar
Ulvi Keser

Özellikle İngiltere’nin uzun bir süre Kıbrıs adasını savaşın dışında tutmasına ra... 

Sultanlar Devrinde Oğlanlar
Halit Erdem Oksaçan

Halit Erdem Oksaçan Sultan Devrinde Oğlanlar adlı bu kitabında, Osmanlı saray ve top... 

Resmi Tarih Tartışmaları 9 - 27 Mayıs Bir Darbenin Anatomisi
Fikret Başkaya, Sait Çetinoğlu

27 Mayıs; 50 yıl önce ya da 50 yıl sonra... Eğer "tarihi tekerrürden ibaret" sayacaksak 27 Mayıs'... 

Kanuni ve Çağı (Yeniçağda Osmanlı Dünyası)
Christine Woodhead, Metin Kunt

1520'den 1566'ya kadar kırk altı yıl padişahlık yapan I. Süleyman yalnızca Osmanlı İmp... 

Türk Kimliği ve Travma (Türklerin 3 Büyük Suçu, 3 Büyük Bozgun)
Özcan Yeniçeri

Türkiye büyük bir imparatorluğun olduğu kadar büyük acıların ve trajedil... 

Dünya Tarihi 3. Cilt Yeniçağ
Susan Wise Bauer

Dünya Tarihi adlı dört ciltlik eserin bu üçüncü cildinde, k... 

Antik YakınDoğu
Umberto Eco

Günümüzde Akdeniz’den Yakındoğu’ya, antikçağla ilgili bilgileri... 

Karar Odası
Selman Kayabaşı

Yüz yıldır Türkiye’yi yöneten ve deşifre edilmeyen gizli yapı: Karar Odası.<... 

Topal Osman Olayı
Cemal Şener

* Topal Osman kimdir?
* Kurtuluş Savaşında Topal Osman Olayı nedir?
* Topal Osman - A... 

Orhun Abideleri
Muharrem Ergin

"Orhun Abideleri", Türk medeniyetinin, kültürünün, tarihinin tek kelimey... 

Batı'da Ölümün Tarihi
Philippe Aries

Philippe Ariès'in klasikleşmiş, tarih yazımında ve özellikle zihniyet tarihinde... 

Etrüskler - Esrarengiz Kavim
Pınar Özgün

Türkiye İşçi Partisi (1961-1971)
Artun Ünsal

27 Mayıs askeri müdahalesini izleyen dönemin getirdiği görece özgürl&uum... 

Tarih Üzerine Yazılar
Fernand Braudel

Tarihe bakış ve tarihyazımı bir daha asla eskisi gibi olmadı Annales Tarih ... 

Türk Korkusu Avrupada Türk Düşmanlığının Kökeni
Özlem Kumrular

Kuşatan, kapıya dayanan, ele geçiren, muzaffer, hükmedici, kibirli ve mağrur... Akıll... 

Satılık Ada Kıbrıs - Kıbrıs Barış Harekatının Bilinmeyen Yönleri
Erol Mütercimler

Hem Askeri Hemde Diplomatik Savaşın Ayrıntıları İlk Kez Bu Kitapta!...

Kıbrıs, bir k&u... 

Büyük Türk (İki Denizin Hakimi Fatih Sultan Mehmed)
John Freely

21 yaşındayken İstanbul'u fethederek dünyayı yeniden şekillendiren Fatih Sultan Mehmed'in 30... 

Anadolu Uygarlıkları
Marc Desti

Yenitaş Çağı'ndan Büyük İskender'in Lykia'sına kadar genil bir tarihsel ç... 

Fatih ve Fetih (Mitler - Gerçekler)
Erdoğan Aydın

Tarihçilik çetin bir meslek; yöntemi de güçlüklerle dol... 

Öğretmenimin Söylediği Yalanlar (Amerikan Resmi Tarih Tezinin Oluşumu)
James W. Loewen

Bir gün Loewen tesadüfen sınıflarda öğrencilerin kullandığı tarih ders kitap... 

Page: 1/61 | Next »