Tarih-İnceleme - Işık Kitabevi
Logo

Tarih-İnceleme

Books

Roma İmparatorluğu’nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 5. Cilt
Edward Gibbon

Edward Gibbon’ın tarihyazımına en önemli katkılarından biri geri... 

Likya Işıklı Aşklar Ülkesi
Levent Veziroğlu

“Levent Veziroğlu, muazzam bir tasvir yeteneği ve muazzam bir Türkçeyle, ... 

Tüm Savaşları Bitirecek Savaş
H. G. Wells

Yazar ve düşünür kimliğiyle olduğu kadar gazeteci kimliğiyle de öne çı... 

Tarihin Adları (Bilgi Poetikası Alanında Bir Deneme)
Jacques Ranciere

21. Son yirmi-otuz yılda tarihin bir anlatıdan özellikle de Napolyon veya Kanuni Sultan S&uu... 

Mısır Yunan ve Roma - Antik Akdeniz Uygarlıkları
Charles Freeman

Antik Akdeniz uygarlıkları ve onlar arasındaki kültürel etkileşimin çağdaş d&uum... 

Dünyayı Değiştiren Gizli Anlaşmalar
Jacques Peretti

Bugüne kadar birçok komplo teorisi duymuş olabilirsiniz. Şimdi sıra gerçeklere... 

Kısa Rusya Tarihi
Abraham Ascher

Rusya, tarih boyunca dünyanın en ilginç ve karmaşık siyasi ilişkile... 

Birinci Dünya Savaşı'nda Cihat ve İslam
Kolektif

''Birinci Dünya Savaşı’nda Cihat ve İslam¸ tarih ve siyaset bilimi öğrencil... 

Tarih Felsefesi El kitabı (Kavramlar, Kuramlar, Sorunlar ve Tarihçe)
Nuri Çevikel

Yazarın Önsözü:
“Tarih uzun zaman insan toplulukları tarafından pragmat... 

İran Meşrutiyet Devrimi (Güçler ve Amaçlar 1906-1911)
Bijan Cezani

Meşrutiyet devrimi (1906-1911) İran tarihinde bir dönüm noktasıdır. Bijan cezani,... 

19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789 - 1914)
Fahir Armaoğlu

1939 Yazı
Werner Biermann

Savaşın gongu çalmış, aktörler sahnede yerlerini almıştır. Roller ana hatlarıyla bell... 

Osmanlı Başkentinde Bir Levanten Semti Galata - Pera
Rinaldo Marmara

 Galata ve Pera, araştırmacılar tarafından gözde konular olarak sıklıkla ele alınmış ol... 

Kan Kardeşler - Kadınların Belleğinde Fransız Devrimi
Marilyn Yalom

Marilyn Yalom, Kan Kardeşler: Kadınların Belleğinde Fransız Devrimi'nde, devrimi onu bizzat yaşay... 

Sovyetler Birliği Komünist Partisinin (Bolşevik)Tarihi
Kolektif

Sovyetler Birliği Komünist Partisi (Bolşevik), devrimden önceki Rusya’da, iş&cced... 

Roma İmparatorluğu'nun Gerileyiş ve Çöküş Tarihi 2. Cilt
Edward Gibbon

“Değerli bayım, tarih kitabınızı heyecanla ve yutarcasına okurken bu heyecanımı, zarif arma... 

Dışişlerinde 34 Yıl 1. Cilt Anılar - Yorumlar
Feridun Cemal Erkin

 
16. Yüzyılda İstanbul - Kent Saray Günlük Yaşam
Metin And

16. Yüzyılda İstanbul, büyük ölçüde bilgilendirici, eğlendirici v... 

Antik Dünya
Susan Wise Bauer

Dünya üzerindeki tüm antik dönem uygarlıklarının tarihini okumak istediğiniz ... 

İki Hizbin Hikayesi (Osmanlı Mısır'ı ve Yemen'inde Mit, Bellek ve Kimlik)
Jane Hathaway

Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük eyaleti olan Mısır'da yaklaşık 100 yıl boyunca &cced... 

Tarihyazımı
Ernest Breisach

Tarihyazımı (historiography) konusundaki en yetkin yazarlardan biri olarak bilinen Ernst Breisach... 

Siyasi Tarih 1918-1994
Oral Sander

Siyasi Tarih'in ikinci cildi, 20. yüzyıl tarihini, gerek geçmişin gerekse gün&uu... 

Tarih Tarihçi ve Toplum
Salih Özbaran

Prof. Dr. Salih Özbaran bu kitabı, "tarih"in işlevi olabileceğine inananlara, geleceğin oluş... 

Yurttaşlığın Kısa Tarihi
Derek Heater

"Yurttaşlığın antik çağdan modern zamanlara kadar aldığı farklı biçimler üzeri... 

Can Çekişen İmparatorluk
Francis Shor

Can Çekişen İmparatorluk, Amerikan rüyasının çöküş ve ç... 

Yüz Yıl Sonra Ermeni Soykırımı - Araştırmalar Tartışmalar
Kolektif

Ermeni Soykırımı Araştırmaları Uluslararası Bilim Konseyi’nin
2015 ... 

Ah Şu Biz Karabıyıklı Türkler
Demirtaş Ceyhun

Fransız tarihçi Prof. Claude Cahen, "Türkler, atalarının göçebe olm... 

Tarihin İzinde
İlber Ortaylı

Tarihi Sevdiren Adam Sizi "Tarihin İzinde" Dolaştırmaya Devam Ediyor...

"Bazı tarih&cc... 

Kemalistler Ülkesinde Cumhuriyet ve Diktatörlük 1
Melih Pekdemir

Kemalist Ülkesinde Cumhuriyet ve Diktatörlük: TC'nin hayatı ve eserlerinin ilk 27 ... 

Mutlak Monarşi ve Fransız Devrimi
Taner Timur

Dünya tarihindeki en büyük dönüşümlerden biri olan 1789 Fransız Dev... 

Page: 1/62 | Next »