Sosyoloji - Işık Kitabevi
Logo

Sosyoloji

Books

116 İnsan
Bülent Fevzioğlu

 
Yeni Kültürel Çalışmalar Kuramsal Serüvenler
Gary Hall Clare Birchall

Gary Hall ve Clare Birchall tarafından derlenen Yeni Kültürel Çalışmalar: Kurams... 

Gürbüz ve Yavuz Evlatlar - Erken Cumhuriyet'te Beden Terbiyesi ve Spor
Yiğit Akın

Günümüzde eğlence endüstrisinin dev bir kolu olarak öne çıkan spo... 

Kürtlerde Aşiret ve Akrabalık İlişkileri
Lale Yalçın-Heckmann

Lale Yalçın-Heckmann’ın Hakkari’de yürüttüğü saha ç... 

Montesquieu ve Sosyal Bilimin Gelişimi
Emile Durkheim

“Ünlü kuvvetler ayrılığı kuramının Montesquieu’nün düşün&uum... 

Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu
Hikmet Kıvılcımlı

 
Sanat Sosyolojisi - Giriş
Mahmut Tezcan

Bu yapıt, sanat sosyolojisi konusuna giriş niteliğindedir. Bu konu ülkemizde de sosyologlar ... 

Sosyoloji
Fatma Süzgün Şahin, Serkan Yorgancılar

Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yön... 

Sosyal Hizmet Uygulaması için Beceri Geliştirmek
Michaela Rogers

Sosyal hizmet uygulamalarını nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda kafanızda soru işaretler... 

Karşı Anılar
Andre Malraux

Karşı Anılar 20. yüzyılı şekillendiren büyük tarihsel olayların birçoğuna y... 

Kültür, Farklılık ve İletişim (Kültürlerarası İletişimin Kavramsal Dayanakları)
Asker Kartarı

Kültür ve iletişimden, farklılıklardan söz etmeyen yok. Gündelik dilde, medyada, eğitimde, ... 

3. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi Cilt 2

 
Sosyoloji Kuramları
George Ritzer

Sosyoloji Kuramları'nın bu baskısı, sosyoloji kuramlarının tarihinin, ilk ortaya çıkışında... 

Sosyal Hizmet ve Öteki - Disiplinlerarası Yaklaşım
Kolektif

İçindekiler;

Editörden
-Pınar Akkuş - Özgür Başpınar Akt&u... 

Stonewall İsyanı
Martin Duberman

New York, Greenwich Village'de bir eşcinsel barı olan Stonewall, 28 Haziran 1969'da bir polis bas... 

Küçülme - Yeni Bir Çağ İçin Kavram Dağarcığı
Federico Demaria, Giacomo D Alisa, Giorgos Kallis

Toplumların esenliği ve gelişmişliği çoğu iktisatçı ve siyase... 

Toplumsal Olayların Bilimi Toplumbilime Giriş
Gürsen Topses

Bu kitap üniversiteye yönelik bir ders kitabıdır. Fen-Edebiyat ve eğitim fakültele... 

Ziya Gökalp ve Sosyolojik Düşünce Sistemi
Orhan Türkdoğan

"Gökalp Sosyolojisi, asgari 500 yıldan beri kimliğini yitirmiş bir topluma, bir yanda ulus-d... 

Iskarta Hayatlar - Modernite ve Safraları
Zygmunt Bauman

Dünyanın büyük bir kısmı modernleşmeden ya tamamen ya da kısmen etkilendi. Modernl... 

Zalimler ve Mazlumlar - Küreselleşmenin İnsani Olmayan Doğası
Sezgin Kızılçelik

Bu eserde, küreselleşmenin dünya ölçeğinde sömürüye, eşitsiz... 

Güç ve Güçlendirme
Neil Thompson

Güçlendirme, insanlarla ve onların sorunlarıyla ilgilenen pek çok meslekte sık... 

Aşiretler ve İktidar (Ortadoğuda Etnisite ve Milliyetçilik)
Faleh A. Cabbar, Hosham Dawod

Ortadoğu'da egemen olan aşiret örgütlenmeleri üzerine yapılmış birçok antro... 

Frankfurt Okulu
Kolektif

Frankfurt Okulu, Batı düşünce tarihinin en bunalımlı yıllarında bir kırılma ânına... 

Aşkın Normal Kaosu
Elisabeth Beck-Gernsheim, Ulrich Beck

Aşkın Normal Kaosu, cinsiyet rollerini, ilişki kalıplarını, cinsiyetle ilintili yaşam biçi... 

Sarı Lacivert Kurtuluş
Sinan Meydan

 
Yurttaşım Gardaşimu
Aydın Adamoğlu

 
Prometheusun Sönmeyen Ateşi (Günümüzde İşçi Sınıfı)
Tülin Öngen

Andre Gorz'un "Elveda Proletarya" kitabından ileri sürdüğü görüşler son ... 

Sosyal Psikoloji - Social Psychology
David G. Myers

Bu kitap, Sağlık Meslek Liseleri, Kız Meslek Liseleri, Ev Ekonomisi Meslek Liseleri ve diğe... 

Sosyoloji
Steve Bruce

 Bu çalışma bir taraftan bireyin toplum içindeki rolünü incelerken, ... 

Uluslararası Belgelerde Azınlık Hakları
Zeki İnanç

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde gerçekleştirdiği yasal refor... 

Page: 1/25 | Next »