Edebiyat Tarihi - Işık Kitabevi
Logo

Edebiyat Tarihi

Books

Yeniçağ Alman Edebiyatı
Gürsel Aytaç

"Klasik bir milli yazar ne zaman ve nerede ortaya çıkar?" Soruyu soran Alman edebiyatının ... 

Örneklerle Edebiyat Bilgileri 2
Cevdet Kudret

İki büyük ciltten oluşan bu eserde, insan kültürünün gelişmesinde g... 

Fransız Edebiyatı Tarihi
Cevdet Perin

Dünyanın en zengin ve en etkileyici edebiyatlarından biri olan Fransız edebiyatı başta epik ... 

Komik Edebi Türler (Parodi, Satır ve İroni)
Oğuz Cebeci

"Türk edebiyat eleştirisinde, "komik edebi türlere" yönelik kapsamlı bir &cc... 

Edebiyat Kitabı
Kolektif

Moby-Dick'teki beyaz balina neyi simgeler? James Joyce büyük modernist başyapıtı Ulysse... 

Türk Romanında Kötülük Başlangıçtan 1950ye
Ürün Şen Sönmez

Kötülük kavramı ve kötülük problemi, insanı ve insanın en zengin &u... 

Türk Edebiyat Tarihi
Hüseyin Nihal Atsız

"Tanrının devlet güneşini Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların ü... 

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 2
Cevdet Kudret

"Monografiden metin yayınına, antolojiden ders kitabına kadar uzanan araştırma ve incelemel... 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
İbrahim Kıbrıs

Eğitim fakültelerinde aynı adla okutulan dersin içeriği gözönüne alına... 

İşgal Direniş İç Savaş (Yunan Edebiyatında 2. Dünya Savaşı Yılları)
Damla Demirözü

"… II. Dünya Savaşı'na girmeyen Türkiye ile Alman İşgali'ne uğrayan Yunani... 

Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Mine Mengi

Eski Türk Edebiyatı Tarihi adlı bu kitap, üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiya... 

Amerikan Edebiyatı 101
Brianne Keith

Edgar Allan Poe, Willa Cather, Henry David Thoreau, Mark Twain ve daha fazlası... Dünden bugüne... 

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923)
Kenan Akyüz

Türk edebiyatının islam medeniyeti kadrosu içinde doğmuş olan Divan Edebiyatından sıy... 

Çağdaş Alman Edebiyatı
Gürsel Aytaç

Son derece vaatkâr bir başlangıç ile modern zihniyet, modern bilim ve teknolojiler, ... 

İtalyan Edebiyatı
Christan Bec

XIV. yüzyıldan günümüze uzanan panoramik bir bakışın bütünlüğ&... 

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı
Abdurrahman Güzel

Dini-Tasavvufi Türk edebiyatının en önemli konularından biri; tasavvuf ve tasavvufi ese... 

Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi 1 (Başlangıçtan Cumhuriyet Devrine Kadar)
Niyazi Akı

Bu eser Türk seyirlik (temaşa) sanatları tarihi değildir. Çünkü seyirlik sa... 

Türk Edebiyatı Tarihi (Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 1)
Mehmed Fuad Köprülü

Türkiye'de edebiyat tarihi, hatta modern tarihçilik denildiğinde ilk akla gelen... 

Rus Edebiyatı
Jean Bonamur

Dünyanın en kadim yazın geleneklerinin arasında yer alan Rus Edebiyatın'nın çok zengi... 

Alman Edebiyatı
Jean Louis Bandet

İlk kez Tacitus'un Germania'sında sözü edilen Germen Kavmi, yüzyıllar içind... 

Tanzimat Dönemi Edebiyatı
Saadettin Yıldız

Edebiyat tarihimizde, devrinin sosyal ve siyasal şartları en fazla dikkate alınması gereken d&oum... 

Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi
Mehmet Kanar

İran'da şiir ve edebiyat geleneğinin İ.Ö VI.-V. yüzyıllara kadar uzandığını gün&uu... 

Dünya Yazın Tarihi
Antal Szerb

Dünyanın en önemli eleştirmenlerinden ve yazın tarihçilerinden biri olarak bilin... 

Kitaplar ve Muharrirler 1 - Mutareke Dönemi Edebiyatı
Abdülhak Şinasi Hisar

Türk okurunun roman ve hatıra yazarı olarak tanıdığı, yazı hayatına bir hayli geç baş... 

Eski Türk Edebiyatı
Cemal Kurnaz

Elinizdeki kitap, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğr... 

Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyat Tarihi Cilt 1
Marilen Stengel

Günlerden bir gün...“anlatma ihtiyacı” doğdu. İnsanlığın başlangıcından iti... 

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 1
Cevdet Kudret

"Monografiden metin yayınına, antolojiden ders kitabına kadar uzanan araştırma ve incelemeleriyle... 

Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler Yönelimler
Emin Özdemir

Toplumların yaşama biçimleriyle edebiyatları arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bunu en s... 

On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Hamdi Tanpınar

Türk edebiyatı tarihlerinin hiçbir zaman vazgeçilemeyecek olanı şüphesiz ... 

Divanü Lugatit Türk
Kaşgarlı Mahmut

Cömertlikte eli açık, ihsanda merhametli Allah'a hamd olsun. O ki, en sağlıklıların h... 

Page: 1/2 | Next »