Edebiyat Tarihi - Işık Kitabevi
Logo

Edebiyat Tarihi

Books

Amerikan Edebiyatı 101
Brianne Keith

Edgar Allan Poe, Willa Cather, Henry David Thoreau, Mark Twain ve daha fazlası... Dünden bugüne... 

Yeni Başlayanlar İçin Dünya Edebiyat Tarihi Cilt 1
Marilen Stengel

Günlerden bir gün...“anlatma ihtiyacı” doğdu. İnsanlığın başlangıcından iti... 

Edebiyat Bilgi ve Kuramları
Mustafa Ayyıldız, Hamdi Birgören

Edebiyat Bilgi ve Kuramları, edebiyatın olmazsa olmazlarından bahseden bir disiplindir. Edebiyat ... 

Türk Edebiyatı Tarihi (Mehmet Fuad Köprülü Külliyatı 1)
Mehmed Fuad Köprülü

Türkiye'de edebiyat tarihi, hatta modern tarihçilik denildiğinde ilk akla gelen... 

Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-1923)
Kenan Akyüz

Türk edebiyatının islam medeniyeti kadrosu içinde doğmuş olan Divan Edebiyatından sıy... 

Batı Edebiyatı
Ali İhsan Kolcu

Batı Edebiyatı adını taşıyan bu çalışma, Antik Yunan'dan başlayarak, Lâtin, İtalyan,... 

Türk Edebiyat Tarihi
Hüseyin Nihal Atsız

"Tanrının devlet güneşini Türk burçlarından doğdurmuş olduğunu ve onların ü... 

100 Soruda Türk Edebiyatı
Rauf Mutluay

“Sanatın amacı, sanat ürünleri yoluyla toplumsal hayatta duygu ve düşün... 

Yüzyılın 100 Türk Romanı
Fethi Naci

Batı romanı, daha doğrusu roman "birey"i anlatır; burjuva toplumunun insan örneği olan birey... 

Türk Romanında Kötülük Başlangıçtan 1950ye
Ürün Şen Sönmez

Kötülük kavramı ve kötülük problemi, insanı ve insanın en zengin &u... 

Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Atilla Şentürk, Ahmet Kartal

Eski edebiyatımızın tam bir özeti ve "envanter defteri" değerindedir. Kitapta eski edebiyat ... 

Çağdaş Türk Edebiyatı (4 Cilt Takım)
Şükran Kurdakul

1. Cilt Meşrutiyet Dönemi 1
2. Cilt Meşrutiyet Dönemi 2
3. Cilt Cumhuriyet D&... 

Türk ve Dünya Edebiyatında Dönemler Yönelimler
Emin Özdemir

Toplumların yaşama biçimleriyle edebiyatları arasında sıkı bir etkileşim vardır. Bunu en s... 

İşgal Direniş İç Savaş (Yunan Edebiyatında 2. Dünya Savaşı Yılları)
Damla Demirözü

"… II. Dünya Savaşı'na girmeyen Türkiye ile Alman İşgali'ne uğrayan Yunani... 

Divanü Lugatit Türk
Kaşgarlı Mahmut

Cömertlikte eli açık, ihsanda merhametli Allah'a hamd olsun. O ki, en sağlıklıların h... 

Edebiyat Bilgi ve Teorileri
Muhsin Macit, Uğur Soldan

Üniversitelerimizdeki Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı böl&uu... 

On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
Ahmet Hamdi Tanpınar

Türk edebiyatı tarihlerinin hiçbir zaman vazgeçilemeyecek olanı şüphesiz ... 

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 2
Cevdet Kudret

"Monografiden metin yayınına, antolojiden ders kitabına kadar uzanan araştırma ve incelemel... 

Yeniçağ Alman Edebiyatı
Gürsel Aytaç

"Klasik bir milli yazar ne zaman ve nerede ortaya çıkar?" Soruyu soran Alman edebiyatının ... 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı
İbrahim Kıbrıs

Eğitim fakültelerinde aynı adla okutulan dersin içeriği gözönüne alına... 

100 Tuhaf Kitap
Ahmet Büke

Şu hayatta para biriktiren arkadaşlarım da oldu, kitap biriktirenler de. Birinciler hat... 

Türk Edebiyatında Hikaye ve Roman 3 - Cumhuriyet Dönemi (1923-1959)
Cevdet Kudret

Bu eserde, Batı edebiyatı yolundaki Türk hikaye ve romanının Tanzimat döneminde ilkin &... 

Çağdaş Alman Edebiyatı
Gürsel Aytaç

Son derece vaatkâr bir başlangıç ile modern zihniyet, modern bilim ve teknolojiler, ... 

Eski Türk Edebiyatı
Cemal Kurnaz

Elinizdeki kitap, Eğitim Fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği, Sınıf Öğr... 

Tarih İçinde Türk Edebiyatı
Faruk Kadri Timurtaş

Türk edebiyatının gelişmesine toplu bir bakış
Divan edebiyatı ve özellikleri
... 

Eski Türk Edebiyatı Tarihi
Mine Mengi

Eski Türk Edebiyatı Tarihi adlı bu kitap, üniversitelerimizin Türk Dili ve Edebiya... 

Fantastik Edebiyat
Jean Luc Steinmetz

Gerçek ve düşsel olan arasındaki sınırın bir ayrıma olduğu kadar gizemli bir ilintiye... 

Çağdaş İran Edebiyatının Doğuşu ve Gelişmesi
Mehmet Kanar

İran'da şiir ve edebiyat geleneğinin İ.Ö VI.-V. yüzyıllara kadar uzandığını gün&uu... 

Örneklerle Dünya Edebiyatı
H. Ahmet Kırkkılıç

Edebiyat, estetik var oluşu öne çıkaran kurmaca bir yapıdır.İnsanlar edebî... 

Battal Gazi Destanı
Hasan Köksal

 
Page: 1/2 | Next »