Akademik - Işık Kitabevi
Logo

Akademik

Books

Tipografinin Temelleri
Gavin Ambrose, Paul Harris

Tipografinin Temelleri adlı kitap, tipografi kuramı ve uygulamasına doğrudan ve kapsamlı bir bakı... 

Kuramdan Uygulamaya Özgüven
Ersin Altıntaş

Mutlu ve başarılı bir yaşamın ön koşulu özgüvendir. Bu nedenle hayatımızın h... 

Genel Turizm İlkeler - Kavramlar
Nazmi Kozak, Meryem A. Kozak, Metin Kozak

Bu kitap yayınlandığı günden beri Türkiyede aranılan kitap oldu. Bu dersi okutan ö... 

Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi
Vahit Yiğit , Dilaver Tengilimoğlu

Sağlık işletmelerinde insan kaynaklarına yapılan giderler dışında en büyük gider ... 

Mazerete Mahal Yok (Lisansüstü Öğretim ve Tez Klavuzu)
Ayhan Yalçınkaya

Bu kitabın 4. Baskısı aynı zamanda son kez yeniden yazımıdır. Bu baskıda kitaba üç&uu... 

Kavram Haritalarıyla Dil Bilgisi (İlköğretim 6. 7. ve 8. Sınıflar İçin)
Havva Yaman

 
Eğitim Psikolojisi El Kitabı
Rezan Çeçen, Filiz Yurtal

Eğitim Psikolojisi El Kitabı, öğretmen, psikolog ve psikolojik danışmanların meslekler... 

Milli Eğitime Dair
İrfan Erdoğan

“Her eğitim sisteminin, kendi kültürü ve koşulları olan bir toplumsal ... 

Dünyada Yerel Yönetimler Örnekler – Uygulamalar
Murat Okçu, Hüseyin Özgür (Editör)

Küresel dünya, ülkelerin diğer ülkelerdeki idari yapı ve değişimleri takip et... 

Genel Jeoloji Temel Kavramlar
Frederick K. Lutgens

Evren’in başlangıcından günümüze dek geçen zaman dilimi içinde... 

Eğitim Bilimine Giriş
Ayşen Bakioğlu

 
Kritik Düşünce
Linda Elder, Richard Paul

Tüm yaşamımız duygu ve düşüncelerimiz tarafından yönetilmektedir. &Cced... 

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı
Meral Ünal

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı” kitabı 2. sınıfta okutulan Hücre Biyolojisi (Sitol... 

Beşeri Coğrafya - İnsan, Kültür, Mekan
Erol Tümertekin, Nazmiye Özgüç

Hızlı bir gelişme ve değişme içinde olan coğrafyanın beşeri yönünü el... 

Tutum, Tutum Değişimi ve İkna
H. Andaç Demirtaş Madran

Bu kitap, birçok disiplinde önemle üzerinde durulan konulardan biri olmakl... 

Mühendislik Hidrolojisi
Nurünnisa Usul

ODTÜ'nün değerli hocalarından Prof. Nurünnisa USUL tarafından hazırlanan ve ... 

Topoğrafya Ölçme Bilgisi
Hüseyin Gazi Baş

 
Sinyaller ve Sistemler Sinyaller Fourier Dönüşüm Evrişim (Katlama)
Orhan Gazi

Gözden geçirilmiş ve güncellenmiş 4. baskını yapan kitap; Elektrik, Elektronik, ... 

Üniversitede Psikolojik Danışmanlık El Kitabı
Filiz Yurtseven, Murat Paker

Yazarlar:Gülcan Akırmak, Alev Çavdar, Hande Dündar, Ayşeg... 

Özel Eğitim Gerektiren Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş
Figen Gürsoy, Neriman Aral

Toplumların gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde engelli bireylerin yaşam düzeyle... 

Temel Gerontoloji Yaşlılık Bilimi
Velittin Kalınkara

Yaşlı dünyamız, demografik olarak da yaşlanmaya başlamıştır. Her ne kadar yaşlanma olg... 

Yaratıcı Drama Yöntemi İle Anne Baba Eğitimi Uygulama Rehberliği
Ayten Şahin

Günümüzde çeşitli eğitim öğretim kurumlarında çocuk ve er... 

Bilim Tarihi Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir
Aydın Sayılı

"Bu kitap, Dr. Savılı'nm kendi uzmanlık alanında çalışan meslektaşlarından zivade, b... 

Turizm ve Coğrafi Bilgi Sistemleri
Suavi Ahipaşaoğlu, İrfan Arıkan |İlke Kaya

 
İnsan Kaynakları Yönetimi
Azize Ergeneli

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmelerin istihdam ettikleri iş gücü gider... 

Genel Matematik 1
Mustafa Balcı

 
Yatırım Psikolojisi
John R. Nofsinger

Geleneksel finans teorileri, yatırımcıları rasyonel varsayması sebebi ile uzun bir sür... 

Olasılığa Giriş
George Roussas

"Olasılığa Giriş" başlıklı bu ki... 

İnternet Desteğinde Bilimsel Makale ve Tez Yazımı
Doç. Dr. Erhan Ayşan

“Bilimsel Makale ve Tez Yazımı” kitabı, bilimle uğraşan herkezin yararlanacağı Tü... 

İletişim Becerileri
Hale Dere Çiftçi

 
Page: 1/4 | Next »