Din-Mitoloji - Işık Kitabevi
Logo

Din-Mitoloji

Books

Mitlerle Varoluş Yolculuğu
Aynur Koçak

Prof. Dr. Aynur Koçak, mitler, ritüeller, varoluş gizemi, tanrıça kült&uu... 

Türk Mitolojisi II
Bahaeddin Ögel

İçindekiler

- Önsöz
- Kısaltmalar
- Bibliyografya
- Ge... 

Türk Mitolojisi Yeni Araştırmalar Işığında
Necati Gültepe

Türk Mitolojisi

 Batı toplumları, 17. yüzyıldan bu yana ödün&cc... 

Şamanların Erk Hayvanları
Gary Buffalo, Sherry Firedancer

Tarih boyunca hayvanlar insan için bedensel destek, ruhsal içgörü sağlaya... 

Eski Türk Mitolojisi
Jean-Paul Roux

Eski Türk halklarının dinlerini ve mitolojilerini kesin ve güvenilir bir biçimde... 

Yunan Mitolojisinde Aşk
Turhan Yörükan

Yunan Mitolojisinde Aşk, sevme-sevişme ve üreme isteği denen tanrılaştırılmış bir sâik... 

Türk Mitolojisi I
Bahaeddin Ögel

Türk efsaneleri için, başlıca iki tür kaynağmız vardır:

1-) Tarihlerd... 

İskenderiyeli Hypatia
Maria Dzielska

Hypatia, MS. 400'lü yılların başında İskenderiye kentinde yaşadı. Geometri ve psikoloji eğit... 

Mitler Rüyalar ve Gizemler
Mircea Eliade

İnsanın evrendeki benzersiz varoluşunun sırrını açıklayabilecek iki farklı “ger&cced... 

Yunan Mitolojisinde Doğu Batı Bütünleşmesi
Turhan Yörükan

Tanrıların doğrudan doğruya ve dolaylı bir şekilde eylemlerini incelemekte olan Yunan Mitolojisin... 

Buddhizm Sözlüğü
Korhan Kaya

Hindistan, Batı’yı masal edebiyatıyla, Doğu’yu ise Buddhizm yoluyla etkilemiştir.

İslam'ın Sosyolojik Yorumu
Yümni Sezen

Profesör Sezen’in eseri, genelde sosyoloji, özelde de din sosyolojisinin ka... 

Page: 1/1