İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

 • Medya Kaza Raporları 1
  Azime Acar, Ender Bölükbaşı
  Cinius Yayınları

  Açıkçası haberlerime ve yazılarıma, yönettiğim sayfalara bu gözle, yani "... 

 • Halkla İlişkiler ve Medya
  Aydemir Okay, Ayla Okay
  MediaCat Kitapları

  Kurumların medyayla ilişkiler kurma sürecinde kullandıkları yöntemlerden en uygun olanı... 

 • Uygun Adım Medya (Bir Bilinç Körleşmesi)
  Cem Kaptanoğlu, Deniz Kılıç, Emre Gökalp, Gülbin Özdamar, İncilay Cangöz, Nikos Panagiotou, Özgür İlke Şanlıer, Sevda Al
  Ayraç Yayınevi

  İletişim teknolojisindeki baş döndürücü gelişmeyle birlikte medyanın insan ya... 

İletişim-Medya

Kitaplar

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar
Dan Laughey
Kalkedon Yayıncılık

Televizyon, İnternet, telefon, radyo, sinema, müzik, dergi ve gazetelerimiz var -bu, buzdağı... 

İletişimin ABC'si
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz haya... 

Temel Gazetecilik
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

"Temel Gazetecilik" kitabının ilk iki baskısı, ger... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara
Dipnot Yayınları

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Etkili İletişim
Uğur Demiray
Pegem Akademi Yayınları

Etkili İletişim, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğret... 

Medya ve Demokrasi
John Keane
Ayrıntı Yayınları

Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

İletişim Çalışmalarına Giriş
John Fiske
Pharmakon Kitap

"İletişim Çalışmalarına Giriş", ilk yayımlanışının üzerinden otuz yıl geç... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül
Dipnot Yayınları

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl
İmge Kitabevi Yayınları

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Kitle İletişim Kuramları - Kavramlar Okullar Modeller
Burak Özçetin
İletişim Yayınları

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim Kura... 

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Siyasal iletişim kitabının gözden geçirilmiş; genişletilerek güncellenmiş bu 3. ... 

Yakın Dönem Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz, Recep Yaşar
Nota Bene Yayınları

Son dönemde Türk basınında neler yaşandı?

İdeoloji ve Modern Kültür (Kitle İletişim Çağında Eleştirel Toplum Kuramı)
John B. Thompson
Dipnot Yayınları

"Thompson'ın analizinin içerdiği muazzam kuramsal zenginliğin ve ileri sürdüğ&uu... 

Medya ve İletişim Sosyolojisi
Eric Maigret
İletişim Yayınları

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etki... 

İletişim Tarihi (Teknoloji - Kültür - Toplum)
David Crowley, Paul Heyer
Siyasal Kitabevi

 

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojileri... 

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki
Atilla Girgin
İnkılâp Kitabevi

Dr. Atilla Girgin bu çalışmasında, bugüne kadar bilinen, ancak gözardı edilmesi ... 

İletişim Etiği - Sorunlar ve Sorumluluklar
Ruhdan Uzun
Dipnot Yayınları

İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojile... 

Televizyon Öldüren Eğlence
Neil Postman
Ayrıntı Yayınları

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavrana... 

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mutlu Binark
Ayrıntı Yayınları

Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları günüm&uu... 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Tevfik Fikret Uçar
İnkılâp Kitabevi

İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller y... 

Halkla İlişkiler (Kavram Strateji ve Uygulamaları)
Aydemir Okay, Ayla Okay
Der Yayınları

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya... 

Kitle İletişim Kuramları
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Sosyal bilimler alanında özgün eser üretmek, hem son derece yoğun bir çabay... 

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gö... 

Medya Okuryazarlığı Elkitabı
Kemal İnal
Ütopya Yayınevi

Medya okuryazarlığı artık yediden yetmişe herkesin gereksinimi olan bir eğitim haline gelmiş duru... 

Eşikaltı Büyücüleri
Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi

Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

Hi&cce... 

Dil Kültür İletişim ve Medya
Şerife Yıldız
Sinemis Yayınları

Kültür, çok yönlü boyutu ile önemli ve etkin bir kavramı ifade etmektedir. Kültürün, tüm zamanlar... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
Anı Yayıncılık

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Reklamcılık
Gıyasettin Tayfur
Nobel Akademik Yayıncılık

Ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından reklam k... 

Dijital : Kavramlar, Olanaklar, Deneyimler
Nilüfer Timisi
Kalkedon Yayıncılık

Dijital iletişim, toplumsal, siyasal, ekonomik, kültürel ve tarihsel bağlamları dikkate... 

Reklam ve Reklamcılık
Müge Elden
Say Yayınları

Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir a... 

Medya ve İletişim Sözlüğü
Daniel Chandler, Rod Munday
İletişim Yayınları

Medya ve İletişim Sözlüğü geleneksel medyadan yeni medyaya, televizyondan sinemaya... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

İletişim Kuramları Tarihi
Armand Mattelart, Michele Mattelart
İletişim Yayınları

Birçok disiplinin kesiştiği noktada yeralan iletişim süreçleri, felsefe, tarih... 

Sayfa: 1/9 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Medya Ve Muhalefet
  Savaş Çoban
  BGST Yayınları

  Bu kitapta ana akım medya ile egemen ideoloji arasındaki güçl&u... 

 • Lüks Marka İletişimi
  Evrim Derinözlü
  Akademisyen Kitabevi

  Giriş

  1. Bölüm Lüks

  Yeni Karanlık Çağ Teknoloji ve Geleceğin Sonu
  James Bridle
  Metis Yayınları

  Neyi, nasıl bildiğimiz ve bilemediğimiz hakkında Yeni Karanlık Çağ.

  Teknolojinin ge... 

 • Asyada Popüler Kültür ve Medya
  Mutlu Binark
  Umag Yayınları

  Bu kapsamlı, kapsamlı olduğu kadar derinlikli tartışmaların da yer aldığı kitap Türkiye'de g... 

 • Televizyon Üzerine
  Pierre Bourdieu
  Sel Yayıncılık

  Televizyon Üzerine

   

  Pierre Bourdieu, bu kitapta gündelik hayatın ... 

 • Yeni ve Geleneksel Medya Okumaları
  Ramazan Çelik, Sertaç Dalgalıdere
  İskenderiye Yayınları

  Bilişim çağında hızla savrularak ilerliyoruz. Bu durum, iletişim bilimciler için &u... 

 • LGBTİ Bireyler ve Medya
  Savaş Çoban, Yasemin İnceoğlu
  Ayrıntı Yayınları

  Medyanın LGBTİ bireyleri temsili ve onlara karşı tutumu, temel özgürlüklere yö... 

 • Teknik Sermaye Medya
  Peter Trawny
  Ayrıntı Yayınları

  Trawny'nin kitabı çok sayıda felsefi kavram sunan, alışılmadık bir terminolojiye sahip dik...