İletişim-Medya - Işık Kitabevi
Logo

 • Kamuoyu İletişim ve Demokrasi
  Arsev Bektaş
  Bağlam Yayınları

  Bir demokratik sistem ile bir totaliter rejimde kamuoyunun işleyişi arasındaki fark bunlardan bir... 

 • Medya ve Demokrasi
  John Keane
  Ayrıntı Yayınları

  Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

 • Yerel Gazetecilik
  Atilla Girgin
  İnkılâp Kitabevi

  "Türk Basın Tarihi'nde Yerel Gazetecilik" olgusu incelenirken ele alınan ilk konu "Osmanlı B... 

 • Reklam Yönetimi
  Kolektif
  Beta Yayınları

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam

  *Stratejik Reklam Kampanya Planlama... 

 • Medya Okuryazarlığı
  Melda Cinman Şimşek, Nurçay Türkoğlu
  Parşömen Yayınları

  Medya okur yazarlığı, son zamanlarda gündeme gelen önemli bir konu iletişim teorileri &... 

İletişim-Medya

Kitaplar

Kişilerarası İlişkiler ve Etkili İletişim
Alim Kaya
Pegem Akademi Yayınları

Bu kitap iki hedef grubun gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Birinci grup Psikolojik... 

Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar
Dan Laughey
Kalkedon Yayıncılık

Televizyon, İnternet, telefon, radyo, sinema, müzik, dergi ve gazetelerimiz var -bu, buzdağı... 

İletişimin ABC'si
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Günümüzde görebildiğimiz, izleyebildiğimiz, öğrenebildiğimiz haya... 

Temel Gazetecilik
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

"Temel Gazetecilik" kitabının ilk iki baskısı, ger... 

Kuzey Kıbrısta Medya ve Temsil
Hanife Aliefendioğlu, Nurten Kara
Dipnot Yayınları

"Kıbrıs sorunu" tarih, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, ekonomi ve toplumbilimi alanında y... 

Medya ve Demokrasi
John Keane
Ayrıntı Yayınları

Bu kitapta, demokrasi kuramına yaptığı katkılarla ilgi çeken İngiliz düşünü... 

Etkili İletişim
Uğur Demiray
Pegem Akademi Yayınları

Etkili İletişim, üniversitelerimizin eğitim fakültelerinde eğitim gören öğret... 

Kitle İletişiminin Kültürel İşlevleri
Ünsal Oskay
İnkılâp Kitabevi

"Çağdaş toplumlardaki kitle iletişimi olgusunu anlayabilmek için iletişim s&u... 

İletişim Çalışmalarına Giriş
John Fiske
Pharmakon Kitap

"İletişim Çalışmalarına Giriş", ilk yayımlanışının üzerinden otuz yıl geç... 

Kitle İletişim Kuramları - Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar
Levent Yaylagül
Dipnot Yayınları

Medya var olan toplumsal yapının sürdülmesinde ve yeniden üretilmesinde çok... 

İletişim Modelleri (Kitle İletişim Çalışmalarında)
Denis McQuail, Sven Windahl
İmge Kitabevi Yayınları

Kitle iletişimi başlangıçta sadece gönderenden alıcıya genel mesaj iletimi sürec... 

Türk Basın Tarihi
Hıfzı Topuz
Remzi Kitabevi

Türk basınının, 19. yüzyılda başlayan ve Avrupa'nın hiçbir ülkesinde rastla... 

Medya ve İletişim Sosyolojisi
Eric Maigret
İletişim Yayınları

Çağdaş dünyada gençlerin sosyalleşmesine, siyasete, hatta toplum inşasına etki... 

Siyasal İletişim
Aysel Aziz
Nobel Akademik Yayıncılık

Siyasal iletişim kitabının gözden geçirilmiş; genişletilerek güncellenmiş bu 3. basımında siyasal... 

Yazılı Basında Haber ve Habercilik Etiki
Atilla Girgin
İnkılâp Kitabevi

Dr. Atilla Girgin bu çalışmasında, bugüne kadar bilinen, ancak gözardı edilmesi ... 

Kitle İletişim Kuramları - Kavramlar Okullar Modeller
Burak Özçetin
İletişim Yayınları

Oldukça titiz ve yoğun bir çalışmanın ürünü olan Kitle İletişim Kura... 

Görsel İletişim ve Grafik Tasarım
Tevfik Fikret Uçar
İnkılâp Kitabevi

İşaret ve simgelerle iletişim kurmaya çalışan insanoğlu, seslere karşılık gelen şekiller y... 

İletişim Etiği - Sorunlar ve Sorumluluklar
Ruhdan Uzun
Dipnot Yayınları

İletişim etiği son yılların en çok tartışılan konularından biri. Yeni iletişim teknolojile... 

Halkla İlişkiler (Kavram Strateji ve Uygulamaları)
Aydemir Okay, Ayla Okay
Der Yayınları

Bu kitap yıllarca süren ayrıntılı bir araştırmayı gerektiren çalışmalar sonucu ortaya... 

Kitle İletişim Kuramları
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Sosyal bilimler alanında özgün eser üretmek, hem son derece yoğun bir çabay... 

Yeni Medya Çalışmalarında Araştırma Yöntem ve Teknikleri
Mutlu Binark
Ayrıntı Yayınları

Yeni medya ortamlarından İnternet ve çeşitli Web 2.0 uygulamaları günüm&uu... 

Televizyon Öldüren Eğlence
Neil Postman
Ayrıntı Yayınları

Televizyon bir cazibe merkezi olarak hayatımızı başköşesine oturdu. Yirmi dört saat yay... 

Eşikaltı Büyücüleri
Ahmet Şerif İzgören
Elma Yayınevi

Dehşet, ölüm ve seks üçgeninde reklâm ve propaganda

Hi&cce... 

İletişim Tarihi (Teknoloji - Kültür - Toplum)
David Crowley, Paul Heyer
Siyasal Kitabevi

İletişim tarihi sadece günümüz medya teknolojilerinin tarihinden ibaret değildir. ... 

Eleştirel Medya Okuryazarlığı
Abdurrahman Şahin
Anı Yayıncılık

Geçen yüzyıl içinde ortaya çıkan buluşlar ve yenilikler, 'bilgi ç... 

Reklamcılık
Gıyasettin Tayfur
Nobel Akademik Yayıncılık

Ürünlerin tanıtılması ve tüketicilerin bilgilendirilmesi açısından reklam k... 

Globalleşme Popüler Kültür ve Medya
Erol Mutlu
Ütopya Yayınevi

Erol Mutlu'nun isteği üzerine bir araya getirilen bu derlemede, iletişim, kitle iletişimi, t... 

Kadın Odaklı Habercilik
Sevda Alankuş
IPS İletişim Vakfı

Haberin, diğer bütün "ötekiler" gibi kadınlara ilişkin hak ihlallerini de bizzat &... 

Halkla İlişkiler Nedir
Filiz Balta Peltekoğlu
Beta Yayınları

"Yüzyılımızın mesleği olarak gördüğümüz Public Relations, 21. yüzyı... 

Reklam ve Reklamcılık
Müge Elden
Say Yayınları

Ortak bir amacı gerçekleştirme isteği doğrultusunda fiziksel ve insansal kaynakların bir a... 

Medya Planı Nasıl Hazırlanır
Jack Z. Sissors, Roger B. Baron
MediaCat Kitapları

Medya planlamanın reklamcılığın "yaratıcı olmayan" tarafı olduğu şeklindeki görüş artık... 

Televizyon ve Radyo Yayıncılığı Giriş
Aysel Aziz
Hiperlink Yayınları

Kitapta yer alan başlıca konulardan örnekler;Elektronik Yayıncılığın tarihiYayıncılığı... 

Dil Kültür İletişim ve Medya
Şerife Yıldız
Sinemis Yayınları

Kültür, çok yönlü boyutu ile önemli ve etkin bir kavramı ifade et... 

Siyasal İletişimi Anlamak
Oya Tokgöz
İmge Kitabevi Yayınları

Siyasal İletişimi Anlamak, gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeyde eğitim gö... 

Politikanın İletişimi İletişimin Politikası
Eser Köker
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, değerlerden ve normlardan arındırılmış, bilinebilir ve deneysel bir alan olarak kavrana... 

Medya Okuryazarlığı Elkitabı
Kemal İnal
Ütopya Yayınevi

Medya okuryazarlığı artık yediden yetmişe herkesin gereksinimi olan bir eğitim haline gelmiş duru... 

Sayfa: 1/9 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Reklam Yönetimi
  Kolektif
  Beta Yayınları

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi ve Reklam

  *Stratejik Reklam Kampanya Planlama... 

 • Dikkat Tacirleri
  Tim Wu
  The Kitap

  Geçtiğimiz yüzyılda dikkat tacirliği endüstrisi, envaiçeşit oyalama ve şa... 

 • Reklamın Dili
  Uğur Batı
  Alfa Yayıncılık

  O sözlerin Sihri... Türkçe yazında reklamcılığa ilişkin yazılmış en kapsamlı ve ... 

 • Collective Memory and Media
  Dilan Çiftçi
  Pegem Akademi Yayınları

  “In each epoch memory reconstructs an image of the past that is in accord with the pr...