Siyaset Bilimi - Işık Kitabevi
Logo

 • Değişim Çağında Devlet
  Coşkun Can Aktan
  Çizgi Kitabevi Yayınları

  Devlet nedir? Devlete niçin gerek vardır? Devletin ekonomide üstlenmesi gereken rol v... 

 • Genel Devlet Kuramı
  Karl Doehring
  İnkılâp Kitabevi

  "Bu kitabın ilk baskısının yayınlandığı tarihten itibaren devletler dünyasındaki gelişmeler ... 

 • Faşizmin Doğası
  Roger Griffin
  İletişim Yayınları

  "Bu kitap, gerçekleştiği biçimiyle faşizmin korkunç insani sonuç... 

Siyaset Bilimi

Kitaplar

Siyasal Düşünceler Tarihi
Alaeddin Şenel
Bilim ve Sanat Yayınları

Siyasal düşünceler tarihi ile ilgili kitaplarda toplumun ve devletin ortaya çıkı... 

Kıbrıs Savaş ve Uyum
Vamık D. Volkan
Everest Yayınları

Saygınlığı tüm dünya tarafından kabul edilen ve dünyanın önde gelen psikiyatr... 

Politika Bilimine Giriş
Münci Kapani
Serbest Kitaplar

Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel konularını yeni... 

Siyaset Teorisine Giriş
Andrew Heywood
Küre Yayınları

Siyaset Teorisine Giriş, siyasi düşünceleri ve bunların siyasi uygulamalar ile ol... 

Devlet - Doğası Gelişimi ve Geleceği
Gianfranco Poggi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Modern Devletin Gelişimi adlı eseri daha önce yayınevimiz tarafından basılmış olan Gianfranc... 

Kamu Maliyesi
İsmail Türk
Turhan Kitabevi

Konu Başlıkları:

Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunlar... 

Türk Dış Politikası Cilt 3 (2001 - 2012) (Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar)...
Baskın Oran
İletişim Yayınları

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt,
bugüne değin yazılmış en h... 

Siyaset
Andrew Heywood
Adres Yayınları

Canlı, ilgi çekici tarzı, güvenilir ve kapsamlı içeriğiyle bu son derece başar... 

Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri
Jean Jacques Rousseau
Say Yayınları

Jean-Jacques Rousseau bir özgürlük filozofudur. Bu bağlamda sivil toplumun ç... 

Modern Siyasal İdeolojiler (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)
H. Birsen Örs
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçe... 

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
Jürgen Habermas
İletişim Yayınları

... Kitap, modern siyasetin ve toplum kuramının bu temel kavram ve ilişkilerini, tarihsel ortaya ... 

Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm
Eric Hobsbawn
Agora Kitaplığı

"Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi 'bağımsız teritoryal devlet'in değişim geçird... 

Siyasal Üzerine
Chantal Mouffe
İletişim Yayınları

“Evrensel düzeyde rasyonel bir mutabakatın mümkün olduğuna dair inancın demo... 

Siyaset Bilimi
Ahmet Taner Kışlalı
İmge Kitabevi Yayınları

"Yalnız kendi dilimizde değil, yabancı dillerde de bu alanda bir öğretmeni tam anlamıyla doy... 

Tanık ve Arşiv (Auschwitz'den Artakalanlar )
Giorgio Agamben
Dipnot Yayınları

"Batının siyasal modeli Şehir değil Toplama Kampı'dır. Atina değil Auschwitz'dir." Bugüne de... 

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev'den Emile'e,... 

Demokrasi Modelleri (Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları)
Arend Lijphart
İthaki Yayınları

Muhteşem… Günümüzde demokrasiyi konu alan en iyi araştırma kitabı.

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Alfa Yayıncılık

Toplum Sözleşmesi, bir anlamda toplum içinde yaşadığının bilincinde olan ve bunu sorg... 

Devlet Teorisi (Ciltli)
Oktay Uygun
Oniki Levha Yayıncılık

Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda... 

Siyasal Kavramı
Carl Schmitt
Metis Yayınları

1932 tarihli bir klasik olan Siyasal Kavramı, Alman düşünür ve hukukçu Carl... 

Hegemonya ve Sosyalist Strateji - Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau
İletişim Yayınları

İlk kez 1985'te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyas... 

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
John Holloway
İletişim Yayınları

Kapitalizmin kendini varetme koşulları aynı zamanda kendi mezar kazıcılarını da eğiten bir sü... 

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti
Mithat Sancar
İletişim Yayınları

Çeteler, devletin ‘örtülü’ pratikleri ve insan hakları ihlaller... 

Hükümdar
Niccolo Machiavelli
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar olan Machiavelli'nin, en ünlü yapıtı olan H&uu... 

Tarihten Çıkan Siyaset
Wendy Brown
Metis Yayınları

Tarihten Çıkan Siyaset, bir kriz durumunun ve bu krizi gereğince kavrayıp değerlendirememe... 

İki Farklı Siyaset (Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori)...
Levent Köker
Dipnot Yayınları

Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal olgular ve sür... 

Devlet Doktrinleri
İlhan F. Akın
Beta Yayınları

Devlet Doktrinleri, basit anlatım içeren bir seviyede yazılmış, bu konu hakkında araştırma... 

Siyaset Bilimi (Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler)
Atilla Aytekin, Gökhan Atılgan
Yordam Kitap

Siyaset Bilimi alanında nitelikli, kapsamlı ve güncel Türkçe giriş kitapları kon... 

Ortadoğu'da Devlet ve İktidar
Erdem Demirtaş
Metis Yayınları

Ortadoğu devletleri nasıl oluyor da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi haline g... 

Cemaatler : Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı
Zygmunt Bauman
Say Yayınları

İnsanlar niçin bir cemaatin parçası olmak ister? Zygmunt Bauman bu soruya “hi... 

Sınıf Mücadeleleri
Dennis Dworkin
İletişim Yayınları

Düşünün, sınıf kavramı ne denli çok biçimde kullanılıyor. Bazen sını... 

Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Darrow Schecter
Dipnot Yayınları

Kant, Hegel ve Spinoza'dan Marx'a ulaşan, Batı Marksizmi ve Frankfurt Okulu'nu kat ederek s... 

Siyasi Tarih Cilt II (1914-2014)
Rifat Uçarol
Der Yayınları

Bu çalışma, Osmanlı Arşivi belgeleri dahil, çeşitli kaynaklar... 

On Yedi Çelişki ve Kapitalizmin Sonu
David Harvey
Sel Yayıncılık

Kapitalizm bir krizden ötekine tökezleyerek ilerlemeye devam mı edecek, yoksa yık... 

Türkiyede Devlet Geleneği
Metin Heper
Doğu Batı Yayınları

Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper, Türkiye’... 

Umut İlkesi Cilt 2
Ernst Bloch
İletişim Yayınları

Geçtiğimiz yüzyılın en önemli özgürleşme kuramlarından birini sunan Um... 

Sayfa: 1/6 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Sosyalizm 101
  Kathleen Sears
  Say Yayınları

  Sosyalizmin tarihiyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta!

 • Siyasete Dair Temel Bilgiler
  İbn Rüşd
  Karbon Kitaplar

   İbn Rüşd, bu kitabın çoğu yerinde Platon'un özellikle Devlet'de sunduğu g&... 

 • Demokratik Yönetim Sistemleri
  Rıza Arslan
  Dora Basım Yayın

  Parlamenter, Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Konkordanz Yönetim Sistemleri

  - Demok... 

 • Küresel Siyaset
  Andrew Heywood
  BB101

  Küresel Siyaset, çağdaş uluslararası ilişkiler teorisi ve pratiğine sistematik ve b&u... 

 • Siyasal Kültür ve Yöntem
  Aytunç Altındal
  Destek Yayınları

  Türkiye’de politik çağdaşlaşmayı incelemek çağdaş unsurları olduğu kadar... 

 • 50 Politika Klasiği
  Butler Bowdon
  Pegasus Yayınları

  50 POLİTİKA KLASİĞİ, dünyada gerçek değişikliklere neden olan Abraham Lincoln’d... 

 • Devlet Teorisi (Ciltli)
  Oktay Uygun
  Oniki Levha Yayıncılık

  Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda...