Siyaset Bilimi - Işık Kitabevi
Logo

 • Kamu Maliyesi
  İsmail Türk
  Turhan Kitabevi

  Konu Başlıkları:

  Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunlar... 

 • Toplum Sözleşmesi
  Jean-Jacques Rousseau
  Alfa Yayıncılık

  Toplum Sözleşmesi, bir anlamda toplum içinde yaşadığının bilincinde olan ve bunu sorg... 

 • Faşizm
  Kevin Passmore
  Dost Kitabevi Yayınları

  Yandaşlarınca birleştirici, yapıcı bir seferberlik, muhaliflerince ise hep bir gericilik, ı... 

Siyaset Bilimi

Kitaplar

Siyasal Düşünceler Tarihi
Alaeddin Şenel
Bilim ve Sanat Yayınları

Siyasal düşünceler tarihi ile ilgili kitaplarda toplumun ve devletin ortaya çıkı... 

Kıbrıs Savaş ve Uyum
Vamık D. Volkan
Everest Yayınları

Saygınlığı tüm dünya tarafından kabul edilen ve dünyanın önde gelen psikiyatr... 

Politika Bilimine Giriş
Münci Kapani
BB101

Prof. Münci Kapani bu kitabında çağdaş politika biliminin temel konularını yeni... 

Siyaset Teorisine Giriş
Andrew Heywood
Küre Yayınları

Siyaset Teorisine Giriş, siyasi düşünceleri ve bunların siyasi uygulamalar ile ol... 

Devlet - Doğası Gelişimi ve Geleceği
Gianfranco Poggi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Modern Devletin Gelişimi adlı eseri daha önce yayınevimiz tarafından basılmış olan Gianfranc... 

Kamu Maliyesi
İsmail Türk
Turhan Kitabevi

Konu Başlıkları:

Kamu Harcamalarında Genişlik, Hudut, Verimlilik ve Ekonomik Etki Sorunlar... 

Türk Dış Politikası Cilt 3 (2001 - 2012) (Kurtuluş Savaşından Bugüne, Olgular, Belgeler, Yorumlar)...
Baskın Oran
İletişim Yayınları

Uzman bir akademisyen grubu tarafından hazırlanan bu yapıt,
bugüne değin yazılmış en h... 

Siyaset
Andrew Heywood
Adres Yayınları

Canlı, ilgi çekici tarzı, güvenilir ve kapsamlı içeriğiyle bu son derece başar... 

Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri
Jean Jacques Rousseau
Say Yayınları

Jean-Jacques Rousseau bir özgürlük filozofudur. Bu bağlamda sivil toplumun ç... 

Modern Siyasal İdeolojiler (19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla)
H. Birsen Örs
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Türkiye'de siyaset bilimi alanında kaynak olabilecek telif eserlerin azlığı bir gerçe... 

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü
Jürgen Habermas
İletişim Yayınları

... Kitap, modern siyasetin ve toplum kuramının bu temel kavram ve ilişkilerini, tarihsel ortaya ... 

Küreselleşme Demokrasi ve Terörizm
Eric Hobsbawn
Agora Kitaplığı

"Bugün, 20. yüzyılın egemen birimi 'bağımsız teritoryal devlet'in değişim geçird... 

Sosyal Politika - Kuramlar ve Uygulamalar
Pete Alcock, Margaret May, Karen Rowlingson
Siyasal Kitabevi

  Bu kitap, sosyal politikayı, kuram, kavram, olgu ve karşılaştırmalı çalışma a... 

Siyaset Bilimi
Ahmet Taner Kışlalı
İmge Kitabevi Yayınları

"Yalnız kendi dilimizde değil, yabancı dillerde de bu alanda bir öğretmeni tam anlamıyla doy... 

Tanık ve Arşiv (Auschwitz'den Artakalanlar )
Giorgio Agamben
Dipnot Yayınları

"Batının siyasal modeli Şehir değil Toplama Kampı'dır. Atina değil Auschwitz'dir." Bugüne de... 

Siyasal Üzerine
Chantal Mouffe
İletişim Yayınları

“Evrensel düzeyde rasyonel bir mutabakatın mümkün olduğuna dair inancın demo... 

Demokrasi Modelleri (Otuz Altı Ülkede Yönetim Biçimleri ve Performansları)
Arend Lijphart
İthaki Yayınları

Muhteşem… Günümüzde demokrasiyi konu alan en iyi araştırma kitabı.

Devlet Teorisi (Ciltli)
Oktay Uygun
Oniki Levha Yayıncılık

Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda... 

Devlet Aklı Kıskacında Hukuk Devleti
Mithat Sancar
İletişim Yayınları

Çeteler, devletin ‘örtülü’ pratikleri ve insan hakları ihlaller... 

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Alfa Yayıncılık

Toplum Sözleşmesi, bir anlamda toplum içinde yaşadığının bilincinde olan ve bunu sorg... 

Hegemonya ve Sosyalist Strateji - Radikal Demokratik Bir Politikaya Doğru
Chantal Mouffe, Ernesto Laclau
İletişim Yayınları

İlk kez 1985'te yayımlanan Hegemonya ve Sosyalist Strateji, sosyalist düşün dünyas... 

Toplum Sözleşmesi
Jean-Jacques Rousseau
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778): Bilimler ve Sanatlar Üstüne Söylev'den Emile'e,... 

İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
John Holloway
İletişim Yayınları

Kapitalizmin kendini varetme koşulları aynı zamanda kendi mezar kazıcılarını da eğiten bir sü... 

Hükümdar
Niccolo Machiavelli
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Siyaset kuramcısı, tarihçi, yazar olan Machiavelli'nin, en ünlü yapıtı olan H&uu... 

Tarihten Çıkan Siyaset
Wendy Brown
Metis Yayınları

Tarihten Çıkan Siyaset, bir kriz durumunun ve bu krizi gereğince kavrayıp değerlendirememe... 

Siyasal Kavramı
Carl Schmitt
Metis Yayınları

1932 tarihli bir klasik olan Siyasal Kavramı, Alman düşünür ve hukukçu Carl... 

İki Farklı Siyaset (Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori)...
Levent Köker
Dipnot Yayınları

Siyaset, iktidar kavramından ayrılması mümkün olmayan bir toplumsal olgular ve sür... 

Ortadoğu'da Devlet ve İktidar
Erdem Demirtaş
Metis Yayınları

Ortadoğu devletleri nasıl oluyor da otoriterlikten çıkamıyor, bir demokrasi haline g... 

Siyaset Bilimi (Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler)
Atilla Aytekin, Gökhan Atılgan
Yordam Kitap

Siyaset Bilimi alanında nitelikli, kapsamlı ve güncel Türkçe giriş kitapları kon... 

Cemaatler : Güvenli Olmayan Bir Dünyada Güvenlik Arayışı
Zygmunt Bauman
Say Yayınları

İnsanlar niçin bir cemaatin parçası olmak ister? Zygmunt Bauman bu soruya “hi... 

Sınıf Mücadeleleri
Dennis Dworkin
İletişim Yayınları

Düşünün, sınıf kavramı ne denli çok biçimde kullanılıyor. Bazen sını... 

Siyasalın Kıyısında
Jacques Ranciere
Metis Yayınları

Son dönem sol Fransız düşünürleri arasında öne çıkan isimlerden b... 

Marx'tan Bugüne Solun Tarihi
Darrow Schecter
Dipnot Yayınları

Kant, Hegel ve Spinoza'dan Marx'a ulaşan, Batı Marksizmi ve Frankfurt Okulu'nu kat ederek s... 

Devlet Doktrinleri
İlhan F. Akın
Beta Yayınları

Devlet Doktrinleri, basit anlatım içeren bir seviyede yazılmış, bu konu hakkında araştırma... 

Türkiyede Devlet Geleneği
Metin Heper
Doğu Batı Yayınları

Uluslararası bilim camiasında tanınmış siyaset bilimcilerimizden Metin Heper, Türkiye’... 

Genel Devlet Kuramı
Karl Doehring
İnkılâp Kitabevi

"Bu kitabın ilk baskısının yayınlandığı tarihten itibaren devletler dünyasındaki gelişmeler ... 

Sayfa: 1/6 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Sosyalizm 101
  Kathleen Sears
  Say Yayınları

  Sosyalizmin tarihiyle ilgili merak ettiğiniz her şey bu kitapta!

 • Siyasete Dair Temel Bilgiler
  İbn Rüşd
  Karbon Kitaplar

   İbn Rüşd, bu kitabın çoğu yerinde Platon'un özellikle Devlet'de sunduğu g&... 

 • Demokratik Yönetim Sistemleri
  Rıza Arslan
  Dora Basım Yayın

  Parlamenter, Başkanlık, Yarı-Başkanlık ve Konkordanz Yönetim Sistemleri

  - Demok... 

 • Küresel Siyaset
  Andrew Heywood
  BB101

  Küresel Siyaset, çağdaş uluslararası ilişkiler teorisi ve pratiğine sistematik ve b&u... 

 • Siyasal Kültür ve Yöntem
  Aytunç Altındal
  Destek Yayınları

  Türkiye’de politik çağdaşlaşmayı incelemek çağdaş unsurları olduğu kadar... 

 • 50 Politika Klasiği
  Butler Bowdon
  Pegasus Yayınları

  50 POLİTİKA KLASİĞİ, dünyada gerçek değişikliklere neden olan Abraham Lincoln’d... 

 • Devlet Teorisi (Ciltli)
  Oktay Uygun
  Oniki Levha Yayıncılık

  Devlet, gündelik hayatımızın her yönünü kuşatan bir varlık. Kişinin doğumunda...