Antropoloji - Işık Kitabevi
Logo

 • Söylence Din ve Anaerki
  Johann Jakob Bachofen
  Payel Yayınları

  Bachofen'in aileyi toplumsal bir kurum olarak tarihsel gelişimi içinde bilimsel bir yaklaş... 

 • Kültürel Antropoloji
  Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
  Doğu Batı Yayınları

  Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch... 

 • Dünden Bugüne İnsan
  Metin Özbek
  İmge Kitabevi Yayınları

  Bu kitap, biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, ge&cc... 

 • İnsan Çeşitliliği
  Barış Özener
  Evrensel Basım Yayın

  İnsanları ırklara ayırarak sınıflandırmak çok mu gerekli?
  Irk kavr... 

 • Çin Halkının Zihniyeti
  Ku Houng-Ming
  Doğu Batı Yayınları

  Bir Çin aile yuvası minyatür bir gökyüzüdür diyor, kitabınyazarı ... 

 • Antropolojiye Giriş
  Michael G.Kenny Kirsten Smille
  Dipnot Yayınları

  "Savaşçı, kahraman veya ödlek fark etmez, bir erkeğin korkuları varlığımla ortaya &cc... 

Antropoloji

Kitaplar

Küçük Yerler Büyük Meseleler (Sosyal ve Kültürel Antropoloji)
Thomas Hylland Eriksen
Birleşik Yayınevi

Antropoloji, insanlarla birlikte yapılan felsefedir.
-Tim Ingold-

Pasifik Adaları... 

Sosyal Antropoloji
E. Evans Pritchard
Birey Yayıncılık

İlkel insan konusunda yapılan spekülasyonlarda, aşırılıktan aşırılığa doğru bir gelgitin old... 

Kurmaca Mekan - Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası
Yael Navaro
Koç Üniversitesi Yayınları

Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası, Yael Navaro’nun Kuzey Kı... 

Kültürel Antropoloji Giriş
Mahmut Tezcan
Maya Akademi

Konu Başlıkları

&n... 

Hasta Toplumlar
Robert B. Edgerton
Buzdağı Yayınevi

Doğan Cüceloğlu'nun Ön Sözüyle Hasta Toplumlar Hasta Toplumlar kitabını... 

Kültürel Antropoloji
Bunny Mcbride, Dana Walrath, Herald E. L. Prins, William A. Haviland
Kaknüs Yayınları

Türkiye'de 1950'lerden itibaren yaygınlaşmaya başlayan antropoloji, ülkemizin kendi k&u... 

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler
Ümit Hassan
Doğu Batı Yayınları

Şamanlık inanç sistemi, kökeni ve temel özellikleriyle, tek tek kandaş toplulukl... 

İnsan Nasıl İnsan Oldu
M. İlin, E. Segal
Say Yayınları

Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki hiç güçlük... 

Antropoloji - İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış
Conrad Phillip Kottak
Ütopya Yayınevi

Günümüzde, Türkiye'de, antropolojiye ilgi artmaktadır; dahası, Türkiye'n... 

Irk Tarih ve Kültür
Claude Levi-Strauss
Metis Yayınları

İlk olarak 1952'de yayımlanan "Irk ve Tarih", 1971'de yayımlanan "Irk ve Kültür" ile L&... 

Okültizm Büyücülük ve Kültürel Modalar
Mircea Eliade
Doğu Batı Yayınları

Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilim... 

Homo Juridicus - Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine
Alain Supiot
Dost Kitabevi Yayınları

İnsanların bir arada yaşamasının ancak geniş tabanlı ve kalıcı bir uzlaşmayla mümkün ol... 

İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Alaeddin Şenel
Bilim ve Sanat Yayınları

Yazar bu yapıtında, Leslie A. White'ın "sosyal bilimcinin başını ağrıtan şey, labaratuvarlarının ... 

Kültürel Antropoloji
Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
Doğu Batı Yayınları

Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch... 

Çin İşi Japon İşi (Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler)
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

"'Erkeklik' en çok erkeği ezer."

Tayfun Atay'ın kitabındaki ilk yazısının başl... 

Kadın Antropolojisi
Rayna R. Reiter
Dipnot Yayınları

Rayna R. Reiter'ın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve... 

Antropolojiye Giriş
Michael G.Kenny Kirsten Smille
Dipnot Yayınları

"Savaşçı, kahraman veya ödlek fark etmez, bir erkeğin korkuları varlığımla ortaya &cc... 

Yaban Düşünce
Claude Levi-Strauss
Yapı Kredi Yayınları

Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, a&c... 

Sınırlar, İmajlar ve Kültürler (Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme )...
Hande Birkalan Gedik
Dipnot Yayınları

Bozkurt Güvenç, Akile Gürsoy, Nedret Kuran-Burçoğlu, Belkıs Kümbetoğ... 

Din Hayattan Çıkar Antropolojik Denemeler
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

Ramazan ayı geldiğinde memleketin en çarpıcı motiflerinden birini, iftardan sonra cami minareleri... 

İçimizdeki Maymun - Biz Neden Biziz
Frank De Waal
Metis Yayınları

"Savaştan, şiddetten muaf bir dünyada yaşamak istiyoruz," diyenlere, bunun "insan doğası"na ... 

Hafızanın Sokakları İstanbul'da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik
Amy Mills
Koç Üniversitesi Yayınları

Kuzguncuk'un, tarihsel olarak farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşadığı, nostaljik... 

Etnografik Hikayeler (Türkiye'de Alan Araştırmaları Deneyimleri)
Kolektif
Metis Yayınları

Antropologlar, alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri ark... 

Antropoloji: Kuramlar / Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış)
Balkı Şafak, Sibel Özbudun
Dipnot Yayınları

"Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgis... 

Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri 1
James G. Frazer
Payel Yayınları

... 1890'dan beri, çeşitli oylumlarda durmadan yayımlanan "Altın Dal", insan düşü... 

Antik Avrupa M.Ö. 8000 – M.S. 1000 Cilt 2
Peter I. Bogucki | Pam J. CrabtrPeter I. Bogucki Pam J. Crabtree
Kalkedon Yayıncılık

"Barbar Avrupa" tanımımız M.Ö. 8000 ile M.S. 1000 arasındaki dokuz bin yılı içermekte... 

Çin Halkının Zihniyeti
Ku Houng-Ming
Doğu Batı Yayınları

Bir Çin aile yuvası minyatür bir gökyüzüdür diyor, kitabınyazarı ... 

Yabanıl Toplumda Suç ve Gelenek
Bronislaw Malinowski
İthaki Yayınları

Antropolojiyi "masabaşı"nda yapılan bir iş olmaktan çıkaran Bronislaw Malinowski, bugü... 

Erdemin Kökenleri
Matt Ridley
Yapı Kredi Yayınları

"Şayet Bencil Gen başlıklı kitabımın insanlara ayrılmış ikinci bir cildi olsaydı, sanırım aşağı y... 

Kızıl Kraliçe (Cinsellik ve İnsan Doğasının Evrimi)
Matt Ridley
Yapı Kredi Yayınları

Hayvanlar ve bitkiler asalakların neden olduğu enfeksiyonu savuşturmak için cinsel evrim g... 

Dünden Bugüne İnsan
Metin Özbek
İmge Kitabevi Yayınları

Bu kitap, biyokültürel bir varlık olarak insanın canlılar dünyasındaki yeri, ge&cc... 

Sosyal ve Kültürel Antropoloji
John Monaghan
Dost Kitabevi Yayınları

Endonezya ve Meksika'da yaptıkları araştırmalardan derledikleri verileri canlı bir biçimde... 

Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Marshall Sahlins
Dipnot Yayınları

Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri ol... 

Pompei Toprağa Gömülen Kent
Robert Etienne
Yapı Kredi Yayınları

Genel Kültür Dizisi'nin en yeni kitabı Pompei'de Robert Étienne, 24 Ağusto... 

Hınç
Max Scheler
Alfa Yayıncılık

Max Scheler yaşadığı dönemde Avrupa'nın en etkili düşünürlerinden biri sayılı... 

Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
Marc Auge
Dipnot Yayınları

"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama ç... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Mefisto ile Erdişi
  Mircea Eliade
  Doğu Batı Yayınları

  Bütünüyle öteki” olanla karşılaşma, ister idrak edilsin ister edilmesin... 

 • Babil Simyası ve Kozmolojisi
  Mircea Eliade
  Doğu Batı Yayınları

  Zihniyetler tarihine başlangıç niteliğinde olan bu çalışmada Eliade’nin odak ... 

 • Mağaradaki Zihin
  James David Lewis-Williams
  Yapı Kredi Yayınları

  Antropolog ve kaya sanatı tarihçisi David Lewis-Williams Mağaradaki Zihin isimli ça... 

 • Şiddetin Arkeolojisi
  Pierre Clastres
  Nora Kitap

  Primitif ya da ilkel, vahşi, yabani, barbar… Bir zamanlar devletsiz toplulukları ya da far... 

 • Biz Dünyalı Değiliz
  İshak Üçkan
  Cinius Yayınları

  Yaşadığımız hayat boyunca birçok sosyolojik ve felsefi sorularla boğuşuruz ve bunlara &cce... 

 • Bir Pratik Teorisi için Taslak
  Pierre Bourdieu
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Pierre Bourdieu’nün ilk dönem çalışmaları arasında yer alan Bir Pratik Teo...