Antropoloji - Işık Kitabevi
Logo

 • İlkel İnsanda Ruh Anlayışı
  Lucien Levy-Bruhl
  Doğu Batı Yayınları

  Birçok araştırmacı, antropolog ve etnologun beş kıtada birbirlerinden on binlerce kilometr... 

 • Antropolojiye Giriş
  Michael G.Kenny Kirsten Smille
  Dipnot Yayınları

  "Savaşçı, kahraman veya ödlek fark etmez, bir erkeğin korkuları varlığımla ortaya &cc... 

 • Yaban Düşünce
  Claude Levi-Strauss
  Yapı Kredi Yayınları

  Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, a&c... 

 • Kadın Antropolojisi
  Rayna R. Reiter
  Dipnot Yayınları

  Rayna R. Reiter'ın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve... 

 • Analar
  Robert Briffault
  Payel Yayınları

  Robert Briffault'nun, "Analar" adlı yapıtı 1927 yılında yayımlandığında, çok geniş kapsaml... 

 • Çiçeklerin Kültürü
  Jack Goody
  Ayrıntı Yayınları

  Jack Goody, 20. yüzyılın önde gelen antropolog ve tarihçilerinden biridir. Annal... 

Antropoloji

Kitaplar

Küçük Yerler Büyük Meseleler (Sosyal ve Kültürel Antropoloji)
Thomas Hylland Eriksen
Birleşik Yayınevi

Antropoloji, insanlarla birlikte yapılan felsefedir.
-Tim Ingold-

Pasifik Adaları... 

Sosyal Antropoloji
E. Evans Pritchard
Birey Yayıncılık

İlkel insan konusunda yapılan spekülasyonlarda, aşırılıktan aşırılığa doğru bir gelgitin old... 

Kurmaca Mekan - Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası
Yael Navaro
Koç Üniversitesi Yayınları

Kurmaca Mekân: Kuzey Kıbrıs’ın Duygu Coğrafyası, Yael Navaro’nun Kuzey Kı... 

Hasta Toplumlar
Robert B. Edgerton
Buzdağı Yayınevi

Doğan Cüceloğlu'nun Ön Sözüyle Hasta Toplumlar Hasta Toplumlar kitabını... 

Kültürel Antropoloji
Bunny Mcbride, Dana Walrath, Herald E. L. Prins, William A. Haviland
Kaknüs Yayınları

Türkiye'de 1950'lerden itibaren yaygınlaşmaya başlayan antropoloji, ülkemizin kendi k&u... 

Eski Türk Toplumu Üzerine İncelemeler
Ümit Hassan
Doğu Batı Yayınları

Şamanlık inanç sistemi, kökeni ve temel özellikleriyle, tek tek kandaş toplulukl... 

İnsan Nasıl İnsan Oldu
M. İlin, E. Segal
Say Yayınları

Bu dünyada bir dev var. Bu devin öyle kolları var ki hiç güçlük... 

Antropoloji - İnsan Çeşitliliğine Bir Bakış
Conrad Phillip Kottak
Ütopya Yayınevi

Günümüzde, Türkiye'de, antropolojiye ilgi artmaktadır; dahası, Türkiye'n... 

Okültizm Büyücülük ve Kültürel Modalar
Mircea Eliade
Doğu Batı Yayınları

Bildiğimiz dünya, düşünülenden hep daha geniştir… Bazen katı bir bilim... 

Irk Tarih ve Kültür
Claude Levi-Strauss
Metis Yayınları

İlk olarak 1952'de yayımlanan "Irk ve Tarih", 1971'de yayımlanan "Irk ve Kültür" ile L&... 

Kültürel Antropoloji
Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
Doğu Batı Yayınları

Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch... 

Homo Juridicus - Hukukun Antropolojik İşlevi Üzerine
Alain Supiot
Dost Kitabevi Yayınları

İnsanların bir arada yaşamasının ancak geniş tabanlı ve kalıcı bir uzlaşmayla mümkün ol... 

Antropolojiye Giriş
Michael G.Kenny Kirsten Smille
Dipnot Yayınları

"Savaşçı, kahraman veya ödlek fark etmez, bir erkeğin korkuları varlığımla ortaya &cc... 

Sınırlar, İmajlar ve Kültürler (Antropolojik Açıdan Avrupa ve Avrupalılığı Yeniden Düşünme )...
Hande Birkalan Gedik
Dipnot Yayınları

Bozkurt Güvenç, Akile Gürsoy, Nedret Kuran-Burçoğlu, Belkıs Kümbetoğ... 

Yaban Düşünce
Claude Levi-Strauss
Yapı Kredi Yayınları

Toplum bilimlerini belki de temelinden sarsan, a&c... 

Kadın Antropolojisi
Rayna R. Reiter
Dipnot Yayınları

Rayna R. Reiter'ın derlediği bu çalışma köklerini kadın hareketinden almakta ve... 

Çin İşi Japon İşi (Cinsiyet ve Cinsellik Üzerine Antropolojik Değiniler)
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

"'Erkeklik' en çok erkeği ezer."

Tayfun Atay'ın kitabındaki ilk yazısının başl... 

İlkel Topluluktan Uygar Topluma
Alaeddin Şenel
Bilim ve Sanat Yayınları

Yazar bu yapıtında, Leslie A. White'ın "sosyal bilimcinin başını ağrıtan şey, labaratuvarlarının ... 

Hafızanın Sokakları İstanbul'da Peyzaj, Hoşgörü ve Ulusal Kimlik
Amy Mills
Koç Üniversitesi Yayınları

Kuzguncuk'un, tarihsel olarak farklı dinlere mensup insanların birlikte yaşadığı, nostaljik... 

Din Hayattan Çıkar Antropolojik Denemeler
Tayfun Atay
İletişim Yayınları

Ramazan ayı geldiğinde memleketin en çarpıcı motiflerinden birini, iftardan sonra cami minareleri... 

Etnografik Hikayeler (Türkiye'de Alan Araştırmaları Deneyimleri)
Kolektif
Metis Yayınları

Antropologlar, alan çalışması sırasında yaşadıkları çeşitli kişisel deneyimleri ark... 

Altın Dal Dinin ve Folklorun Kökleri 1
James G. Frazer
Payel Yayınları

... 1890'dan beri, çeşitli oylumlarda durmadan yayımlanan "Altın Dal", insan düşü... 

Antropoloji: Kuramlar / Kuramcılar (Antropoloji Kuramlarına Bakış)
Balkı Şafak, Sibel Özbudun
Dipnot Yayınları

"Bu kitabı, ülkede giderek yaygınlaştığına sevinçle tanık olduğumuz antropoloji ilgis... 

Demirciler ve Simyacılar
Mircea Eliade
Doğu Batı Yayınları

Eliade bu kitabında madencilik, demircilik ve metal işçiliği gibi mesleklere özgü... 

Hınç
Max Scheler
Alfa Yayıncılık

Max Scheler yaşadığı dönemde Avrupa'nın en etkili düşünürlerinden biri sayılı... 

Çin Halkının Zihniyeti
Ku Houng-Ming
Doğu Batı Yayınları

Bir Çin aile yuvası minyatür bir gökyüzüdür diyor, kitabınyazarı ... 

Akrabalık Nedir Ne Değildir?
Marshall Sahlins
Dipnot Yayınları

Akrabalık kültürdür, biyoloji değil. Alanının en yetkin isimlerinden biri ol... 

İnsanlık Tanrı ve Ölümsüzlük - İnsan Gelişimi Üzerine Düşünceler
James George Frazer
Kanon Kitap

Antropoloji biliminin "kurucu babaları"ndan kabul edilen James George Frazer, medeniyetimizin ve ... 

Kızıl Kraliçe (Cinsellik ve İnsan Doğasının Evrimi)
Matt Ridley
Yapı Kredi Yayınları

Hayvanlar ve bitkiler asalakların neden olduğu enfeksiyonu savuşturmak için cinsel evrim g... 

İlkel Toplumlarda Mistik Deneyim ve Simgeler
Lucien Levy-Bruhl
Doğu Batı Yayınları

İlkellerdeki simgeler ve mistik deneyimi onların zihin­sel yapılarından yola çıkarak ... 

İnsan Olmak
John Gribbin, Mary Gribbin
Alfa Yayıncılık

Pompei Toprağa Gömülen Kent
Robert Etienne
Yapı Kredi Yayınları

Genel Kültür Dizisi'nin en yeni kitabı Pompei'de Robert Étienne, 24 Ağusto... 

Çağdaş Dünyaların Antropolojisi
Marc Auge
Dipnot Yayınları

"Günümüzün çelişkisine göre, her anlam yokluğu bir anlama ç... 

Antik Avrupa M.Ö. 8000 – M.S. 1000 Cilt 2
Peter I. Bogucki | Pam J. CrabtrPeter I. Bogucki Pam J. Crabtree
Kalkedon Yayıncılık

"Barbar Avrupa" tanımımız M.Ö. 8000 ile M.S. 1000 arasındaki dokuz bin yılı içermekte... 

İnsan Çeşitliliği
Barış Özener
Evrensel Basım Yayın

İnsanları ırklara ayırarak sınıflandırmak çok mu gerekli?
Irk kavr... 

Erdemin Kökenleri
Matt Ridley
Yapı Kredi Yayınları

"Şayet Bencil Gen başlıklı kitabımın insanlara ayrılmış ikinci bir cildi olsaydı, sanırım aşağı y... 

Sayfa: 1/3 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Mağaradaki Zihin
  James David Lewis-Williams
  Yapı Kredi Yayınları

  Antropolog ve kaya sanatı tarihçisi David Lewis-Williams Mağaradaki Zihin isimli ça... 

 • Şiddetin Arkeolojisi
  Pierre Clastres
  Nora Kitap

  Primitif ya da ilkel, vahşi, yabani, barbar… Bir zamanlar devletsiz toplulukları ya da far... 

 • Biz Dünyalı Değiliz
  İshak Üçkan
  Cinius Yayınları

  Yaşadığımız hayat boyunca birçok sosyolojik ve felsefi sorularla boğuşuruz ve bunlara &cce... 

 • Bir Pratik Teorisi için Taslak
  Pierre Bourdieu
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Pierre Bourdieu’nün ilk dönem çalışmaları arasında yer alan Bir Pratik Teo... 

 • Kültürel Antropoloji
  Robert H. Lavenda, Emily A. Schultz
  Doğu Batı Yayınları

  Kültürel antropolojinin önemli isimlerinden olan Robert H. Lavenda ve Emily A. Sch...