Hukuk - Işık Kitabevi
Logo

 • Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku 2021
  Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Rıfat Murat Önok
  Seçkin Yayıncılık

  Kitabının amacı, gerek uygulamacılara gerekse öğrencilere, anlatılan konulara dair hem teori... 

 • Yönetim Hukuku
  A.Şeref Gözübüyük
  Turhan Kitabevi

  Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü tarafından ilk basısı 1969 yılında yap... 

 • Kent Hukuku
  Ruşen Keleş, Ayşegül Mengi
  İmge Kitabevi Yayınları

  Kent Hukuku'ndan söz edildiğinde, genellikle, imar uygulamaları ya da çevre konusunda... 

 • Ceza Muhakemesi Hukuku 2019
  Nevzat Toroslu, Metin Feyzioğlu
  Savaş Yayınevi

  İçindekiler:

  Giriş
  Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları
  Ceza Muhake... 

 • Avukatın Hapis Hakkı
  Enes Bakkaloğlu
  Oniki Levha Yayıncılık

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 39/2 ile 166/1. maddelerinde düzenlenmekte olan avukatın ha... 

Hukuk

Kitaplar

Anayasa Hukukunun Genel Esasları (Ders Kitabı)
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Anayasa Hukukunun Genel Esasları: Ders Kitabı isimli bu kitap, lisans öğrencilerine yön... 

Uluslararası Hukuk
Hüseyin Pazarcı
Turhan Kitabevi

"Uluslararası Hukuk", önceki kitabımızdan farklı olarak, son yıllarda özellikle Anglo S... 

T. C. Anayasası
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar
Türk Ceza Kanunu
TCK'nın Yürürlük ve Uygulama Şekli Hak... 

Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku 2021
Bahri Öztürk, Mustafa Ruhan Erdem
Seçkin Yayıncılık

 

"Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku" adlı ... 

Roma Hukuku Dersleri
Bülent Tahiroğlu, Belgin Erdoğmuş
Der Yayınları

Kökenleri tarihte olan hukuk, sadece bir kanun koyucunun iradesiyle özdeşleşen soyut bi... 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler 2021
Ahmet M. Kılıçoğlu
Turhan Kitabevi

A.Ü. Hocalarından Prof. Dr. Ahmet KILIÇOĞLU'nun kaleme aldığı ve şimdiye kadar 16. ba... 

Türk Özel Hukuku Cilt 3 Aile Hukuku 2022
Mustafa Dural, Tufan Öğüz, Alper Gümüş
Filiz Kitabevi

 
Türk Anayasa Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

Türk Anayasa Hukuku Dersleri başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olara... 

Roma Hukuku
Özcan Karadeniz Çelebican
Turhan Kitabevi

Kitap, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine Roma Hukuku’nu Medeni Hukuk&rs... 

Türk Özel Hukuku Cilt 2 Kişiler Hukuku 2021
Mustafa Dural, Tufan Öğüz
Filiz Kitabevi

2009 yılında yapılan bu kitabın dokuzuncu basısı kısa sürede tükendi. Bu bası, mevzuatt... 

İdare Hukuku Dersleri
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

ARKA KAPAK TANITIM YAZISI


“İdare Hukuku Dersleri” başlıklı bu kitap, lis... 

Türk Ticaret Kanunu 2022

Seçkin Yayıncılık

Avukatlar, şirket yöneticileri, ticaretle ilgilenenler, tüketiciler, mali müşavirl... 

Türk Ceza Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

 

Türk Ceza Kanunu ile gerekli mevzuatın... 

Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler)
M. Kemal Oğuzman, Özer Seliçi, Saibe Oktay Özdemir
Filiz Kitabevi

Kitabımızın bu basısında da her basıda olduğu gibi mevzuat güncelleştirilmesi yapılmış, &o... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2021
Hakan Pekcanıtez, Muhammet Özekes, Oğuz Atalay
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukuku kitabı, ayrı bir başvuru kitabı ile ders kitabı olarak iki şekilde basılmaktad... 

Türk Medeni Kanunu 2021
Celal Ülgen
Beta Yayınları

Kavramlar • TMK'nın Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun
&bul... 

İcra ve İflas Kanunu 2021
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Medeni Hukuk
Kemal Oğuzman, Nami Barlas
Oniki Levha Yayıncılık

 

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. bası... 

Hukuka Giriş
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu 2019

Seçkin Yayıncılık

Son değişikliklerin işlendiği Kanun Metni size en güncel ve en doğru mevzuatı sunacaktır.

Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar 2021
Hakan Pekcanıtez, Mine Akkan, Muhammet Özekes
Oniki Levha Yayıncılık

Medeni Usul Hukukunun vazgeçilmez olan yönü, pratik çalışmalarla öğr... 

Ceza Muhakemesi Kanunu 2020
Celal Ülgen
Beta Yayınları

 
Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler) 2019
Cevdet Yavuz
Beta Yayınları

İdare Hukukuna Giriş 2019
Kemal Gözler
Ekin Basım Yayın

İçindekiler:

İdare ve idare hukuku
İdari teşkilat
İdari işlemler
İda... 

Türk Özel Hukuku Cilt 4 Miras Hukuku
Mustafa Dural, Turgut Öz
Filiz Kitabevi

Elinizdeki bu basıda Miras Hukukunda üçüncü basıdan sonraki değişiklikler i... 

Roma Borçlar Hukuku
Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Roma Hukuku; Fransız edebiyatı, İtalyan mimarisi veya Alman müziği gibi, Avrupa kült&uu... 

Eşya Hukuku
Şeref Ertaş
Barış Yayınları Fakülteler Kitabevi

 

Bu kitabın hazırlanış amacı, her şeyden önce, hukuk öğr... 

Türk Özel Hukuku Cilt 1 Temel Kavramlar 2017
Mustafa Dural, Suat Sarı
Filiz Kitabevi

Üçüncü basısı 2017yılı ülkemiz için kısa sayılacak bir sür... 

Roma Hukuku Pratik Çalışmaları Meseleleri
Belgin Erdoğmuş, Bülent Tahiroğlu
Der Yayınları

Bu kitap, Roma Hukuk alanında yapılacak ilmi ve öğretici çalışmalara yardımcı olmak a... 

Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı 2016
Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Prof. Dr. Oğuz AtalayProf. Dr. Muhammet Özekes
Yetkin Yayınları

Bu kitap, öğrencinin derste kullanacağı temel bilgi kaynağı ihtiyacını karşılamaya yöne... 

Türk Medeni Kanunu 2021
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Türk Medeni Kanunu, TMK Yürürlüğü, Uygulama Şekli gibi birçok ilg... 

Hukuk Başlangıcı - Hukukun Temel Kavram ve Kurumları
Necip Bilge
Turhan Kitabevi

Tarihi boyunca özgür ve bağımsız yaşamış olan Türk Devleti'nin varlığı tehlikeye g... 

Eşya Hukuku 2021
Lale Sirmen
Yetkin Yayınları

Bu kitabın ana kaynağı, 2002 yılından beri çoğaltılarak öğrencinin yararlanmasına sunulan Eşya Hu... 

İş Hukuku 2021
Sarper Süzek
Beta Yayınları

Bu baskıda da iş mevzuatındaki en son düzenlemelere ve yüksek mahkemenin yeni kararları... 

Kişiler Hukuku Cilt 1 (2018)
Derya Karaman, Turgut Akıntürk, Jale G. Akipek
Beta Yayınları

"Türk Medeni Hukuku, Başlangıç Hükümleri - Kişiler Hukuku" isimli bu kitap,... 

Medeni Kanun - Borçlar Kanunu 2022
Remzi Özmen
Seçkin Yayıncılık

Toplumun büyük bir kesimini etkileyen ve yenilenen Medeni Kanun – Borçlar ... 

Sayfa: 1/31 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • İş Hukukuna Giriş
  Polat Tunçer
  Ekin Basım Yayın

  İş Hukukuna Giriş Kitap Açıklaması

  Bazı yükseköğretim programlarında iş h... 

 • Hukuk Felsefesi
  Mark Tebbit
  Vulgus Yayınları

  Mark Tebbit’in bu eseri, hukuk felsefesiyle ilgilenenler için ... 

 • Avukatın Hapis Hakkı
  Enes Bakkaloğlu
  Oniki Levha Yayıncılık

  1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 39/2 ile 166/1. maddelerinde düzenlenmekte olan avukatın ha...