Dilbilim - Işık Kitabevi
Logo

 • Dilbilime Giriş
  Osman Toklu
  Akçağ Yayınları

  Bu kitapta dil gibi çok yönlü ve karmaşık varlığı inceleme görevini üs... 

 • Dil Bilimi
  Nesrin Bayraktar
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Henüz genç bilim dallarında biri olmasına karşın, son yıllarda hızla yeni kitapların ... 

 • Türk Dili Kılavuzu
  Ata Çatıkkaş
  Alfa Yayıncılık

  Kitabımızı, mevcut dil bilgisi kitaplarından bazılarıyla karşılaştırıp, birleştirici yönleri... 

 • Türk Lehçeleri
  Fahriye İpekçioğlu
  İleri Yayınları

  Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğretmen Okulları, daha sonra üniversiteler... 

 • Çevirinin ABC'si
  Şehnaz Tahir Gürçağlar
  Say Yayınları

  Çeviri olgusu bugüne dek binlerce kitabın ve akademik çalışmanın konusu ... 

 • Dil Kiri El Kiri
  Sevgi Özel
  Bilgi Yayınevi

  "Birkaç yıl öncesine değin, Türkçenin kirlendiğini düşünerek ko... 

Dilbilim

Kitaplar

Türkçeyi Türkçe Konuşmak
Akın Önen
İnkılâp Kitabevi

Luther,
'Kim konuşabiliyorsa insandır,
Çünk... 

Türk Dilbilgisi
Muharrem Ergin
Boğaziçi Yayınları

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde okutulan Türk dil bilgisi der... 

Osmanlı Türkçesine Giriş 1
Faruk K. Timurtaş
Alfa Yayıncılık

Yazı ve imla
Harflerin bitişmeleri
Yazı çeşitleri
El yazısı örnekleri... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım
Şerif Aktaş, Osman Gündüz
Akçağ Yayınları

Bu kitap, üzerinde durduğu konularda, yönlendirici ve düşündürüc&uu... 

Türkçede Söz Dizimi
Leyla Karahan
Akçağ Yayınları

Kitapta, Türkçenin söz dizimi kuralları, çeşitli edebî metinlerden ... 

Sözüm Türkçe Üstüne
Mustafa Argunşah
Kesit Yayınları

Yirmi birinci yüzyılın henüz başlarındayız. Bu yüzyılın ortalarında veya sonlarınd... 

Kültür ve Dil
Mehmet Kaplan
Dergah Yayınları

Türk dili ve kültürü üzerinde söz söyleyenler, ayrı kanaat ve ... 

Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim
Doğan Aksan
Türk Dil Kurumu Yayınları

Dilbilimin günümüzde büyük bir önem kazandığı, birçok bilim ... 

Yazılı ve Sözlü Anlatım (Kompozisyon Bilgileri)
Mahmut Babacan
Akademik Kitaplar

Yazılı ve Sözlü Anlatım derslerinin asıl amacı, bir insanın, bir konu hakkında düş... 

Türkçenin Grameri
Tahsin Banguoğlu
Türk Dil Kurumu Yayınları

Yazar, 1940 yılında okullarda okutulan gramer derslerine yardımcı olması amacıyla Ana Hatlarıyla ... 

Söz ve Diksiyon Sanatı
Nüzhet Şenbay
Yapı Kredi Yayınları

"Öyle güzel konuşanlar vardır ki, bildikleri konu üzerinde düşüncelerini... 

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi
Ahmet Bican Ercilasun
Akçağ Yayınları

Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi, çok geniş bir alana yayıl... 

İki Dirhem Bir Çekirdek
İskender Pala
Kapı Yayınları

Anlatımı güzelleştirmek, savunulan fikir ve düşünceyi daha etkili kılmak üzer... 

Türkçenin Bağımsızlık Savaşımı
Doğan Aksan
Bilgi Yayınevi

Türkçeleştirme, acaba yazın dilimizde ne ölçüde gelişme sağlamıştır?... 

Dil Tarih Ve İnsan
Günay Karaağaç
Kesit Yayınları

Dil, insan varlığımızın başlangıç noktasını oluşturmaktadır. Tarih ise, "şimdi" ve "burada... 

Dilbilime Giriş (Dilbilim Tarihi – Yapısal Dilbilim – Sözcelem Kuramları)
Zeynel Kıran, Ayşe Eziler Kıran
Seçkin Yayıncılık

Gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 4. Baskısını yapan kitap, yazarların “Dilbil... 

Osmanlıca Dersleri
Muharrem Ergin
Boğaziçi Yayınları

Bu kitap İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okutulan Osmanlıca derslerini i&c... 

Kıbrıs Konuşuyor - Kıbrıs Ağzı üzerine İncelemeler
Rıdvan Öztürk
Kesit Yayınları

Kıbrıs'ta beş yüz yıldan beri Türkçe konuşulmaktadır. Bu Türkçe, bir... 

Türkçe Konuşmanın Püf Noktaları
Rüştü Erata
Alfa Yayıncılık

"Edebiyat, Eğitim ve iletişim fakültelerinde öğretim üyelerinin bu kitabı öğr... 

Türkçenin Ses Dizgesi
İclal Ergenç, İpek Pınar Bekar
Seçkin Yayıncılık

Bu kitap, konuşma seslerinin bir araya getirilmesi sonucu, sözcük üretiminin ilk a... 

Dil Bilimi
Nesrin Bayraktar
Nobel Akademik Yayıncılık

Henüz genç bilim dallarında biri olmasına karşın, son yıllarda hızla yeni kitapların ... 

Göstergebilimsel Serüven
Roland Barthes
Yapı Kredi Yayınları

Bu kitap, dünyadaki her çeşit anlamlı bütünü, insanı kuşatan yoğun ve ... 

Kitapta Kurutulmuş Çiçekler Ya da Sözlü Kültür Üzerine Düşünmek
Eser Köker
Dipnot Yayınları

"Robert Browning ise 'Pippa Geçiyor' şiirinde 'iki sayfa arasında/solgun sarı çi&cc... 

Göstergebilimin ABC'si
Mehmet Rifat
Say Yayınları

nsanı kuşatan anlamlar evreninde iletişim amacıyla kullanılan doğal dillerin yanı sıra davranışla... 

Bye Bye Türkçe
Oktay Sinanoğlu
Bilim Gönül Yayınevi

ABD Bilim ve Sanat Akademisi nin ilk ve tek Türk üyesi: iki kere Nobel adayı... K... 

Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği
Gökhan Yavuz Demir
İthaki Yayınları

"Dilin Belirsizliği'ni dört kez okudum. Her okuyuşumda, bir hukukçu olarak, ned... 

Genel Dilbilim Yazıları
Ferdinand de Saussure
İthaki Yayınları

20. yüzyılın başlarında Cenevre Üniversitesi'nde verdiği derslerin yüzyılın ... 

Türkçe Sorunları Kılavuzu
Necmiye Alpay
Metis Yayınları

Bu kılavuz Türkçe konuşup yazanların karşılaştığı sorunları ele alıyor: Yazım ve s&ou... 

Metaforlar Hayat, Anlam ve Dil
George Lakoff, Mark Johnson
İthaki Yayınları

Şimdiden bir klasik olan Metaforlar/Hayat, Anlam ve Dil metafor anlayışımız ile onun dil ve... 

Göstergebilim
Pierre Guiraud
İmge Kitabevi Yayınları

"İmge" düşüncesi, "bildiri" düşüncesi, derin güdülerini öğrene... 

Kelime Bilgisi El Kitabı
Kerim Demirci
Anı Yayıncılık

El kitabı formatındaki bu ders kitabında Türkiye Türkçesindeki kelime türle... 

Dil ve Zihin
Noam Chomsky
BilgeSu Yayıncılık

Dil ve Zihin'in bu 3. Baskısı, eski baskıdaki altı bölüme ek olarak bir bölüm... 

Türk Lehçeleri Grameri
Ahmet Bican Ercilasun
Akçağ Yayınları

Dünyada Ve Türkiye'de Alanında İlk Ve En Kapsamlı Çalışma

Türk L... 

XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 - Tarihçe ve Eleştirel Düşünceler
Mehmet Rifat
Yapı Kredi Yayınları

XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları" iki ciltten oluşuyor: 1. Tarihç... 

Fuzuli Divanı Şerhi
Ali Nihat Tarlan
Akçağ Yayınları

16. yüzyılda yaşayan Fuzuli, Türk Edebiyatının en büyük şairlerinde biridir. ... 

Türkçenin Sırları
Nihad Sami Banarlı
Kubbealtı Neşriyatı Yayıncılık

Türkçe Günden Güne Muammalaşıyor

Ben bu bahse nereden geldim bil... 

Sayfa: 1/4 | Sonraki »


 

Yeni Gelenler

 • Önce Dil
  Sami Selçuk
  İmge Kitabevi Yayınları

  Konfüçyüs’e sordular: “Bir ülkeyi yönetmeye çağrıls... 

 • Türkçenin Ses Dizgesi
  İclal Ergenç, İpek Pınar Bekar
  Seçkin Yayıncılık

  Bu kitap, konuşma seslerinin bir araya getirilmesi sonucu, sözcük üretiminin ilk a... 

 • Sözcüklerin Dünyası
  Abram de Swaan
  Dost Kitabevi Yayınları

  Dilin siyaset sosyolojisi denilince ilk akla gelen uzmanlardan Abram de Swaan. Yıllara yayılan ze... 

 • Göstergebilime Giriş
  Fatma Erkman Akerson
  Bilge Kültür Sanat

  Yüzyılımızın anahtar kavramları, bir bakıma, değişim ve ilişkidir. Özellikle doğa bilim...