Yaratıcılık Rehberi Gelişimsel ve Eğitimsel Alanlarda Yaratıcılık - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Eğitim » Yaratıcılık Rehberi Gelişimsel ve Eğitimsel Alanlarda Yaratıcılık

Yaratıcılık Rehberi Gelişimsel ve Eğitimsel Alanlarda Yaratıcılık


 

40.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Elif Çelebi Öncü / Hedefcs Yayınları
Genre: Eğitim

YARATICILIK REHBERİ:
GELİŞİMSEL VE EĞİTİMSEL ALANLARDA YARATICILIK


Hızla gelişen ve değişen dünyada artık yepyeni stratejilerin ve düşünüş biçimlerinin işe koşulması gerekliliği ön plana çıkmaktadır. Artık hızlı düşünceler üreten, bilinenlerden yola çıkarak kombinasyonlar ve ilişkiler türetip yepyeni fikirler sunabilen, olaylara farklı açılardan bakabilen, zorluklardan yılmayan, risk almaktan çekinmeyen, teknolojiyi etkin biçimde kullanabilen bir nesil için gerekenleri sağlamanın önemi daha da güçlenmektedir. Bu neslin başarılı bir toplum oluşturmasında farklılık ya da aykırılığı barındıran “yaratıcılık” becerisine sahip olması bir zorunluluk halini almaya başladı.

Bu kitabın amacı, çocukların gelişimlerinde yaratıcılık becerisinin ele alınışına ilişkin bir bilgi kaynağı sunmaktır. Bu amaçtan yola çıkarak hazırladığımız kitabımız onbir bölümden oluşmaktadır. Tüm bölümler Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında çalışmalar yapan öğrenciler,
öğretmenler ve eğitimde yaratıcılıkla ilgili çalışmalar gerçekleştiren kişilere yol gösterici olarak düzenlenmiştir. İçeriğin oluşumunda ilk olarak Sağlık Bilimleri Fakültelerinin Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümlerinin müfredatı göz önüne alınmıştır.

Yaratıcılığı kavramsal ve kuramsal olarak ele alıp süreç, eğitim programları, yaratıcı kişilerin
özellikleri, yaratıcılığın değerlendirmesi ve yaratıcılığı destekleyen sanat alanlarına ilişkin sanat ve dramanın yaratıcılıktaki rolü gibi bölümlerle yaratıcılığı inceleyeceğimiz kitabımızda
farklı üniversitelerden yaratıcılık alanında çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin
emeği bulunmaktadır. Bu emeği harcayarak kısa sürede kitabımızın oluşmasında katkı sunan tüm yazarlarımız başta olmak üzere, dizgi ve basım aşamasında çalışanlar ve Hedef Yayıncılık ailesine teşekkürü borç bilirim.

Prof. Dr. Elif ÇELEBİ ÖNCÜ

 
2. Hamur, karton, 288 pages, 2018
ISBN: 9786059877817