Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Siyaset » Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri


 

17.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Ruşen Keleş / Nobel Akademik Yayıncılık
Genre: Siyaset

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti`nde Yerel Yönetimlerin Sorunları ve Çözüm Önerileri Nobel Yayınevi

Yerel yönetimlerin her ülkenin kendi yönetim geleneğinden, siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısından etkilendiği bir gerçektir. İşte bu nedenle yerel yönetim sistemleri ülkere göre değişebilmektedir ve yerel yönetimlere ilişkin sorunlar da büyük ölçüden ülkelerin kendi özgül koşullarından kaynaklanmaktadır.

KKTC'de yerel yönetimlerin sorunlarını, yerel yönetim ve merkezi yönetim temsilcileri tarafından dile getirildiği biçimiyle, yerel yönetim mevzuatı, örgütsel yapı, görev ve yetki alanı, merkezi yönetimle ilişkiler, mali yapı, personel politikası başlıkları altında toplamak mümkündür.

KKTC'de yerel yönetimlere ilişkin sorunları ve bu sorunlara getirilen çözüm önerilerini bilimsel bir yaklaşımla ele alan ve değerlendiren bu çalışma, Yerel Yönetim Reformunun hangi sorunlardan yola çıkılarak, nasıl yapılması gerektiğini de açıkca ortaya koymaktadır. Yerel yön etimleri ilgilendiren konularda, sorunun asıl sahibi olan yerel yönetim temsilcilerinin de dahil edildiği bilimsel ilkelere dayanan bir reform sürecinin çok daha kalıcı ve sorunları çözme niteliğine sahip olacağına şüphe yoktur.

 
2. Hamur, karton, 94 pages, 2018
ISBN: 9786053207689