Li Rojhilate Dile Min - Kalbimin Doğusunda - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Şiir » Li Rojhilate Dile Min - Kalbimin Doğusunda

Li Rojhilate Dile Min - Kalbimin Doğusunda


 

24.50 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Murathan Mungan / Metis Yayınları
Genre: Şiir

...
Çiyayen belav dibin
Me dihelin behilm li halamana me
me perişan
Ewe baye bişkoken me yen vekiri
dajot atlasen şahi
Kina wi bemertal
Aklima wi Pirsultan
Di qirinen kaknusan de şeven me besitar ku dihişt
Nivhiva robar ku dipeça bi dilokeke
U li siyen ku egir li benda xwe dimine
Heviyeke zifri ye edi Kurdistan.
Baye şin dike egir, rimiya we ji renge spirto
U mirata ji celaliyane raviyan-i ahbar
tivinga nobetek belavbuyi
...

 
1. Hamur, karton, 192 pages, 1, 1996
ISBN: 975-342-131-1