Lenin'in Devlet ve Devrim Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım Marx ve Engels'te Barışçı Devrim ve Demokratik Cumhuriyet - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Siyaset » Lenin'in Devlet ve Devrim Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım Marx ve Engels'te Barışçı Devrim ve Demokratik Cumhuriyet

Lenin'in Devlet ve Devrim Eserine Eleştirel Bir Yaklaşım Marx ve Engels'te Barışçı Devrim ve Demokratik Cumhuriyet


 

18.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Tetsuzo Fuwa / Canut Yayınları
Genre: Siyaset

Devlet ve Devrim, Marksist devlet ve devrim teorisini yeniden değerlendirmek ve Karl Kautsky ve diğerlerinin bu teoriye kattıkları oportünist sapmaları temizlemek için yazılmıştı. Bununla birlikte, Lenin, yalnızca oportünist teorik sapmaları "Kautsky'nin yanlış önermelerini" reddetmedi. Aynı zamanda, Marx ve Engels'in katkılarını da ?bunlar içinde önemli bir teorik miras olması gereken, onların "parlamentoda çoğunluğu kazanarak devrim" yolunu araştıran çabalarını ve parlamenter sistemi içeren demokratik cumhuriyetin olumlu anlamı üzerine geliştirdikleri teorik önermelerini de? reddetti. Lenin, Marx ve Engels'in bu sorun üzerine yazdığı 6 önemli belgenin 4'ünü bilmiyor ve okumamıştı. Yazar Fuwa şöyle yazıyor : bu araştırmamda Lenin'in Devlet ve Devrim adlı eserinde öne sürdüğü görüşlerin bilimsel bir incelemesi açısından, sorunu yalnızca Lenin'in dönemi ile günümüzün şartları arasındaki farklar açısından incelemenin yeterli olmadığını düşündüm. Kanımca Lenin'in teorik çıkarımlarının doğru olup olmadığına ilişkin daha temel ve derinlemesine bir inceleme yapmak gerekmekteydi. Lenin, Marx ve Engels'in araştırmalarını ve eserlerini doğru biçimde özümseyerek ve onu yeni dönemin yeni sorunlarına uygulayıp geliştirerek, çok önemli başarılar sağladı. Elbette, yanılgılar ve güçlüklerle de karşılaştı ve gerçekten ciddi hatalar da yaptı. Ancak ve ancak Lenin'i böyle bir tarihsel çerçeve içinde inceleme yoluyla, bu hataların teorik nedenlerini ve arka planını anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu incelemede, Lenin'i ve onun eserlerini değerlendirirken bu yaklaşımı uygulamaya gayret ettim.

 
2. Hamur, karton, 144 pages, 2015
ISBN: 9786059914147