Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Siyaset » Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası

Aklın Sol Yarısı : Yeni Eleştirel Düşünceler Atlası


 

45.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Razmig Keucheyan / İletişim Yayınları
Genre: Siyaset

[…] yeni eleştirel düşüncelerin hazırlandığı günümüz dünyasında
durum nedir? Doğu Bloku’nun yıkılması barışçıl ve müreffeh bir “yeni
dünya düzeni” havası yarattıysa da umutların –umudu olanlar için–
yıkılması uzun sürmedi. Kitlesel işsizlik ve genel bir prekarizasyon,
küresel savaş, Kuzey/Güney eşitsizliğinin büyümesi ve kapıda
bekleyen ekolojik kriz, içinde bulunduğumuz dönemi belirleyen
özelliklerden birkaçıdır.
1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılışından sonra ortaya çıkan yeni eleştirel
teorileri inceleyen bu kitap geniş bir perspektifle, Marksizm, post-
Marksizm, post-yapısalcılık, post-kolonyal teori, queer teori gibi
oldukça kapsamlı bir tartışma zeminini ele alıyor. Judith Butler’dan
Alain Badiou’ya, Fredric Jameson’dan Antonio Negri, Gayatri Spivak,
Axel Honneth, Perry Anderson ve Zizek’e dek birçok düşünürün
birbirleriyle ilişkili, kimi zaman birbirlerini tamamlayan teorilerini
inceliyor, karşılaştırıyor. 1990 sonrasında dünyada yaşanan sosyal
ve politik gelişmeleri de bu bağlama dahil ediyor. Aynı zamanda, bir
teoriyi “yeni” olarak adlandırabilmenin kriterlerini sorguluyor. Eleştirel
düşüncelerin merkezinin 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra Doğu
ve Batı Avrupa’dan Amerika Birleşik Devletleri’ne kaymasının, bu
eleştirilerin doğasında yol açtığı büyük değişikliklerin altını çiziyor; yeni
dünya düzeninin analizini yapıyor.

 
2. Hamur, karton, 368 pages, 2016
ISBN: 9789750518980