Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu) - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Din-Mitoloji » İslamiyet » Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu)

Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu)


 

25.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Yaşar Nuri Öztürk / Yeni Boyut Yayınları
Genre: İslamiyet

Kur'an'da 74 kez geçen firavun sözcüğü hem özel isim hem de cins ismi olarak alınmalıdır. Özel isim olarak anıldığında, Hz. Musa'nın tebliğine zulüm ve dehşetle karşı çıkan azgın despot bir diktatörü ifade eder. Cins ismi olarak anıldığında ise bütün firavun ruhlu despot-ların ortak adı olur. 

Firavun, geleneğe karşı çıkan uyarıcılara zulmeden tâ-ğutların sembol ismidir.

'Firavun' adlı bu kitap, hem bir anahtar kitaptır hem de bir tamamlayıcı kitaptır. Bu kitaptan layıkıyla yararlan-mak için 'Lanetlenen Soy' ve 'Kötülük Toplumu' kitap-larımı da el altında bulundurmakta yarar vardır.

Faili veya azmettiricisi olduğu lanetlik suçlarla bir kötülük toplumuna dönüşen ve özellikle son on yıldır bu lanetlik suçlarının cezasını ödeme sürecine giren Türk halkının, Kur'an laboratuvarından süzüp reçeteleştirerek önüne koyduğumuz bu kılavuz kitaplardan gereğince yarar-lanmasını umuyor, Ra'd suresi 11. ayete uygun olarak kesilen ceza faturasının artık ödenmiş sayılmasını te-menni ediyorum.

 
228 pages, 2015
ISBN: 9789756779811