Hafız Divanı - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Edebiyat » Halk Edebiyatı » Hafız Divanı

Hafız Divanı


 

34.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Hafız-ı Şirazi / Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
Genre: Halk Edebiyatı

Hafız-ı Şirazî: XIV. yüzyılda İran'da yaşamıştır.
Yaşamı hakkında günümüze ulaşan bilgilerin kesinliği de tartışmalıdır. Hafız, İran şiirine çığır açacak ölçüde önemli yenilikler getirmiştir. Şiirlerinde hayatı, dünya nimetlerini ve gündelik olaylardan kaynaklanan duyguları konu olarak işlemiştir. Meyhane, şarap, saki, dilber, gül gibi sözcükleri birer mazmun olmaktan çok gerçek anlamlarıyla kullanmıştır. Gazel dilinin kurucusu olan Hafız-ı Şirazî, sadece beyit bütünlüğü gözetilen şiirde konu bütünlüğünü gözeten ilk şairlerdendir. Şiirleri sanat çevrelerinde beğenildiği kadar halk tarafından da benimsenmiş, dîvânı halk arasında gönül ilişkileri ve talih konusunda başvurulan bir falname olarak kullanılmıştır.

 
476 pages, 2011
ISBN: 9786053602330