Kriz Devlet İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Siyaset » Siyaset Bilimi » Kriz Devlet İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları

Kriz Devlet İktisat ve Sosyal Güvenlik Politikaları


 

58.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Tülay Arın / İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları
Genre: Siyaset Bilimi , Series:Siyaset Bilimi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları olarak, yıllardır “özgür ve eleştirel” bir anlayışla sürdürmekte olduğumuz akademik yayıncılığa ve Türkiye’de bir türlü değerini anlayamadığımız üniversite yayıncılığının zengin mirasına karşı bir borcumuzu daha yerine getiriyoruz. Artık aramızda olmayan ama düşünceleri ve yazdıklarıyla her zaman anacağımız Prof. Dr. Tülay Arın’ın seçilmiş yazılarını bir araya getirmek, mütevazı da olsa akademik dünyamıza yapmış olduğumuz katkının bir göstergesi.

Kuşkusuz, bu derlemede yer alan makaleler Arın’ın ilgilendiği, çalıştığı, eleştirdiği ve katkıda bulunduğu konu ve sorunların tümünü kapsamıyor. Bununla birlikte, yazıların toplandığı “Kapitalizm ve Krizleri”, “Sosyal Güvenlik ve Sosyal Politikalar”, “İktisat Strateji ve Politikaları”, “Özelleştirme”, “Kadın ve Ekonomi” başlıklı kısımlarda yazarın ana ilgi alanları içinde ele aldığı konuları büyük ölçüde bulmak mümkün.

Bu derleme içinde yer alan tüm yazılarda, Arın’ın egemen iktisat anlayışının dışında durduğunu, iktisat kuramları ve politikalarını, konjoktürel ana akım ve ideolojiler ile çözümlemelerini Marksist bir bakış açısıyla eleştirdiğini görüyoruz. Yazıların kaleme alındığı dönem ile bugünü karşılaştırırsak, gerek yapısal sorunlardaki değişimler gerekse konjoktürel sorunlarla bunların çözümlemeleri arasında değişim ve farklılıklar olduğu bir gerçek. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bir bilim insanı olarak Arın’ın sorunları ele aldığı, tartıştığı kuramsal çerçeve ve kavramları açıklamada kullandığı yöntem, hayatta olsaydı bugün de değişik olmazdı. Bu nedenle bu derlemedeki yazıları, bugün yaşanmakta olan sorun ve tartışmaların, yakın tarihte yaşananların açıklayıcı arka planı olarak da okuyabiliriz.Bilim insanı uzun gölge yayan bir kişidir. Tülay Arın, bu kitaptaki makaleleri ile, ekonominin çeşitli alanlarında, özellikle de metalaştırılan emek, sosyal koruma ve feminizm konularında çalışma yapacaklara ışık tutacak, yol gösterecektir. Mutlaka okunması gereken çok değerli makalelerin toplandığı bu kitap, iktisatla ilgili herkesin edinmesi gereken temel kaynak niteliğindedir.

Prof. Dr. İzzettin Önder, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Bazı insanlar vardır ki diğerleri için birer sembol ve referans niteliğindedirler. Aynı şey Tülay için de söz konusuydu ve onlardan pek çok yararlandığını biliyorum. Genç ve kadın bazı akademisyenler için Tülay bu nitelikleri taşıyordu. Burada belirtilen çalışmalarının uzantılarının, onu örnek alanlarca sürdürüleceğini biliyor ve umuyorum, çünkü ancak böylece onun yokluğunun öcünü alabileceklerdir.

Prof. Dr. Nihat Falay, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

Tülay Arın’ın yazılarının genç akademisyenler üzerinde bıraktığı etkiler; üretkenliği, çeşitliliği ve derinliğiyle yol gösterici, çıta yükseltici, hayranlık uyandırıcı olsa gerek. Arın, sosyal politikadan kadın sorununa bir dizi konunun henüz adı konmamışken pesine düşen bir entelektüeldi. Bu makaleleri okuduğunuzda, zihninize aydınlık gönlünüze ferahlık sunan bir dostun boşluğunu az da olsa doldurabilecek daha kıymetli bir teselli olabilir mi?

Dr. Sermin Sarıca, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi

 
2. Hamur, karton, 582 pages, 2013
ISBN: 9786053992660