Türk Musikisi Rehberi - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Müzik » Türk Musikisi Rehberi

Türk Musikisi Rehberi


 

45.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Gülçin Yahya Kaçar / Maya Akademi
Genre: Müzik

Türk mûsikîsi, melodik özellikleriyle, repertuarıyla ve çalgılarıyla bin yılı geçkin görkemli bir tarihi geçmişin, zarif ve güçlü bir sanat anlayışını temsil eden, Osmanlı İmparatorluğunun gücüyle doğru orantılı gelişme gösteren, bir mûsikî olmuştur. Nağmelerindeki ve icrasındaki farklılık, bu mûsikîyi özel kılmıştır. Doğulu ve Batılı araştırmacıların her zaman ilgisini çekmiştir. Tampere sistemden farklı olarak içinde pek çok ayrıntıyı ve özelliği barındıran bu mûsikînin iki temel unsuru bulunmaktadır. Makamsal yapısı ve ritmik özellikleri (usûlleri). Kâinâtın içinde bulunan ritmlerin ve sadâların bir tezâhürü olarak oluşmuş bir felsefî düşüncenin ürünü olan bu mûsikî, icracılar için vakûrlu, dinleyenler için efsûnlu, öğrenmek isteyenler için de gîzemli olmaya devam etmektedir.
Bu kitap Türk mûsikîsi hakkında bilinmesi gereken temel konuları içermektedir. Türklerin kısa tarihçesi ve mûsikîsi, Türk mûsikîsinde eğitim ve öğretim kurumları, çeşitli ses sistemleri, akort sistemi, usûller, makamlar, türler, formlar, çalgılar, nazariyatçı, besteci ve icracılar, çeşitli dönemlere ve makamlara ait örnek eser repertuarı bu konular arasındadır.

 
2. Hamur, karton, 417 pages, 1, 2009
ISBN: 978-605