Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Siyaset » Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik

Marx'ın Değeri Çağdaş Kapitalizm İçin Ekonomi Politik


 

34.00 TL


Stock Statement

Mevcut değil
Not in stock, you may request the book and you will be notified when it is arrived.


 
Alfredo Saad- Filho / Yordam Kitap
Genre: Siyaset

"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx'ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital'i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi?


Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo'cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir şeyler katabildiler mi?


Yoksa, Marksizmin asıl kaynaklarını ve yöntemini, Kapital'in temel kavram ve yaklaşımlarını öne çıkararak; çağdaş kapitalizmin görüngülerini, emeğin, değerin ve paranın bugünkü hallerini açıklamak mümkün mü?


Filho'nun kitabı, bu tür sorulara yanıt arıyor. Marksizme ekonomi politik alanında gelen tüm kayda değer eleştirileri karşılıyor. Çağdaş kapitalizmi anlamaya dönük yeni ufuklar açıyor. Yazar, Kapital'in temel kavramlarını çağdaş kapitalizme yansıtırken, "Marx'ın Değeri"ni de ortaya koyuyor.


Günümüz kapitalizmini anlamak, Marksizmin açıklama gücünü yeniden kavramak için...

 
3. Hamur, karton, 232 pages, 2006
ISBN: 9944-5688-9-9