Zaman ve Anlatı: Bir - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Felsefe-Düşünce » Zaman ve Anlatı: Bir - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis

Zaman ve Anlatı: Bir - Zaman Olayörgüsü Üçlü Mimesis


 

14.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Paul Ricoeur / Yapı Kredi Yayınları
Genre: Felsefe-Düşünce , Series:Cogito

Fransız felsefecisi ve yorumbilimcisi Paul Ricoeur'ün (1913-2005) anlatı yorumbilimi alanındaki başyapıtı olarak nitelendirebileceğimiz Zaman ve Anlatı Türkçe'de dört cilt olarak yayımlanacak.

Zaman-Olayörgüsü-Üçlü Mimesis altbaşlığını taşıyan birinci cilt üç altbölümden oluşuyor. P. Riccoeur, Augustinus'ta zaman kavramını ("Zaman Deneyiminin Aporileri: Augustinus'un İtiraflar'ının XI. Kitabı"), Aristoteles'te olayörgüsü kavramını ("Olayörgüleştirme: Aristoteles'in Poetika'sının Bir Okunuşu") inceledikten sonra şu temel savını ortaya atıyor ("Zaman ve Anlatı: Üçlü Mimesis"): Pratiğin alanından kaynaklanan amaçların, nedenlerin, rastlantıların bütün ve eksiksiz bir eylemin zamansal birliği içinde biraraya getirilmesi (yani olayörgüleştirilmesi) demek olan her anlatı üç mimesis bağıntısı içindedir: Eylemde bulunulan ve yaşanılan zamanla olan bağıntı; olayörgüsünün zamanıyla olan bağıntı; okuma zamanıyla olan bağıntı.

P. Riccoeur yapıtının birinci cildinde zaman ile anlatı arasındaki büyük çatışmanın yorumlanmasında birçok bilimsel etkinlik alanını, özellikle de kendi geliştirdiği yorumbilimsel bakış açısını, zaman fenomenolojisini, anlatı kuramlarını, alımlama estetiğini, okuma edimini, göstergebilimi, tarihyazımını devreye sokuyor.

Zamanın insana özgü zamana dönüşebilmesinin ancak anlatısal bir biçimde eklemlenmesiyle olanaklı olduğunu gösteren bu yapıt, zamansallık kavramını izlenebilirlik kavramıyla birlikte değerlendiriyor.

İnsanı çevreleyen anlatılar dünyasını daha iyi anlayabilmek için
onu daha iyi açıklayabilmek, dolayısıyla daha iyi yorumlayabilmek gerekiyor: P. Riccoeur'ün Zaman ve Anlatı'daki yaklaşımı da bize bu olanağı sağlıyor.

 
2. Hamur, karton, 164 pages, 1, 2007
ISBN: 975-08-1233-0