İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği (Gerekçeli) 2017 - Işık Kitabevi
Logo
Genres » Hukuk » İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği (Gerekçeli) 2017

İcra ve İflas Kanunu ile Nizamnamesi ve Yönetmeliği (Gerekçeli) 2017


 

35.00 TL


Stock Statement

Mevcut
In stock, usually ships in 3 days.


 
Baki Kuru, Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan / Yetkin Yayınları
Genre: Hukuk

Kitabın bu baskısında 1.7.2012 tarihinde yürürlüğe giren, 6103 sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 41 inci maddesi ile, İİK'nun 17 maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun'a 3 madde eklenmiştir.

5.7.2012 tarih ve 6352 sayılı Kanun'un 1-37 nci maddeleri ile İcra ve İflas Kanunu'na 8/a maddesi eklenmiş; Kanun'un 32 maddesinde değişiklik yapılmış ve Kanun'un değişik maddelerine 8 fıkra eklenmiştir. Kanun'un 38 inci maddesi ile Geçici Madde 9, 10 ve 11 düzenlenmiştir. Ayrıca Kanun'un 105 inci maddesi ile İİK'nun 12 nci ve 116 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Kanun'un 106 ncı maddesinde yürürlük tarihi ile ilgili hükümler konulmuştur. Kitapta, 6352 sayılı Kanunla değiştirilen (veya eklenen) bu maddelerin altındaki dipnotlarda, o maddenin hangi tarihten itibaren uygulanacağı ayrı ayrı belirtilmiştir.

Bu baskıda, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m.447,2 hükmü gereğince, İcra ve İflas Kanunu'nda (İİK'nda) ve İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde aynı tarihte yürürlükten kalkan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na (HUMK'na) yapılan atıflar HMK olarak değiştirilmiştir.

 
1. Hamur, karton, 552 pages, 2017
ISBN: 9786050501278