Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim - Işık Kitabevi
Logo

 • Selahaddin Eyyübi
  Yılmaz Gürbüz
  İleri Yayınları

  12. yüzyıl Ortadoğu'su… Bizans, Avrupa, Fatımiler, Selçuklular… Birbiri... 

 • Bıyıklar Konuşuyor
  Hasan Hüseyin Korkmazgil
  Bilgi Yayınevi

  Bıyıklar Konuşuyor", Hasan Hüseyin'in ilk baskısı 1971'de yayımlanan mizah öyküler... 

Türler » Akademik » Eğitim » Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim

Kültürel Değerlere Duyarlı Eğitim


 

35.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Funda Nayır / Anı Yayıncılık
Tür: Eğitim

Günümüzde çokkültürlü yapıların daha belirgin hale gelmesi eğitimin de çokkültürlü bir yapıya
sahip olmasını gerekli kılmıştır. Eğitimde çokkültürlülük denince ilk akla gelen göçmen öğrenciler
olsa da her öğrencinin birbirinden bağımsız bir kültüre sahip olduğunu düşünürsek aslında
eğitimde her zaman çokkültürlü bir yapı olduğunu söylemek mümkündür. Şöyleki; aynı
mahallede büyüyen çocuklar bile ailelerinden aldıkları kültürel kodlarla birbirinden farklılık
göstermektedir. Bu noktada çokkültürlü yapı makro düzeyde farklı ülkeden gelen öğrencileri ifade
ederken mikro düzeyde aslında tüm öğrencilerin birbirinden farklı olduğu görüşüne dayanan bir
anlayışı ifade eder. Kültürel farkındalık bireyin kendisine; "Ben kimim?", "Sahip olduğum düşünce
yapısının oluşmasında geçmişim nasıl bir role sahip?", "Farklı bir yerde doğup büyüseydim, yine
aynı düşüncelere sahip olur muydum?" sorgulamasıyla başlamaktadır. Eğitimde kültürel
değerlerin farkına varmak, kültürel değerlere duyarlı olmak ve eğitim sistemi içinde kültürel
değerlerin nasıl kullanılacağını bilmek önem taşımaktadır. Kültürel değerlere duyarlı eğitim, yeni
bilginin kazanımının kültür aracılığı ile şekillendiğinin farkında olarak, akademik ve sosyal olarak
öğrencileri geliştirmek için kültürel farklılıkları zenginlik olarak gören bir yaklaşımdır. Okula gelen
her öğrenci, bireysel olarak farklı bir kültüre sahiptir ve bu farklılıkların eğitim ortamına yansıması
kültürel değerlere duyarlı eğitim ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.
Bu ihtiyaçtan ortaya çıkan bu kitapta, öncelikle kültürel çeşitlilik, göç ve sosyal adalet kavramları
ve bu kavramların eğitime etkisi incelenmiştir. Daha sonra kültürel değerlere duyarlı eğitimin
felsefesi ve yasal dayanakları ele alınmış ve buradan hareketle kültürel değerlere duyarlı okul
yöneticisi, öğretmen ve sınıf yönetiminin nasıl olması gerektiği tartışılmıştır. Son olarak tüm
anlatılanların özeti niteliğinde kültürel değerlere duyarlı eğitim ve bu eğitime ilişkin uygulama
ders örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca her bölümde bölüm yazarlarının konuyla ilgili olarak
yaşadığı ya da tanık olduğu örnek olaylar yer almaktadır.

 
1. Hamur, karton, 296 sayfa, 2020
ISBN: 9786051704135 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Kısa Almanya Tarihi
  James Hawes
  Say Yayınları

  Coğrafya kaderdir. Almanya’nın kaderinin şekillenmesinde en etkili ol... 

 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik
  Robert L. Gibson, Marianne H. Mitchell
  Nobel Akademik Yayıncılık

  Psikolojik Danışma ve Rehberlik kitabı 1981-2008 yılları arasında yedi baskı yapmıştır. Bu kitap,...