İmam-ı Azamın Beş Eseri - Işık Kitabevi
Logo

 • İbni Haldun
  Ahmet Arslan
  İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

  Arnold Toynbee'nin "herhangi bir zamanda, herhangi bir ülkede, herhangi bir zihin tarafından yara... 

 • Umut İlkesi Cilt 2
  Ernst Bloch
  İletişim Yayınları

  Geçtiğimiz yüzyılın en önemli özgürleşme kuramlarından birini sunan Um... 

Türler » Din-Mitoloji » İslamiyet » İmam-ı Azamın Beş Eseri

İmam-ı Azamın Beş Eseri


 

27.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Mustafa Öz / Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı
Tür: İslamiyet

  Ebu Hanit'e İslam fıkhında kendisine kadar devam eden rey ekolü'nün asrındaki en mühim simasıdır bizzat kendisinin ifadesine göre bir mesele hakkında Hz. Peygamber'den gelenleri mutlaka kabul eder Sahabeden gelenleri seçer birini diğerine tercih eder fakat hepsini terketmezdi. Bundan başka tabiilerin içtihadına gelince kendisini onlara uyma durumunda görmezdi. Onların ictihad ettiği gibi kendisinin de ictihad edeceğini ifade ederdi. Onun içtihadında sırasıyla uyduğu esaslar kitap sünnet sahabe sözleri kıyas istihsan icma ve örftür. Ebu Hanife Ehli Sünnet in itikadi görüşlerinin ortaya çıkmasında büyük rolü olan bir alimdir. İtikadi konularda bilhassa soru cevap tarzında zamanımıza kadar intikal eden eserleri Maturidi Kelam ekolü'nün temellerini teşkil etmiştir. Bu eserler ehli sünnet inancının temellerini özlü ve mantıklı bir şekilde önümüze sermektedir. Kitaplarında görüleceği üzere birçok fırkaların mutaassıp görüş ve kanaatlerine karşı İslamın müsamahasını savunmuştur.

 
2. Hamur, karton, 160 sayfa, 2016
ISBN: 9789755481784 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Beyin Gücünü Geliştirme
  Metin Kan
  Mavi Çatı

  Her insanda doğuştan gelen muazzam bir zihinsel potansiyel var... Ama konunun uzmanlarına gö... 

 • Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu
  Fuat Torun
  Psikonet Yayınları

  Boşanma avukatları, aile mahkemesi hakimleri, sosyal çalışmacılar, adli tıp uzmanları, ped...