İdari İşlemin İcrailik Özelliği - Işık Kitabevi
Logo

 • Senaryo Kuramı
  Semir Aslanyürek
  Pan Yayıncılık

  1986 yılının sonlarına doğru SSCB Devlet Sinema Enstitüsü (VGİK) Oyunculu Film Yön... 

 • Estetik Doktrinler
  Suut Kemal Yetkin
  Palme Yayıncılık

  İnsanı öteki canlılardan ayıran özelliklerden birisi de insanın tarihinin olmasıd... 

Türler » Hukuk » İdari İşlemin İcrailik Özelliği

İdari İşlemin İcrailik Özelliği


 

40.00 TL


Stok Durumu

Mevcut değil
Bu kitap stoklarımızda bulunmamaktadır, istekte bulunarak getirilmesini ve haberdar edilmenizi sağlayabilirsiniz.


 
Dilşat Yılmaz / Astana Yayınları
Tür: Hukuk

"İcrailik" kavramını geniş bir bakış açısıyla değerlendirme amacına yönelen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, icrailiğin anlamı ve sonucu, çeşitli idari işlem kategorilerinin icrailik bağlamında anlamı, icrailik konusunda yaşanan kavram kargaşası, idarenin icrai olmayan işlemleri ve icrailik özelliğinin idari yargı uygulama şekli inceleme konusu yapılmıştır. İkinci bölümde ise, idari işlemin icrailik vasfının gerek idarece, gerek yargı kararlarıyla, gerekse kendiliğinden sona ermesi, yargı kararlarına da geniş biçimde yer verilerek aktarılmaya çalışılmıştır.

Bu bölümde ayrıca, idari işlemin "icrailiği" ile karıştırılma ihtimalini taşıyan ve zaman zaman aynı kavramlar gibi kullanıldığına da şahit olunan "re'sen icra" kurumunun anlamı, icrailik ile ilişkili olduğu noktalar ve farkları detaylı biçimde ele alınmıştır. Her iki bölümdeki değerlendirmeler yapılırken, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukukunun konuya ilişkin alanlarına ve güncel gelişmelere de ana hatları ile değinilmek suretiyle kapsam olarak bütünlük sağlanmaya çalışılmıştır.

Çalışmanın her iki bölümünde de, mukayeseli hukuk ve yargı kararlarına da yer verilerek inceleme konusunun geniş bir perspektiften sunulmasına gayret edilmiştir.

 
3. Hamur, karton, 191 sayfa, 1, 2014
ISBN: 9786055010096 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Leonardo Da Vinci
  Walter Isaacson
  Domingo Yayınevi

  Gayrimeşru, eşcinsel, vejetaryen, solak ve dinle arası limoni:

  Leonardo da Vinci 15 ve...