Medeni Usul Hukuku - Işık Kitabevi
Logo
Türler » Hukuk » Medeni Usul Hukuku

Medeni Usul Hukuku


 

99.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan / Yetkin Yayınları
Tür: Hukuk

"Bu kitap, Prof. Dr. Baki Kuru tarafından hazırlanıp en son baskısı 1983 yılında yayımlanan, 1986 yılından itibaren de Prof. Dr. Ramazan Arslan ve Prof. Dr. Ejder Yılmaz tarafından her yıl güncellenerek yayımlanmaya devam edilen "Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı"nın yeni bir baskısıdır.


Adından da anlaşılacağı gibi, Kitap, Hukuk Fakültesi III. Sınıf öğrencileri için hazırlanmış bir "Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı"dır. Medenî usul hukukumuzun en önemli (ana) kaynağı olan Kanun değişmiştir. 1927 tarihli 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz (HUMK), bazı hükümleri dışında, 01 Ekim 2011 tarihinde yürürlükten kalkmış ve onun yerine 2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunumuz (HMK) yürürlüğe girmiştir. Bu sebeple Kitabımız, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu göz önüne alınarak, tamamen yeniden kaleme alınmıştır.


6100 sayılı HMK'nun geçici 3 üncü maddesine göre, istinaf (bölge adliye) mahkemelerinin göreve başlama tarihe kadar 1086 sayılı HUMK'nun temyize ilişkin hükümleri ile aynı tarihten önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar, HUMK'nun (5236 s.K.'la yapılan değişiklikten önceki) 427-454 üncü maddeleri hükümlerinin uygulanmasına devam olunacaktır. Bu sebeple Kitabımızın kanun yollarına ilişkin bölümü de, buna göre, yeni HMK'nun ve eski HUMK'nun hükümlerini içerir şekilde yazılmıştır.


Hukuk Fakültesi öğrencilerine Medenî Usul Hukukunun esaslarını öğretmek amacıyla hazırlanmış olan bu ders kitabında, kural olarak, bilimsel ve yargısal içtihatlara yollama yapılmamış, bu konuda değerlendirme ve eleştirilerde bulunulmamıştır. Yalnız, öğrencinin kolay anlayabilmesi için, kitaptaki örneklerin büyük bir kısmı Yargıtay kararlarından (gerçek hayattan) alınmıştır. Bundan başka, Yargıtay içtihatları ile kendi görüşlerimiz arasında farklılık bulunan konularda, önce Yargıtay'ın görüşü belirtilmiş, ondan sonra bu görüşün eleştirisi yapılarak kişisel görüşlerimiz açıklanmıştır.


Kitapta, kural olarak, yalnız kanun, tüzük ve yönetmelik hükümleri ile Yargıtay içtihadı birleştirme kararlarına yollama yapılmıştır. Belli bir konu hakkında kitabın hangi sayfasında (veya sayfalarında) açıklama yapıldığını çabuk bir şekilde arayıp bulabilmek için, kitabın sonuna ayrıntılı bir "Kavramlara Göre Arama Cetveli" eklenmiştir. Ayrıca, iyi öğretme/öğrenme açısından, kitap içinde de sıkça, yukarıya veya aşağıya yollama yapılarak, konular arasındaki bağlantının iyi kavranması amaçlanmıştır."şlerimiz arasında farklılık bulunan konularda,


Kita

 
1. Hamur, karton, 816 sayfa, 5. baskı, 2019
ISBN: 9786050504651 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Beş Yıldızlı Ev
  Pelin Güneş
  Tudem Kültür

  Öykü yaşamdır. Bazen şaşırtır, bazen düşündürür, en çok da g... 

 • Konakta Neler Oluyor
  Pelin Güneş
  Elma Çocuk

  Kültürel Miras Serisi, ikinci kitabı Konakta Neler Oluyor ile yola devam ediyor. Pelin ... 

 • Momonun Sarayı
  Pelin Güneş
  Elma Çocuk

  Sevilen yazar Pelin Güneş, Kültürel Miras Serisi'nin ilk kitabında kuşdilini &cced... 

 • Fincan Teyzenin Kurabiyeleri
  Pelin Güneş
  Tudem Kültür

  Haydi durma, sen de maceraya katıl!

  Mizahi unsurlar katarak renklendirdiği öyk&...