Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap - Işık Kitabevi
Logo

 • Adak
  Deniz Erbulak
  İthaki Yayınları

  (Kilidi Açtık, Suyu Uyandırdık...)

  Nehir Efser, uzaklara s... 

 • Büyümek İstedim
  Ali Balkız
  Literatür Yayınları

  Adnan Binyazar, Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Bahri Karaduman ve Işık Baykurt'tan oluşan &Cce... 

Türler » Hukuk » Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap

Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap


 

65.00 TL


Stok Durumu

Mevcut
Stokta mevcut, ortalama 3 günde kargoya verilir.


 
Hüseyin Pazarcı / Turhan Kitabevi
Tür: Hukuk

Uluslararası kişilik kavramı; devletler; uluslararası hukukta devletin kurucu öğeleri, ülke, başka bir otoriteye bağımlı olmayan siyasal yönetim, uluslararası hukukta devletin yetkisi; devletin ülkesel yetkisi,devletin ülke-dışı yetkileri; devletin kişisel yetkisi, devletin ulusal yetkisi ve öteki devletlerle paylaştığı yetkileri sorunu, devlet türleri ve uluslararası hukuktaki etkileri Devletler dışındaki birimler; devlet niteliği kazanamamış insan toplulukları, uluslararası örgütler; genel veriler, yapısı, organları, somut uluslararası örgüt örneklei; Birleşmiş Milletler, Avrupa Topluluğu, özel hukuk kişileri; gerçek kişileri; bireylerin uluslararası suçlar nedeniyle cezai sorumlulukları; deniz haydutluğu, köle ticareti, savaş suçluları, soykırım, uçaklara saldırı ve kaçırma, terörizm (tedhişçilik), ırk ayrımı (apartheid), kimi birey kategorilerinin korunması; azınlıklar, uyruksuzlar (tabiiyetsizler), insan haklarının korunması, uluslararası hukukta tüzel kişiler; ticaret ortaklıkları, hükümetler-dışı uluslararası örgütler

Uluslararası hukukun mekansal kuralları; kara ülkesine ilişkin uluslararası hukuk kuralları; ülke kazanılması; devletin doğuşu ile bir ülkeye sahip olması, sınırlar; genel olarak kara sınırları, Türkiye kara sınırları, akarsular, göller, kanallar Uluslararası deniz hukuku; genel sorunlar ve deniz hukukunun gelişimi; denizlerden yararlanmanın ana kuralları, devletin ülkesinin bir parçasını oluşturan deniz alanları; iç sular, karasuları, takımada suları, boğazlar; boğazlar genel rejimi, Türk Boğazları; Montreux Boğazlar Sözleşmesi ve uygulanması, devletin belirli egemen hakalara sahip olduğu uluslararası deniz alanları; bitişik bölgesi, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı; hukuksal rejimi, Türk kıta sahanlığı ve Ege kıta sahanlığı uyuşmazlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı Uluslararası hava hukuku; havacılıkla ilgili kurallar; havacılıkla ilgili kuralların gelişimi, hava sahasının hukuksal rejimi, telekomünikasyon ile iligili kurallar Uzay hukuku; uzay sahasının hukuksal rejimi, uzaya gönderilen kişilerin ve araç-gereçlerin bağlı olduğu hukuksal rejim, uzay faaliyetlerinin hukuksal rejimi Çevrenin uluslararası düzeyde korunması; çevrenin değişik öğelerine ilişkin uygulanan uluslararası hukuk kuralları; kirlenme konusunda, doğal güzellikler ve kültürel varlıkların ve anıtların korunması konusunda Uluslararası yargı ya da hakemlik kararları ve danışma görüşleri dizini

 
2. Hamur, karton, 471 sayfa, 2016
ISBN: 9789757425175 
 
 
 
 
     
     

Yeni Eklenenler

 • Evrak Çantası
  Murathan Mungan
  Metis Yayınları

  Evrak Çantası

  Evrak Çantası, Murathan Mungan'ın düzyazılarını bir araya...